Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Glukoneogenézou proti rakovine

Glukoneogenézou proti rakovine
(alebo Ako naučiť imuno-reflexy vstrebávať nádory)
Predpoklad:

Nádory vyčkávajú v každom z nás, a rovnako ako pre zdravé tkanivo platí, že katabolizujú alebo anabolizujú, v závislosti od aktivity fyzickej záťaže organizmu a následnej energetickej a dusíkovej obnovy.
Priaznivý stav: Nádory katabolizujú - vstrebávajú sa resyntézou v prospech energetickej a dusíkatej svalovej obnovy.
Nepriaznivý stav:  Nádory sa aktivujú - rastú pri nadbytku energie a celkovej pozitívnej dusíkovej bilancie v organizme, dôsledkom svalovej nečinnosti.
Vplyvy: Karcinogénne činitele vonkajšieho aj vnútorného prostredia akcelerujúce rast nádorov, atakujú rovnovážnu zónu medzi katabolizujúcim a anabolizujúcim nádorom intenzívnejšie.
 
Aktívna glukoneogenéza:
Nutná podmienka - dostatočná schopnosť neškodne zvládnuť primerané dávky vyššej fyzickej záťaže a pomerne malé tukové zásoby. Ak sa z určitých príčin "obsypete" bradavicami či inými nádormi, skúste si navodiť stav aktívnej glukoneogenézy, keď organizmus nemôže čakať na uvoľnenie energie z už vyčerpaného glykogénu pre obnovu vyčerpaných svalov dôsledkom fyzickej záťaže a preto musí dopĺňať energiu vstrebávajúcou deštrukciou vlastného tkaniva, pričom "sebapožierajúc" uprednostní najprv "evolučne mladšie tkanivá" nádorov, ktorým presmeruje tok živín a energie do svalovej glykolytickej obnovy.
I.fáza: 
Primeranými tréningovými jednotkami a vhodnou životosprávou s dočasne eliminovaným prísunom uhľohydrátov vytvoríme energeticko-dusíkatú pohľadávku vo svaloch. U netrénovaných postačí dopracovať sa na úroveň, aby 1x denne zvládli aeróbny režim s intenzitou, ktorej pf aspoň 1 hodinu atakuje anaeróbny prah za súčasne vhodne upravenej životosprávy.
(Napr. pre bežne trénovaného: doobedu 1-2 hodinový súvislý beh v aeróbnej zóne pf atakujúcej anaeróbny prah, v kombinácii s popoludňajším silovým tréningom 20 až 30 sérií po 10-20 opakovaní rozložený na viaceré svalové skupiny o intenzite 3/4max, pričom obidve fázy zopakujeme 3 dni - pozor! pri nedostatočne natrénovanom glykolytickom obrate môže prudký pokles glykogénu a jeho nevytrénovaná obnova spôsobiť momentálne oslabenie imunity a privodenie zápalového stavu). Nádory nie sú tak trénované ako vy, preto ich rast sa zastavuje blokovaním ich metabolizmu pri vyššej kyslosti a nedostatkom kyslíka, ktorý je presmerovaný pre oxidatívne glykolytické uvoľňovanie energie rozpadom ATP počas primárnej aplikácii svalovej záťaže v jednej tréningovej jednotke, ako aj pri nasledujúcej sekundárnej energetickej resyntéze glykogénu, trvajúcej 50-100x dlhšie, než trvanie tréningovej jednotky.
II.fáza: 
Stav aktívnej glukoneogenézy, keď organizmus požiera vlastné bielkovinové tkanivo, dôsledkom akútneho nedostatku energie t.j. ďalšiemu uvoľneniu glykogénu sa bráni únavou - eliminujúcou ďalšiu záťaž, pričom tukové zásoby na resyntézu glykogénu nestačia a krátkodobou elimináciou uhľohydrátovej za súčasného zvýšenia dusíkatej potravy zablokujeme obnovu energie, prípadne ďalším tréningom zaťažíme svalové skupiny, ktoré ešte neboli zaťažené alebo si doprajeme viacnásobnú sexuálnu rozkoš.
Poznámka: Pre vykrytie svalovej dusíkovej bilancie na strávenie bielkovín potrebujeme viac energie, než samé obsahujú. Dusíková bilancia v organizme nie je homogénna, v kontrahujúcich svaloch vzrastá dusíková pohľadávka, pričom dlhodobo nekontrahované svaly aj nádory sú nadbytočným zdrojom bielkovín aj energie.
Ide o hru s časom:
Už polhodinový jednorázový výdaj energie pri glykolytickom intervalovom posilňovacom tréningu s intenzitou atakujúcou anaeróbny prah a poklesmi pf minimálne 100/min, spôsobí pohľadávku energie na 48 hodín, čo je priemerná rýchlosť resyntézy svalového glykogénu na pôvodnú úroveň, čo závisí od trénovanosti a VO2max. Pri viacnásobných dávkach zaťaženia 1x alebo 2x denne dochádza k ešte väčšiemu vyčerpaniu glykogénu a tým aj k predĺženiu jeho obnovy až na niekoľko dní.

Pozor! - Môže sa stať pri behu, že ak strácate farebnosť videnia, dochádza k nežiaducej hypoglykémii dôsledkom vlastnej vyčerpávajúcej aktivity a nie cukrovkou , blížite sa k bezvedomiu a proti vlastnej vôli ste neschopný ďalšej záťaže, ste nútený sadnúť alebo ľahnúť, niekedy až pospať (u vytrvalcov známy pojem "náraz do zdi"). Priblížením sa k hypoglykémii za súčasnej energetickej svalovej resyntézy glukoneogenézou z "nádorových rezerv" dosiahneme katabolické vstrebávanie nádorov. V ďalších dňoch si doprajte plynulú obnovu postupným zmenšovaním záťaže až na optimálne udržiavanie pravidelného glykolytického obratu primeranou životosprávou a fyzickou záťažou.
III.fáza: 
Naučiť organizmus a jeho imuno-reflexy pravidelnému primeranému energetickému aj dusíkovému obratu (výdaja a obnovy) pre udržanie energetickej aj anabolicko-katabolickej rovnováhy, za podmienky primeraného životného prostredia, stravovania a vhodnej životosprávy s eliminovaním karcinogénnych činiteľov. To, čo v organizme ostane dlhšie nefunkčné alebo nevyužívané je zdrojom energie a bielkovín pre nádory rakoviny.
Dlhšie pasívne obdobie, napr. u športovcov, ktorí prudko ukončili pravidelný tréning, nastáva energeticko-dusíkatá kumulácia v organizme, čo vytvára podmienky pre anabolický rast nádorov. Preto je dôležité aj naďalej aspoň voľnejšie trénovať. Po adaptovaní organizmu na pravidelný režim energetickej aj anabolicko-katabolickej rovnováhy sa nemusíte príliš zaťažovať antioxidantami, pretože pravidelná "kyslík-požierajúca" energetická resyntéza svalov je dostatočným antioxidantom. (Pozitívny vplyv na kardiovaskulárny a miazgový systém, inzulínovú stabilitu, trávenie, vylučovanie a pohybový aparát je samozrejmosťou.)
Prudké zmeny škodia!
Pozor tiež na vonkajšie zmeny počasia, lebo zmeny počasia sú ďalšou záťažou pre organizmus. Vonkajšie zmeny vyvolávajú vnútorné readaptačné zmeny v organizme, ktoré tiež potrebujú energiu.
Glukoneogenéza je metabolická dráha syntézy glukózy z necukornatých prekurzorov (predovšetkým z pyruvátu, laktátu, medziproduktov citrátového cyklu, aminokyselín, glycerolu)
Aktívna krátkodobá glukoneogenéza - štádium energetickej pohľadávky organizmu dosiahnuté viacnásobnou vlastnou fyzickou aktivitou, dôsledkom ktorej dochádza k energetickej resyntéze "uhlíkovej kostry" bielkovinového tkaniva (hlavne nádorov) a následným jeho katabolizovaním aj "dusíkovej kostry". (V našom prípade využijeme kombináciu glukoneogenézy a negatívnej dusíkovej bilancie.)
Ak výdaj energie je väčší než príjem, organizmus mení svoje tkanivá na použiteľnú energiu, ako je glukóza, aminokyseliny a voľné mastné kyseliny, zvýšenou aktivitou katabolických hormónov, ktoré mobilizujú "samovstrebanie" bunky rozkladom svojich enzýmov a štruktúr, na bielkoviny, cukry a tuky. Nehomogenita výskytu katabolických hormónov v organizme pri intenzívnej svalovej aktivite aj pri následnej dusíkato-energetickej svalovej obnove spôsobí, že na obnovu energie "sebapožieraním" sa nevyužije svalové tkanivo, ktoré dôsledkom intenzívnej činnosti prejavuje kontra-aktivitu anabolických hormónov, ale využijú sa katabolizované pasívne zásoby a tkanivá nádorov aby zabezpečili potrebné aminokyseliny na glukoneogenézu (tvorbu glukózy).
Glukoneogenéza je podstatne zvýšená počas obmedzenia príjmu kalórií, nakoľko centrálny nervový systém potrebuje neustály prísun glukózy. Toto znamená, že bielkoviny sú rozkladané, aby kľúčové aminokyseliny boli prístupné na tvorbu glukózy a pre potreby ostatných esenciálnych funkcií. Všetky tieto deje sa uskutočňujú na úkor nečinných tkanív bohatých na bielkoviny.
 
Pasívna dlhodobá glukoneogenéza - dôsledkom nedostatočnej výživy či hladu, je sprevádzaná degeneratívnymi sprievodnými poškodeniami mozgu aj ďalších orgánov. Vtedy pasívna glukoneogenéza živí rakovinu, lebo opačne presmeruje tok živín a energie zo svalov do nádorov.
Uvedený príklad by nemal byť kopírujúcim návodom, lebo záleží od individualít, veku, fyzických predpokladov a trénovanosti resp. zanedbania organizmu. Pred jeho aplikáciou treba analyzovať vek, doterajšiu životosprávu, trénovanosť, možné riziká a dispozície, až potom vybrať vhodné prostriedky, obdobie, trvanie, veľkosť a intenzitu záťaže pre navodenie stavu aktívnej glukoneogenézy.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link