Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Prvá hlavná meditácia

O spätnom spomínaní na uplynulý deň.
Večer pred usnutím môžeme robiť cvičenie spätného spomínania na prežitý uplynulý deň. Na prežitý deň máme v sebe spomínať v obrátenom poradí v obrazoch, odzadu dopredu, od večera od rána. Pozorujeme všetko ako keby sme pustili naopak film. Pritom sa máme pri každom prežitku pýtať. Urobil som to správne? Nemal som to urobiť lepšie? Pri tomto spätnom spomínaní sa skúsme pozerať na seba ako na cudzinca, ako keby ste sa pozorovali a posudzovali nejakého filmového hrdinu. Máme sa usilovať z celej sily vytvoriť si úplný obraz svojho života za dňa. Tak napríklad, pozorujeme seba ako kráčame späť po ulici, snažíme sa spomenúť aké domy sú okolo, okolo ktorých výkladov sme prešli, akých ľudí sme stretli, ako boli oblečený a pod. Pri takýchto podrobnostiach sa musíme dosť namáhať, ale práve táto námaha zvyšuje sily našej duše. Nemusíme sa domnievať, že takémuto spomínaniu treba venovať hodiny. Zo začiatku si spomenieme len na málo veci. Nakoniec však dokážeme, že celý deň prejde jasne (ako pohybujúce sa obrazy so všetkými podrobnosťami) v našej duši aj za 5 minút. Čím viac podrobností si pamätáme tým lepšie.
Týmto cvičením je dosahované nasledovné: Ide o to, že pracujeme so silou pamäti, čiže so silou éterického tela. Ak na niečo spomíname, používame bežné sily pamäti. Pri spätnom spomínaní nám bežné sily pamäti nestačia, tým, že obraz posúvame odzadu začíname sily éterického tela používať iným spôsobom ako sme zvyknutý. Prechádzame od bežného spomínania k priamemu videniu obrazov. A to je veľký rozdiel. Cvičením spätného spomínania sa nám spomienky objavujú jasnejšie a jasnejšie, až vidíme celý uplynulý deň v detailných obrazoch. Týmto cvičením sa učíme čítať v kozmickej kronike v akaši, kde je zaznamenaná každá udalosť. Žiakovi, ktorý usilovne cvičí meditačné cvičenia koncentrácie, spätného prežívania a samozrejme aj prípravne cvičenia sa začína meniť pamäť. Stará bežná pamäť mizne a nastupuje nový druh pamäti. Lepšie povedané miesto pamäti nastupuje schopnosť vidieť veci priamo, čiže nastupuje schopnosť jasno-zrenia. Človek si už nepotrebuje nič pamätať z minulosti, on tieto veci môže priamo vidieť, kedy chce. Časom žiak, ktorý sa už cíti byť zbehlý v cvičení spomínania prežitého dňa, môže skúsiť spätne spomínať aj na ďalší deň, týždeň, atď, tak ako mu to pôjde ďalej do minulosti. Veľmi pokročilý žiak je schopný vidieť celý svoj život v priebehu 10 minút, a môže si z panorámy vlastného života vybrať ktorýkoľvek moment. Je možné, že na tomto stupni sa žiakovi už otvorí aj schopnosť vidieť do svojho prenatálneho stavu a do minulých životov.
Čo sa pri tomto spätnom prežívaní dňa deje, je tvorenie duchovných obrazov, ktoré berieme zo sebou do duchovných svetov ako extrakt. Že sa tak musí diať v spätnom poradí súvisí s plynutím času v duchovných svetoch, ktoré je opačné. Tým môže duchovný svet do nás ľahšie prúdiť. Obyčajným myslením dopredu sa vzpierame duchovným svetom a odsunujeme ich od seba. Je potrebné ešte dbať na to aby sme necvičili medzi polnocou a jednou hodinou ráno a aby sme pri cvičení neboli rušený a necvičili bezmyšlienkovite. S novou meditáciou nemáme začínať pri ustupujúcom mesiaci, ale až najmenej 2 dni po nove.
Name
Email
Comment
Or visit this link