Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Efektívne a netoxické metódy boja s rakovinou

Účelom tohto článku bude čitateľom priblížiť a popísať spôsob liečby rakoviny, ktorý je alternatívny k dnešnému konvenčnému pomocou chemoterapie a rádioterapie využívanými súčasnými onkológmi. Slovo alternatívny nepoužívam veľmi rád, keďže to môže budiť dojem nejakej podradnosti, pričom v skutočnosti práve tuto popísaný spôsob je omnoho viac vedeckejší ako už spomínané rádio- a chemoterapie. Preto by som chcel zdôrazniť, že tieto alternatívne metódy je možné použiť nie len ako doplnkové, ale aj ako hlavný samostatný spôsob liečby rakoviny s veľmi vysokou perspektívou jej úplného vyliečenia. To všetko dokonca bez vedľajších účinkov a poškodenia zdravia, ku ktorému bežne dochádza po aplikácii ožarovania alebo chemoterapie. Poznatky, o ktorých sa tu dočítate, sú zhrnutím veľkého množstva alternatívnych pohľadov na liečbu rakoviny do kompaktného celku, vrátané väzieb a vzájomných súvislosti medzi nimi. Taktiež ich je možné aplikovať na liečbu takmer akéhokoľvek typu rakoviny (pľúc, pečene, kostí, žalúdka, prsníka, kože, krvi, pankreasu, obličiek, hrubého čreva, prostaty, atd.). Je tomu tak preto, lebo príčiny vzniku jej rôznych foriem sú v podstate rovnaké. Po splnení určitých predpokladov sa potom toto ochorenie zvykne rozvinúť v najoslabenejšom mieste tela.
Rakovina ako choroba je výsledkom dlhoročných premien v organizme, preto aj jej vyliečenie obyčajne trvá dlhšie v porovnaní napríklad s bežným nachladením. Počas rokov vedúcich k prepuknutiu rakoviny sa obyčajne v organizme zvyknú uskutočňovať rôzne metabolické zmeny a taktiež sa v ňom usadzujú rôzne nečistoty a toxíny ako výsledok vlastného metabolizmu tela, ale aj toxíny z prostredia, ktoré človeka obklopuje. Sú to najčastejšie nečistoty v strave, vode, vzduchu ale aj napríklad v kozmetických preparátoch obsahujúcich rôzne nebezpečné chemické látky, ktoré sa používaním kozmetiky dostávajú do ľudského tela vstrebávaním cez kožu. Všetky spomenuté toxíny telo bežne vylučuje pomocou vlastných detoxifikačných mechanizmov akými sú pečeň, žlčník, vylučovanie stolicou, močom, potom a pľúcami. V prípade, že množstvo toxínov presiahne vlastnú schopnosť tela ich vylučovať, tie sa začnú pomaly v tele hromadiť a výsledkom po dlhšej dobe môže byt práve rakovina, ale aj množstvo iných degeneratívnych chorôb akými sú napríklad cukrovka, rednutie kostí, kôrnatenie ciev, alzheimerova choroba a iné. V prípade každej z týchto chorôb a hlavne v prípade rakoviny by mal preto človek začať ako prvý krok svojej liečby procesom detoxifikácie organizmu. Ďalšími krokmi by mali byt zmena stravovania, životného štýlu (športovanie, zlepšovanie fyzickej kondície) a napokon aj užívanie prírodných prípravkov podporujúcich potlačenie a následné úplné vyliečenie rakoviny. Týmto jednotlivým oblastiam sa budem postupne v uvedenom poradí aj venovať a podrobnejšie ich popisovať v nasledujúcich častiach tohto článku.

Časť 1: Detoxifikácia tela

A. Tráviaca sústava
Ľudské telo disponuje, ako už bolo vyššie spomenuté, viacerými orgánmi pomocou ktorých vylučuje z tela toxické látky. Jedným z najdôležitejších je práve tráviaca sústava počnúc žalúdkom, tenkým a hrubým črevom. V dôsledku zlej životosprávy sa v nich častokrát zvyknú usadzovať rôzne zbytky stravy, tie následne zahnívajú a produkujú ďalšie toxíny, ktoré sa následne vstrebávajú do krvi. Prvým krokom by mala byt snaha o obnovenie čistoty prostredia čriev, úprava ich PH hodnoty, zlepšenie ich vnútornej výstelky umožňujúcej lepšie vstrebávanie výživných látok do krvi a osídlenie čriev prospešnými baktériami, ktoré jednak napomáhajú tráveniu, ale na druhej strane aj produkujú niektoré prospešné vitamíny, ako napríklad vitamíny triedy B. Tie si telo nevie samo vyrobiť a musí ich teda prijímať buď potravou alebo produkovať spomenutými tzv. priateľskými baktériami v črevách. Z prostriedkov, ktoré by mali napomáhať dosiahnuť uvedené ciele patria nasledovne:

1. Sladkovodné riasy Chlorella (nazývaná aj ako Alga) alebo morská riasa Spirulina.
Tato riasa napomáha obnoveniu zdravého PH čriev, viaže na seba pomocou vlákniny toxické látky, prevažne ťažké kovy a vyvádza ich von z tela. Okrem toho samotná obsahuje veľké množstvo vitamínov, minerálnych látok a enzýmov. Ďalej napomáha úspešnému zasídleniu prospešných baktérii (laktobacilov). Obe tieto riasy sa predávajú ako potravinové doplnky vo forme vysušenej a do formy tabliet zlisovanej štruktúry. Najlepšie je vyhľadať také, ktoré sú 100%, to znamená, že tableta obsahuje len riasu a žiadne stmeľovacie alebo protihrudkujúce prísady.

2. Probiotické kultúry (obsiahnuté v kvalitných jogurtoch, zakýsanom mlieku, prípadne v tabletách ako potravinový doplnok)
Jogurty a zakýsané mlieka sú síce prirodzenejším spôsobom, no na druhej strane niektorí ľudia môžu byt precitlivelí na laktózu (mliečny cukor) a taktiež mlieko zvykne zahlieňovať organizmus. Ďalším sporným bodom u mlieka je to, že v súčasnosti sa väčšina hospodárskych zvierat kŕmi geneticky modifikovanými plodinami, čo môže mať za následok rôzne alergény obsiahnuté v mlieku z takto vykrmovaných hospodárskych zvierat. Preto by som odporúčal konzumovať jogurty a zakýsané mliečne výrobky hlavne z kozieho mlieka, najlepšie v bio (organickej) kvalite. Užívanie probiotických kultúr v tabletách, prípadne tobolkách ako potravinových doplnkov je taktiež možné a odporúčané. Na trhu je dostať v súčasnosti veľké množstvo týchto prípravkov, treba si vybrať tie kvalitnejšie, ktoré neobsahujú veľké množstvo ďalších prídavných nežiaducich látok ako rôzne farbivá, príchute, sladidlá a podobne.

3. Kombucha (kvasený čaj)
Kombucha je starobylý nápoj pochádzajúci z Číny, ktorý sa následne rozšíril do Ruska a odtiaľ následne do Európy a ostatného západného sveta. Jedna sa v podstate o obyčajný čaj (zelený, čierny alebo ovocný), do ktorého sa pridá cukor a následne sa zaleje probiotickou kultúrou obsahujúcej laktobacily a kvasinky. Výsledný skvasený, resp. fermentovaný nápoj obsahuje veľké množstvo vitamínov (skupiny B, C), enzýmov a prospešných kyselín (pravotočivá kyselina mliečna, kyselina glukonová, glukoronová a mnoho iných). Kombucha ma veľmi silné detoxifikačné účinky, pri ktorých sa jej jednotlivé zložky viažu na toxíny v črevách, ale aj v iných častiach tela, ktoré sú následne odvádzané z tela von. Ďalší jej efekt je probiotický, keďže obsahuje veľké množstvo prospešných baktérii, môže byť teda náhradou jogurtov a iných probiotických prípravkov popísaných vyššie. Ďalší jej pozitívny prínos je v posilňovaní imunitného systému. Práve kyselina glukonová sa v tele dokáže meniť na glukany, ktoré obrazne predstavujú potravu pre biele krvinky, číže hlavné imunitné zbrane tela v boji proti chorobám, vrátane rakoviny. Kombucha je vynikajúcim prostriedkom aj proti veľkému množstvu iných chorôb, niektorí ľudoví liečitelia tvrdia, že je dobrá takmer na všetko.

4. Vláknina (prírodná alebo vo forme potravinových doplnkov)
Prírodná vláknina sa vyskytuje hlavne v zelenine a ovocí. Je to ich nestráviteľná časť, ktorá ale slúži k tomu, že na seba viaže a odvádza z tela von rôzne zbytky potravy a tým zabraňuje ich usadzovaniu v klkoch čriev, kde by mohli následne zahnívať a pôsobiť na organizmus toxicky. Zdrojom vlákniny je takmer všetka zelenina a ovocie. Plus sa dá dokúpiť vo forme potravinových doplnkov. Preferovaná je ale radšej v prirodzenej forme, keďže so skonzumovanou zeleninou a ovocím sa do tela okrem vlákniny dostáva aj veľké množstvo potrebných vitamínov, minerálnych látok a enzýmov.

B. Pečeň a žlčník
Pečeň je z hľadiska svojej funkcie najdôležitejším detoxifikačným orgánom v tele. Ak nefunguje tak ako má, časom sa dôsledky prejavia na takmer všetkých ostatných orgánoch tela. Pri zahájení liečby rakoviny by sa preto pečeni mala venovať obzvlášť veľká pozornosť. Na stav pečene najviac vplýva spôsob stravovania a životný štýl (najmä príjem tuku v strave a alkohol), preto podrobnejšie sa tomuto budem venovať v časti vyhradenej pre stravu počas rakovinovej liečby. Tuto spomeniem spôsoby a prostriedky ktorými je možné podporiť očistenie pečene od škodlivých látok. Samozrejme užívanie týchto látok musí byť sprevádzané zmenou stravy, inak by to cele nemalo veľký zmysel. Spolu s pečenou v tejto časti uvádzam aj žlčník, keďže tieto dva orgány sú vzájomne prepojené. Nečistoty z pečene odchádzajú totiž do žlčníka a odtiaľ v podobe žlče do čriev a odtiaľ stolicou von z tela. Na detoxifikáciu pečene a žlčníka sú vhodné tieto prípravky:

1. Potravinové doplnky určené na regeneráciu pečene na báze vitamínov (napr. Lipovitan)  
Na trhu sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo rôznych prípravkov pre regeneráciu pečene, hlavne u pečeni poškodenej alkoholom alebo žltačkou. Spoločnou črtou týchto potravinových doplnkov je to, že obsahujú vysoké množstvo vitamínov skupiny B, inositol, cholin, pripadne ďalšie vitamíny. Príkladom je napríklad známy Lipovitan.

2. Potravinové doplnky na báze výťažkov liečivých rastlín (napr. Denoxinal, alebo Liver B52)
Z domácich rastlín, ktoré podporujú regeneráciu pečeňových buniek, prípadne tvorbu a vylučovanie žlče, sú známe najmä: púpava, ostropestrec, lopúch, rešetliach, ďatelina, cesnak. Existuje aj veľké množstvo cudzokrajných rastlín, ktoré majú podobne účinky. Zo známych prípravkov na slovenskom trhu sú to napríklad Denoxinal, alebo Liver B52. Môže existovať veľké množstvo ďalších prípravkov, treba sa na ne v lekárni opýtať a ako vždy, odporúčané je skontrolovať ich obsah nielen po stránke účinných látok ale aj prídavných farbív a ochucovadiel, ktoré sú nežiaduce.

3. Strava
Zo stravy najviac očisťovaniu pečene pomáhajú nasledovné veci:
- jablkový džús (najlepšie čerstvý, práve vylisovaný, resp. z odšťavovača). Ten obsahuje zložky napomáhajúce rozpúšťaniu a následnému vyplaveniu nečistôt z pečene a žlčníka
- tzv. Epsom soľ (sulfát magnézia). Tá umožňuje vstrebávanie magnézia do krvi s následným uvoľňovaním kŕčov v hladkej svalovine, čím sa väčšie kúsky odpadov uviaznutých medzi pečenou, žlčníkom a tenkým črevom môžu dať do pohybu a následne tieto cesty uvoľniť pre jednoduchšie vyplavovanie nečistôt z oboch týchto organov
- olivový olej. Ten ma podobné účinky ako sulfát magnézia v uvoľňovaní uviaznutých nečistôt
- samozrejme obmedzený príjem alkoholu a tukov v strave, ktoré vysokou mierou zaťažujú pečeň

C. Obličky
Prostredníctvom obličiek sa vylučuje veľké množstvo rôznych odpadových látok a udržiava sa pomocou nich optimálna hladina vody a PH v krvi. Z liekov najčastejšie odbúravaných pomocou obličiek, ktoré im aj najviac škodia patria hlavne lieky potlačujúce bolesť, napríklad aspirín (acylpyrín), fenacetin a acetominofen. Týmto liekom by sa preto mal človek trpiaci rakovinou radšej vyhnúť. K prostriedkom vhodným na prečistenie obličiek patria hlavne petržlenový čaj, čerstvé zeleninové a ovocné šťavy (hlavne džús pripravený z červeného melóna), prípadne zeleninový šalát pozostávajúci z natenko pokrájanej kapusty, cibule, rozdrveného čerstvého cesnaku, petržlenu a na to pokvapkaného čerstvého citróna.

D. Pľúca
Samotné pľúca majú dosť silný vlastný očistný mechanizmus. Ak sa nezanášajú rôznymi cudzorodými latkami ako napríklad cigaretový dym, prach a iné nečistoty, dokážu sa pomerne účinne samoočisťovať. Tomuto očistnému procesu môžu občas brániť niektoré jedlá, napríklad mliečne produkty (okrem masla a šľahačky) vytvárajúce zahlieňovanie. Človek, ktorý si chce vyčistiť pľúca, či už trpiaci rakovinou alebo nie, by sa mal teda vyvarovať fajčeniu, pobytu v prašnom prostredí a konzumovaniu väčšieho množstva mliečnych výrobkov. Medzi potraviny podporujúce odhlienenie pľúc patria prevažne cesnak, kajanské korenie, čerstvo pomleté čierne korenie a čerstvý zázvor.

E. Koža
Mnoho ľudí si neuvedomuje, že koža patrí tiež medzi dôležité očisťovacie orgány ľudského tela. Nečistoty sa dostávajú von z tela cez kožu hlavne v podobe potu, ale napríklad aj tzv. vypučením, respektíve prasknutím vyrážok na koži. Stav kože a pórov na nej môže teda významným spôsobom prispievať k schopnosti organizmu zbavovať sa cudzorodých látok. K podpore vylučovania škodlivín cez kožu prispievajú hlavne tieto aktivity:
- Športovanie
Pri vykonávaní fyzickej aktivity sa telo zahrieva a následne sa z neho prostredníctvom potu vyučujú škodliviny. U ľudí s rakovinou treba množstvo fyzickej aktivity prispôsobiť možnostiam, vždy ale platí, že aspoň nejaký pohyb je stále lepší ako žiadny pohyb. Pri pohybových aktivitách okrem iného dochádza aj k lepšiemu prekrveniu tkanív, čo znamená nielen lepšie prekysličovanie buniek, ale aj lepšie odvádzanie metabolických splodín von z nich.
- Sauna
Pri saunovaní sa z tela vylučuje zvýšené množstvo potu a súčasne sa pri ňom aj otvárajú zapchaté póry na koži umožňujúce lepšie odplavovanie v nej uviaznutých nečistôt. Saunovanie je možné praktizovať v prípade rakovinového ochorenia samozrejme iba v prípade, ak to zdravotný stav dovoľuje.
Čo sa týka detoxikácie pomocou koze by som sa chcel zastaviť pri jednom veľmi dôležitom bode, a to kozmetike. Kožou sa totiž nielen dostávajú škodliviny von z tela, ale môžu sa ňou naopak aj dostávať dnu do tela. V dnešnom svete sa tak deje hlavne prostredníctvom kozmetiky. V porovnaní s minulosťou dnes ľudia používajú mnohonásobne väčšie množstvo rôznych kozmetických prípravkov. Väčšina z týchto prípravkov je síce dermatologicky testovaná, no takmer všetko toto testovanie sa zameriava len na krátkodobé následky, použitie len jedného prípravku súčasne (pričom väčšina ľudí používa kombinácie viacerých prípravkov naraz), prípadne sa študujú a testujú len akútne alergické reakcie. Dlhodobé štúdie ohľadne zdravotnej nezávadnosti, či dlhodobých alergických reakcií sa pri kozmetike nevykonávajú. Výrobcovia týchto kozmetických prípravkov do nich pridávajú rôzne konzervačné látky a iné chemikálie, ktoré sa spolu s ostatnými zložkami daného prípravku (napríklad kožného krému, alebo pleťového mlieka) vstrebávajú do kože, kde sa potom môžu dlhodobo zoskupovať, prípadne hromadiť v priľahlých uzlinách lymfatického systému. Napríklad pri patologickom rozbore rakovinových buniek nádorov prsníka sa zistilo, že obsahujú veľké množstvo práve konzervačných látok pridávaných do pleťových mliek. Z tohto hľadiska je preto veľmi dôležité nielen pre onkologických pacientov, ale aj pre zatiaľ zdravých ľudí výrazne obmedziť používanie kozmetiky na nevyhnutné minimum a tie kozmetické prípravky obsahujúce nežiaduce látky úplne prestať používať, alebo zameniť za iné, bezpečnejšie. Tu by som ešte chcel zdôrazniť, že drahá kozmetika sa nerovná zdravšej kozmetike. Z vlastného prieskumu som totiž zistil, že práve ta drahá kozmetika, predávaná dokonca v obchodoch so zavadzajúcim menom ako "Nature Shop"(prírodný obchod) alebo podobné iné skresľujúce názvy, obsahovali oveľa väčšie množstvo týchto nebezpečných látok. Pri nákupe kozmetiky sa preto netreba riadiť ich cenou, ale popisom zloženia na zadnej strane obalu danej kozmetiky. K nebezpečným látkam, ktorým sa treba za každú cenu vyhýbať patria hlavne:
1. konzervačné latky: všetky zlúčeniny končiace sa na -paraben (metylparaben, etylparaben, propylparaben, isopropylparaben, butylparaben, atd.)
2. isopropyl alkohol, známy aj pod názvami: propyl alkohol, propanol, isopropanol.
Ide o alkohol, ktorý umožňuje bežne sa vyskytujúcemu parazitovi (Fasciolopsis buscii) dokončiť v ľudskom tele svoj vývojový proces, potom sa usadiť v pečeni a svojou následnou aktivitou spôsobiť vývoj rakoviny. Tento parazit, bežne sa vyskytujúci v našom prostredí, má niekoľko vývojových štádií. Za normálnych okolností sa dostane do tela človeka a následne sa vylúči von z tela a to ešte v štádiu, kedy nie je schopný spôsobiť žiadnu ujmu na zdraví a človek jeho prítomnosť v podstate ani nijako nezaregistruje. Problém nastáva, keď sa z danej kozmetiky do tela vstrebe isopropyl alkohol, ktorého prítomnosť umožňuje tomuto parazitovi dokončenie všetkých svojich vývojových štádií. Ak sa to stane, potom ako už bolo spomenuté, sa tento parazit usadí v pečeni, začne produkovať vajíčka, ktoré sa ďalej rozširujú do ostatných orgánov celého tela. Tam sa následne môžu začať vytvárať cysty, ktoré majú schopnosť ďalej prerasť až do vzniku nádorov.

Časť  2: Správne stravovanie
Vraví sa, že to, čo človek konzumuje, tým sa aj stáva. Tento výrok je obzvlášť pravdivý pri pacientovi s rakovinou. Veľké množstvo štúdii potvrdzuje, že práve strava, konkrétne nevhodná strava, je najčastejšou príčinou vzniku rakoviny. Preto človek s týmto ochorením by mal popri ostatných faktoroch nevyhnutne zmeniť aj svoj postoj k strave. V nasledujúcich riadkoch budem v jednotlivých bodoch popisovať zložky potravy, ktoré by mal bezpodmienečne začať konzumovať a súčasne uvediem aj tie potraviny, alebo postupy prípravy jedál, ktorým by sa mal čo možno najviac vyhýbať. Na začiatok by som chcel uviesť niekoľko všeobecných odporúčaní:
1. Konzumovať potraviny čo možno najviac v surovom stave (okrem mäsa samozrejme). Nespracované potraviny totiž v sebe obsahujú veľké množstvo aktívnych vitamínov, minerálnych látok a enzýmov, ktoré sa tepelným spracovaním znehodnocujú. Napríklad vitamín C je háklivý na teplo. Pri varení alebo pečení sa takto z potravín pomaly odbúrava a nakoniec aj z pôvodne výživnej potraviny sa môže stať nutrične bezhodnotne jedlo. Surové ovocie a zelenina obsahuje aj veľké množstvo enzýmov prospešných pre boj s rakovinou, no tie po tepelnej úprave sa môžu rovnako úplne znehodnotiť. Človek tak potom obrazne konzumuje mŕtve jedlo.
2. V žiadnom prípade nekonzumovať žiadne jedlá z mikrovlnnej rúry, či už ide o jedlá v mikrovlnnej rúre varené alebo len prihrievané. Mikrovlnnej rúry by sa mal každý človek, nie len ten trpiaci rakovinou, zbaviť. V mikrovlnnej rúre totiž nedochádza len k všeobecne proklamovanému ohrevu jedla prostredníctvom rozkmitávania molekúl vody v ňom obsiahnutom, ale dochádza tam aj k zmene chemickej štruktúry veľkého množstva ostatných molekúl. Bolo dokonca dokázané, že v potravinách prihrievaných mikrovlnným žiarením sa vytvárajú dioxíny, ktoré patria medzi jedny z najtoxickejších látok pre ľudský organizmus a k tomu ešte s veľmi pomalou dobou ich odbúravania z tela. Pri pokusoch sa rovnako zistilo, že po konzumácii jedla z mikrovlnky sa chemické zloženie krvi daného človeka na prechodnú dobu čiastočne zmenilo a svojou štruktúrou pripomínalo zloženie krvi predrakovinových stavov. Pri občasnom použití takto, v mikrovlnke pripravenom jedle, má ľudský organizmus schopnosť sa dostať na pôvodnú úroveň, no pri pravidelnom konzumovaní takto upravených jedál je vysoko pravdepodobné, že raz telo už nedokáže napraviť škody týmto napáchané a výsledok môže byť práve rozvoj rakovinového ochorenia. Mnoho ľudí, ktorí si myslia, že sa správne stravujú, nepijú, nefajčia, športujú a teda že nemôžu dostať rakovinu, ak ju nanešťastie dostanú, sa potom čudujú, že ako je to možné. Oni si totiž neuvedomujú, že práve dlhodoby príjem toxínov z mikrovlnkovej stravy môže u nich po čase vyvolať rakovinové ochorenie. Výrobcovia mikrovlnných rúr samozrejme takéto niečo nepripúšťajú a je to aj pochopiteľné, keďže sú na ich výrobe a predaji životne závislí. Títo výrobcovia zneužívajú ten fakt, že príčinná súvislosť medzi škodlivosťou mikrovlnných rúr a ochorením na rakovinu môže predstavovať aj odstup niekoľkých rokov, číže príliš dlhú dobu na to, aby sa dalo jednoznačne dokázať, že táto príčinná súvislosť tam existuje. Mnou tuto uvádzané fakty sa zakladajú na štúdiách a výskumoch nezávislých testovacích inštitúcii, vedcov a lekárov.
3. Rovnako ako je priamo škodlivá strava z mikrovlnnej rúry, takmer rovnako nezdravé sú aj jedlá upravované v klasickej plynovej alebo elektrickej rúre, prípadne vysmážané na oleji. Aj keď sú menej škodlivé ako tie z mikrovlnky, keďže neobsahujú dioxíny a ostatné škodlivé látky typicky vznikajuce pri mikrovlnnom ohreve, stále pri nich vznikajú určité škodliviny, hlavne pri činnostiach ako vyprážanie mäsa alebo uhľohydrátov (hranolky, strúhanka) na oleji. Okrem toho takto vysoko tepelne upravené jedlá častokrát strácajú svoju nutričnú hodnotu. Človek tak potom prijíma proteíny (napr. mäso), ktoré sú telu ťažko stráviteľné, zeleninu, ktorá stratila väčšinu svojho výživného potenciálu a podobne. Mnoho alternatívnych lekárov preto odporúča pri rakovinovom ochorení predať mikrovlnnú rúru, plynovú a elektrickú rúru a namiesto toho si obstarať odšťavovač. O odšťavovači ešte bude reč v nasledujúcich riadkoch. Ide totiž o jeden z najzákladnejších a najpotrebnejších domácich spotrebičov človeka trpiaceho rakovinovým ochorením.

Potraviny žiadúce:

1. Takmer všetky druhy zeleniny, no najmä: brokolica, karfiol, kapusta, červená repa (cvikla), mrkva, paradajky, paprika, hlávkový šalát, špenát, ovsené a jačmenné klíčky, zeler, cibuľa, cesnak, zázvor.
Posledné štúdie ukazujú, že hlavne hlávková zelenina ako brokolica a karfiol obsahujú veľké množstvo silných protirakovinových látok. Rovnako hodnotné sú aj mrkva a červená repa. Paradajky zas obsahujú lykopén, veľmi silný antioxidant. U paradajok je ale jedna výnimka, tie sa odporúča konzumovať tepelne upravené (vo forme napríklad kečupu, paradajkovej polievky, paradajkového pretlaku a podobne), keďže lykopén sa uvoľňuje vo významnej miere až po tepelnej úprave. Rovnako je to s mrkvou, tu je možno konzumovať tak priamo surovú, v podobe surovej šťavy ale aj uvarenú napríklad v polievke. Všeobecne sa ďalej odporúča z týchto druhov zeleniny si robiť zeleninové šťavy (aj miešané, obsahujúce viacero druhov zeleniny naraz). Pri konzumovaní štiav je tá výhoda, že je možné naraz skonzumovať, respektíve vypiť šťavy z takého objemu zeleniny, ktorý by klasickým spôsobom kvôli veľkému objemu bolo ťažké zjesť.

2. Strukoviny
Aj keď strukoviny sa zaraďujú pod zeleninu, dovolil som si ich vyčleniť do samostatného odstavca. Ide tu hlavne o to, že pri protirakovinovej diéte by mal človek obmedziť príjem hlavne živočíšnych bielkovín (mäso, mliečne výrobky, zčasti vajíčka), keďže tie sú pre telo ťažko stráviteľné a bielkoviny štiepiace enzýmy produkované pankreasom sú v čase rakovinového ochorenia prednostne potrebné na odstraňovanie nádorových obalov, ktoré majú tiež bielkovinovú štruktúru. Pri zvýšenom príjme živočíšnych bielkovín sa tak tieto enzýmy nedostávajú tam, kde sú najviac potrebné, ale sa spotrebovávajú na trávenie mäsa a iných bielkovín v tenkom čreve. Z toho dôvodu je potrebné príjem týchto bielkovín obmedziť a nahradiť ich rastlinnými. No a práve strukoviny ako hrach, fazuľa alebo sója (geneticky nemodifikovaná a v obmedzenom množstve) sú výbornými náhradami, pričom navyše k tomu samé obsahujú niektoré látky, ktoré napomáhajú ich vlastnému tráveniu. Takto potom nezaťažujú, respektíve neoberajú telo o potrebné proteolitické enzýmy produkovane pankreasom.  
Čo sa týka sóje, tak pri nej je ale potrebné byť opatrný. Sója totiž obsahuje látky podobné ženským pohlavným hormónom estrogénom, čo v prípade jej nadmernej konzumácie u rakovinového ochorenia môže spôsobovať problémy. Okrem toho sója má tendenciu nežiaduco ovplyvňovať činnosť štítnej žľazy. S jej konzumáciou treba byť preto obozretný, prípadne ju preventívne z jednálneho lístka úplne vylúčiť, keďže  nežiadúce účinky sóje niekedy prevyšujú jej pozitíva.
 
3. Ovocie
Ovocie rovnako ako zelenina obsahuje veľké množstvo vitamínov, minerálnych látok a enzýmov. Takmer všetko ovocie je doporučené konzumovať v surovom stave. Pri ovocí je ale taký malý problém - v porovnaní so zeleninou totiž obsahuje oveľa väčšie množstvo cukru. No a práve pri rakovinových ochoreniach je žiadúce sa cukru vyhýbať, keďže rôznymi štúdiami bolo dokázané (dokonca za tento objav bola udelená Nobelova cena), že rakovinové bunky majú tzv. anaeróbny metabolizmus, to znamená, že namiesto oxidácie cukrov, ako je tomu pri zdravých bunkách, na získavanie energie používajú kvasenie cukrov. No a kvasenie je omnoho menej energeticky efektívny spôsob získavania energie v porovnaní s oxidáciou. Rakovinové bunky tak na výrobu dostatočného množstva energie pre svoju existenciu potrebujú omnoho väčšie množstvo cukrov. Jedným z princípov protirakovinovej liečby je teda obmedzenie prísunu cukrov (sacharidov) do tela. Normálne bunky samozrejme tým, že majú efektívnejší metabolizmus, si vystačia aj s menším prísunom cukrov, no rakovinové bunky takéto "hladovanie" môže výrazne oslabiť, prípadne až zahubiť. Samozrejme, že telo si pri nedostatku cukrov v potrave ich samo vyrobí z tukových zásob, no takáto premena zvyčajne nestačí úplne pokryť ich celkový dopyt po cukroch, ktoré rakovinové bunky majú. Obmedzením príjmu hlavne jednoduchých uhľohydrátov (rafinovaný cukor, biele pečivo, ale aj cukry v ovocí) je možné takto obrazne povedané spôsobiť rakovinovým bunkám hladovanie. Ale späť k ovociu. Na jednej strane obsahuje cukry, na strane druhej tiež obsahuje hodnotné nutričné látky. Čo teda robiť? Odpoveďou je konzumovať ovocie, ale v obmedzenej miere. Hlavne sa zamerať na také ovocie, ktoré má hodnotné látky pre boj s rakovinou. Takým ovocím sú napríklad:
- jahody, čučoriedky, maliny, černice a iné "farebné" lesné plody. Obsahujú vysoké množstvo vitamínov a antioxidantov
- ananás, obsahujúci hodnotný, bielkoviny štiepiaci enzým bromelain (bielkoviny štiepiace enzýmy sú pri rakovinovom ochorení veľmi dôležité, keďže narúšajú nádorové obaly, ktorými sa nádory chránia pred imunitným systémom - o tom budem ešte neskôr písať v časti pre doplnky stravy)
- papaya, obsahujúca rovnako hodnotný bielkoviny štiepiaci enzým papain
- červený melón, obsahuje vitamíny, silný antioxidant, veľa vlákniny a vody, vhodnej na prečistenie čriev a obličiek
- ružové alebo tmavočervené hrozno, vrátané jadierok. Hrozno síce obsahuje až 20% cukrov, no taktiež hlavne v šupkách a vnútri jadierok disponuje ohromne silnými antioxidantami. Preto občas s mierou je treba ho konzumovať spolu s jadierkami, ktoré sa v zuboch rozdrvia
Upozornenie: Čo sa týka všetkej rastlinnej potravy, teda tak ovocia, zeleniny ako aj strukovín, preferované sú v organickej, respektíve bio kvalite. To znamená, že pri ich pestovaní neboli používané žiadne umelé hnojivá, pesticídy ani herbicídy a taktiež, že sú pôvodné, prírodné a nie geneticky modifikovane. Pri konzumácii príliš chemikáliami znečistených plodín totiž hrozí riziko, že tieto chemikálie môžu v tele človeka napáchať viac škody ako prospešné látky úžitku. Rovnako dôležité je konzumovať čerstvé, nenahnité plodiny, keďže aj pri miernom nahnití sa môžu na nich vyskytovať plesne a huby pre ľudský organizmus značne toxické.

4. Celozrnné pečivo (celozrnná pšenica, ovos, pohánka, jačmeň, raž).
Napriek tomu, že pečivo predstavuje uhľohydráty, v prípade celozrnného pečiva sú to prevažne zložité uhľohydráty, ktorých trávenie a transformácia na jednoduché uhľohydráty trvá dlhšiu dobu, preto nepredstavuje až také riziko ako biele pečivo. Okrem toho celozrnné pečivo obsahuje veľké množstvo užitočných minerálnych látok

5. Vajíčka na mäkko
Niektorí výživoví odborníci považujú vajíčka za takmer dokonalú potravu, obsahujúcu vyvážený pomer bielkovín, uhľohydrátov, vitamínov a minerálov. Treba ich ale konzumovať na mäkko, pretože vtedy sa v nich ešte zachovávajú určité veľmi prospešné enzýmy. Keďže vajíčka môžu byt pre niektorých ľudí ťažko stráviteľné, v prípade protirakovinovej stravy sa odporúča ich konzumácia, ale s mierou. Jedno, maximálne 2 vajíčka na mäkko denne, alebo každý druhý deň by malo byt v poriadku. Ak ich niekto nemá rád, nemusí ich požívať, dajú sa nahradiť inými zložkami potravy, hlavne strukovinami obsahujúcimi rastlinné bielkoviny, prípadne doplnkami výživy s obsahom vitamínov, minerálov a enzýmov

6. Orechy - vlašské, lieskové, kešu, brazílske, mandle (nesmažené)
Orechy všeobecne obsahujú veľké množstvo minerálnych látok a stopových prvkov (ako napríklad selén) málo sa vyskytujúcich v ostatnej potrave. Okrem toho obsahujú veľa tzv. dobrých olejov, omega 3,6 mastne kyseliny, bielkoviny a enzýmy a iné látky prospešné buď ako nutričné látky, prípadne látky s protirakovinovými účinkami. Pri ich konzumácii je potrebné ich dôkladne rozhrýzť a rozžuvať v ústach - zjednoduší sa tým ich trávenie a následné vstrebávanie prospešných látok do krvi

7. Tekutiny
Preferovanými tekutinami na pitie by mala byt čistá voda (nie sóda), zeleninové šťavy, občasné ovocné šťavy, bylinkové čaje (neprisladzované)

8. Dostatočný, ale nie nadmerný príjem solí, ideálne chloridu draselného (KCL)
Telo si udržiava svoju vnútornú PH rovnováhu krvi vo veľmi úzkom rozpätí. Na udržiavanie tejto rovnováhy využíva kyseliny na jednej strane a zásady na strane druhej. Musí mať preto dostatočný počet substancií z obidvoch skupín, aby mohlo promptne reagovať na vznikajúce potreby. Na strane kyselín sú to prevažne kyselina chlorovodíková (HCL) produkovaná v žalúdku. Na jej produkciu telo potrebuje hlavne dostatok chlóru (vodík je bežne dostupný z vody), no a chlór získava prevažne zo soli. Soľ môže byt chlorid sodný alebo chlorid draselný. Ideálne by bolo získavať ho z chloridu draselného, keďže zvyšný draslík je pre telo veľmi užitočný minerál. Naopak, ak ho je telo nútené získavať z chloridu sodného (kuchynská soľ), potom mu ostáva sodík, ktorý je pre telo toxický a môže spôsobovať hlavne zvýšenie krvného tlaku ale okrem toho aj celý ďalší súbor rôznych akútnych či chronických ochorení. Soliť by sa preto malo prevažne chloridom draselným, problém ale je v tom, že ho nie je možné nikde dostať kúpiť. Jediné čo sa dá zohnať je zmes chloridu sodného a draselného, čo nie je síce ideálne, ale stále lepšie ako klasická kuchynská soľ. Ďalším riešením je konzumácia potravín, ktoré prirodzene obsahujú chlór. Tým ale samozrejme nemyslím chlórovanú vodu, v ktorej sa nachádza čistý chlór ako plyn, ten je totiž v takejto podobe pre človeka toxický. Chlór v potrave je vždy naviazaný na iný prvok, číže vo forme pre človeka netoxickej.
Čo sa týka PH prostredia, tak okrem kyseliny chlorovodíkovej na strane kyselín sú tam ďalej oxid uhličitý (vydýchavaný a kontrolovaný pľúcami). Na strane zásad sú to hlavne vápnik a magnézium. Ak telo nedisponuje dostatočným množstvom kyseliny chlorovodíkovej, začne ju nahrádzať metabolickými splodinami, čo pre organizmus v konečnom dôsledku pôsobí degradujúco s celou paletou možných chorôb od rakoviny, cukrovky až po eventuálnu slepotu. Na strane druhej ak nedisponuje dostatočným množstvom vápnika a horčíka na strane zásad, začne ich získavať z kostí, čo opäť môže viesť k rôznym chorobám, napríklad osteoporóze. V hierarchii dôležitosti zabezpečovania životných funkcií je PH krvi na prvom mieste, jeho hoci aj krátkodobé narušenie by znamenalo okamžitú smrť, preto sa ľudské telo snaží toto PH zabezpečiť vždy prioritne, aj keby na to malo použiť síce nevhodné, no v danom čase jediné dostupné prostriedky (metabolické splodiny na jednej strane, alebo vápnik a horčík odbúravaný z kostí na strane druhej). Je preto dôležité, aby telo v dlhodobom horizonte disponovalo tak zdravými kyselinami ako aj zdravými zásadami.

Potraviny nežiadúce:

1. Cukrovinky, sladkosti, zákusky, keksy, čokolády (okrem horkej 70% a viac) a podobne
Pre človeka trpiaceho rakovinou by tieto veci mali byť absolútne tabu. Obsahujú totiž veľké množstvo jednoduchých cukrov (ktoré rakovinové bunky majú rak rady), tukov, zaťažujú trávenie a zamorujú tráviaci systém, pečeň a žlčník

2. Mäso, mlieko, mliečne výrobky
Ako som sa už zmienil pri popise strukovín, mäso je pri protirakovinovej liečbe absolútne nežiadúce. Mäso, to je v podstate synonymum pre bielkoviny, no a živočíšne bielkoviny sú pravé tým, čo najviac oberá telo o nepostrádateľné a pre boj s rakovinou nevyhnutne proteolitické enzýmy (trypsín a chymotrypsín) produkované pankreasom. Ak telo prestane produkovať dostatočné množstvo týchto enzýmov, alebo keď sa všetky spotrebujú na trávenie masa, potom ich nezostane v tele dosť na boj proti nádorom. Hlavnou funkciou týchto enzýmov totiž býva odstránenie nádorových obalov, ktorými sa nádory chránia pred imunitným systémom. Takto "odhalené" nádory bez ochranného obalu sú potom ľahkým terčom pre imunitný systém, ktorý ich následne usmrtí a odstráni z tela. V prípade ak sa človek nevie zriecť mäsa úplne, tak aspoň ho treba výrazne obmedziť a uprednostniť tzv. biele mäso z kurčiat a rýb, pred červeným mäsom z hovädzieho a bravčového.
Čo sa týka mlieka, tak to rovnako ako mäso obsahuje vysoké množstvo živočíšnych bielkovín, hoc nie tak veľa ako mäso, no a k tomu mlieko zvykne zahlieňovať telo a tým mu brániť v eliminácii nečistôt, prípadne brániť efektívnej absorpcii živín z tenkého čreva do krvi. Propagovaný vápnik, ktorý mlieko obsahuje sa dá jednoducho nahradiť vápnikom prijímaným v zelenine, strukovinách, prípadne doplnkami výživy.

3. Alkohol
Veľmi dôležitým prvkom v liečbe je vystríhať sa konzumácii alkoholu. Ten totiž jednak značne zaťažuje pečeň, zvyšuje hladiny cukru v krvi, čo je ako už bolo popísané nežiaduce a látky na ktoré sa metabolizuje značne oslabujú telo a jeho celkovú schopnosť boja proti chorobám.

4. Rôzne sladené nápoje typu Coca Cola, Sprite, Mirinda a podobne
Tieto nápoje obsahujú vysoké množstvo cukrov a častokrát aj rôznych prídavných látok ako farbivá, konzervačné látky a podobne, teda látky, ktoré zbytočne zaťažujú pečeň. Tieto nápoje rovnako môžu spôsobovať vyplavovanie dôležitých minerálov ako vápnik a magnézium a tým narúšať celkové vnútorné PH prostredie (krvi alebo medzi- a vnútrobunkového prostredia). Tuto by som ešte chcel s výkričníkom zdôrazniť, že riešením nie je konzumácia ani tzv. light (ľahkých) nápojov, tie totiž obsahujú umelé sladidlá ako aspartám, čo je pre telo ešte oveľa horšie ako samotný cukor. Najčastejšie požívaným nápojom ľudí liečiacich sa na rakovinu by mala byt voda, zeleninové (pripadne občas aj ovocné) šťavy a bylinkové čaje.

5. Margaríny
Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že margaríny, keďže sú rastlinného pôvodu, tak sú aj zdravšie, no v skutočnosti je to omyl. Margaríny sú síce vyrábané z rastlinných olejov, ale podliehajú procesu rafinácie, tiež nazývanom hydrogenizácia, pri ktorom sa mení ich chemická štruktúra vložením extra atómu vodíka. Tým sa ale úplne zmení ich podstata a tak z pôvodne zdravého rastlinného oleja sa stane nezdravý, ba priam zdraviu škodlivý margarín. Bolo dokázané, že napriek tvrdeniam výrobcov margarínov o ich zdraviu prospešnosti, konzumovanie margarínov spôsobuje zvyšovanie zlého cholesterolu v krvi, kôrnatenie a upchávanie ciev, čo v konečnom dôsledku môže viesť až k infarktom a mozgovým mŕtviciam. V tomto prípade je maslo, aj keď je živočíšneho pôvodu, oveľa zdravšie ako margarín. Maslo obsahuje niektoré v tukoch rozpustné vitamíny (A, D a E) a jeho užívanie v rozumnej miere ma viac pozitívnych ako negatívnych účinkov.

6. Ostané rafinované oleje
Ide o oleje, ktoré sa vyprodukovali procesom rafinácie. Prevažne sa na slovenskom trhu jedná o oleje z repky a sóje. Slnečnicové a olivové oleje lisované za studena sú odporúčané ako zdravšie.

7. Niektoré doplnkové potraviny alebo predmety denného použitia obsahujúce škodlivé látky
Do tejto kategórie by som zaradil hlavne chlórovanú alebo fluórovanú vodu z vodovodu. Obidva tieto chemické prvky vo svojej podobe, v akej sa nachádzajú vo vode, sú pre ľudské zdravie škodlivé. V prípade chlórovanej vody z vodovodu sa dá chlóru čiastočne zbaviť tak, že po napúšťaní vody do pohára alebo fľaše sa nechá niekoľko minúť, prípadne aj hodín odstáť. Počas tej doby zvyčajne chlór z vody vyprchá. V prípade fluóru je to horšie, ten sa odstátím neodstráni a preto je potrebné takúto vodu radšej vôbec nepiť a nahradiť ju kupovanou minerálnou alebo stolovou vodou vo fľašiach. Fluór sa taktiež vyskytuje vo všetkých bežných zubných pastách (Colgate, Signal a podobne). Tento fluór v zubných pastách reaguje s amalgámom v zuboch, následkom čoho sa vytvárajú halogény, zdraviu škodlivé látky. Treba preto sa snažiť zadovážiť si v obchodoch so zdravou výživou také zubné pasty, ktoré neobsahujú fluór. Aby nedošlo k nedorozumeniu: fluór je síce prospešný pre zdravý vývoj kostí a zubov. Jedna sa o prírodný fluór, tzv. fluorid vápenatý (CaF2). Do zubných pást sa ale pridáva fluorid sodný alebo aminfluorid, ktoré sú pre ľudský organizmus škodlivé. Niektoré štúdie dokonca predpovedajú súvislosť medzi fluórom a hliníkom (napríklad z hliníkových príborov alebo hrncov), ktoré ak sa v ľudskom tele vyskytnú súčasne, tak vytvoria zlúčeniny ničiace nervové bunky s následným vypuknutím alzheimerovej choroby.
Čo sa týka stravy, tak hore uvedené odporúčania by mali predstavovať také nutné jadro užitočných informácii pre človeka liečiaceho sa na rakovinu. Je možné, že som na niektoré prospešné veci zabudol alebo ich prehliadol, preto rád privítam vaše pripomienky a rady. Samozrejme aj ja sám neustále študujem a dozvedám sa nové skutočnosti, preto je vysoko pravdepodobné, že túto časť budem priebežne dopĺňať o ďalšie užitočné rady a informácie.

Časť 3: Potravinové doplnky

Takže po predošlých dvoch častiach venovaných detoxifikácii tela s následnou úpravou stravovania sa dostávam takpovediac k jadru protirakovinovej liečby. V tejto časti uvediem rôzne doplnky stravy, vitamínové preparáty a iné prírodné prípravky, ktoré by mali v konečnom dôsledku viesť k vyliečeniu rakovinového ochorenia. Hlavným efektom týchto prípravkov je samotné odstraňovanie rakovinových buniek (tzv. priamy účinok), no zároveň pôjde o výrazné posilnenie samotného imunitného systému, ktorý predstavuje najsilnejšiu a doposiaľ neprekonanú zbraň proti rakovine. Na prvý pohľad sa môže jednať o veľké množstvo rôznych prípravkov, ktoré môže človeka vyľakať. Preto som sa rozhodol, že obsah tohto oddielu rozdelím do dvoch častí - prvá časť bude obsahovať veci, ktoré sú pre úspešné vyliečenie rakoviny postačujúce a nevyhnutné. V druhej časti uvediem ďalšie doplnkové prípravky, ktoré si človek trpiaci rakovinou podľa vlastného uváženia môže zaobstarať či už jeden, dva alebo viacero z nich. Závisí to samozrejme od štádia ochorenia, veku, a celkového zdravotného stavu človeka. Prvá časť bude obsahovať prostriedky postačujúce k úspešnému vyliečeniu aj toho posledného štádia rakoviny, preto bude logicky postačujúca aj pre akékoľvek nižšie štádium.

Nevyhnutné prípravky:

1. Kvalitný multivitamín (na slovenskom trhu je ním napríklad "Zelený Zdroj")
Pri stave dnešných masovo produkovaných potravín bežne dostupných v obchodnej sieti je vysoko pravdepodobné, že aj pri najlepšom úsilí sa nepodarí človeku z nich získať všetky potrebné nutričné zložky, či už ide o vitamíny, minerálne látky, stopové prvky alebo enzýmy. Príčinou je fakt, že už vyše 100 rokov sa praktizuje tzv. intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré z pôdy dlhodobo odčerpáva výživné látky. Umelé prihnojovania väčšinou obsahujú len základné minerály potrebné pre rast plodín, no mnohé užitočné látky pre ľudské zdravie už nie. Preto je potrebné užívať kvalitný multivitamín pre doplnenie prípadného deficitu.

2. Bielkoviny štiepiace enzýmy
Ako som už v predchádzajúcich častiach viackrát naznačil, jednou z hlavných zbraní proti nádorom sú bielkoviny štiepiace enzýmy. Nádory sa zvyčajne zvyknú obaliť proteínovým obalom, ktorým sa chránia pred napadnutím imunitným systémom. Bielkoviny štiepiace enzýmy dokážu tieto obaly narušiť, ba priam rozpustiť a odhaliť tak nádor pre následný zásah imunitného systému. Telo si produkuje tieto enzýmy v pankrease, no vekom, zhoršeným všeobecným zdravím, zlou životosprávou, nedostatkom určitých vitamínov alebo minerálov pre tvorbu týchto enzýmov, sa ich produkcia pankreasom môže znížiť, prípadne úplné zastaviť. V prípade takto nedostatočnej produkcie sa potom nedostáva telu potrebné množstvo enzýmov, ktorými by bojovalo proti vznikajúcemu počiatočnému vývinu nádorov. Po čaše takto zaobalené nádory rastú až do štádia keď sú dostatočne veľké a spozorovateľné, číže v čase, kedy sa ľuďom zvyčajne diagnostikuje rakovina. Tieto enzýmy sa dajú dopĺňať rôznymi prípravkami:
a.) proteolitické enzýmy ako Trypsín a Chymotrypsín, obsahujú ich prípravky napríklad Wobenzym (dostať kúpiť na Slovensku) alebo Megazym (treba si ho objednať a nechať zaslať z USA)
Tablety s týmito enzýmami je potrebné užívať na lačno, minimálne 15-20 minút pred jedlom a zapiť ich minimálne 2 až 3 dcl tekutín. V kyslom prostredí žalúdka sa totiž deaktivujú, preto je potrebné, aby po užití prešli rýchlo žalúdkom (prázdnym) do tenkého čreva, kde sa následne rozpustia a vstrebú do krvi.

b.) rastlinné bielkoviny štiepiace enzýmy ako Bromelain, Papain, Serapeptidaza
Výhodou týchto enzýmov je to, že nie sú citlivé na kyslé žalúdočné prostredie, preto je ich možné užívať aj s jedlom, no stále výhodnejšie je ich brať pred jedlom ako u predošlej skupiny, a to preto aby sa zbytočne nespotrebovali na trávenie jedla, ale prednostne na ničenie obalov nádorových buniek a následne na odstraňovanie metabolických zvyškov z nich, ktoré by mohli teoreticky spôsobovať zápaly.

c.) Trypsín a Chymotrypsín pre vnútrožilové použitie
Táto možnosť je určená prevažne lekárom (ktorí by boli ochotní to pacientom podávať), prípadne je možné si tieto prípravky zaobstarať a aplikovať pomocou buď známeho lekára alebo známou zdravotnou sestrou, to znamená ľuďmi, ktorí by to aplikovali pacientovi v domácom prostredí. Problémom je, že tieto prípravky pre vnútrožilové použitie sa na Slovensku a v Čechách na nátlak určitých lobistických kruhov prestali pred pár rokmi vyrábať a zohnať ich je možné už len na Ukrajine alebo v Rusku, kde sa zatiaľ ešte stále vyrábajú. Mnohí onkologickí pacienti, liečiaci sa alternatívne, si ich nechávajú kupovať v lekárňach na Ukrajine a následne zasielať na Slovensko. Trochu háklivou vecou u týchto prípravkoch je to, že sa musia skladovať v chladničke. Pri ich preprave v nechladenom prostredí hrozí ich znehodnotenie. Odporúčal by som preto si ich zadovážiť radšej osobne a prepravovať ich z Ukrajiny na Slovensko autom v prenosnej chladničke, čo môže byt trocha problematické, no zaručene bezpečnejšie ako ich kupovanie od neznámych sprostredkovateľov.

3. Vitamín B17 (leatrile, nitroside)
Tento vitamín na Slovensku nie je možné kúpiť ako samostatný vitamínový preparát, ale našťastie existujú jeho prírodné zdroje. Najväčší obsah vitamínu B17 majú horké marhuľové jadierka. Existujú aj sladké jadrá, tie ale neobsahujú dostatočné množstvo tohto vitamínu - pravé vitamín B17 dáva jadrám horkastú chuť. Zaobstarať sa dajú jednoducho vylupovaním kostiek marhúľ, prípadne sa dajú kúpiť už hotové vylúpané jadierka. Na Slovensku zatiaľ nepoznám obchod, ktorý by ich predával, no existujú internetové obchody v Nemecku a v Anglicku, kde je možné si ich objednať a poštou zaslať na Slovensko. Čo sa týka dávky ich užívania, tak pre onkologických pacientov sa odporúča denne zjesť od 30 do 50 jadierok na viackrát, teda napríklad 4x denne po 10 jadierok. Pre informáciu: 1 jadierko obsahuje približne 30 mg vitamínu B17. Niektoré zdroje alternatívnej medicíny uvádzajú, že ak by zdravý človek zjedol každý deň 8 jadierok, bolo by nemožné aby vôbec kedy v živote ochorel na rakovinou.
Stručný princíp fungovania vitamínu B17 je nasledovný: Molekula vitamínu B17 je tvorená štyrmi molekulami: dvoma molekulami glukózy, jednou molekulou kyanidu a jednou molekulou benzaldehydu. Kyanid aj benzaldehyd sú prudké jedy, ale zlúčené do molekuly vitamínu B17 sú neškodné. Rakovinové bunky sa vyznačujú veľkou chuťou pre glukózu, ktorú anaeróbnym metabolizmom využívajú ako ich primárny zdroj energie. Rakovinové bunky sa ďalej vyznačujú tým, že obsahujú enzým beta-glukosidázu. Tento enzým použijú na uvoľnenie molekúl glukózy, ale pri tom zároveň sa uvoľnia aj molekuly kyanidu a benzaldehydu. Tie potom v kombinácii ako prudký jed usmrtia rakovinovú bunku. Kombinácia kyanidu a benzaldehydu je 100x toxickejšia ako každá substancia osamote, preto je proti rakovinovej bunke tak účinne smrtiaca. Zdravé bunky tento enzým neobsahujú (prípadne len veľmi málo), na druhej strane ale obsahujú enzým rhodenázu za pomoci ktorej sa vitamín B17 metabolizuje na neškodné substancie. Zhrnutie teda je, že ak sa vitamín B17 dostane do rakovinovej bunky, tak ju usmrtí, pre zdravú bunku je ale neškodný. Vitamín B17 je prítomný v rôznych potravinách ako pohánka, obiloviny a podobne, no v najväčších koncentráciách sa nachádza v jadrách a kôstkach jabĺk, hrušiek, marhúľ, sliviek, nektáriniek, broskýň, čerešní a ostatnom kôstkovom ovocí. Najvyššia koncentrácia ako som už spomenul je práve v jadrách marhuľových kôstok. Je možné použiť aj syntetický vitamín B17 (ten je ale ťa&
Name
Email
Comment
Or visit this link