Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Revoluční léčebná metoda, která nemá v dějinách obdoby -
vyléčení všech nemocí na buněčné úrovni.

Tento systém léčení je založen na poznání, že existuje pouze
jeden zdroj nemocí – a tím je fyziologický stres. Fyziologický
stres nastává, když náš nervový systém není v rovnováze.
Léčebné kódy odstraňují z organizmu fyziologický stres způsobem,
který nemá v dějinách lékařství obdoby. Terapii tzv. léčebného
kódu objevili a rozpracovali dva lékaři – Dr. Alexander Loyd a Dr.
Ben Johnson.

Dr. Alexander Loyd je vysvěcený kněz, který po deseti letech studia
získal doktorské tituly v oborech neuropatické medicíny a
psychologie. Dvanáct let se tento muž modlil za vyléčení své ženy
a hledal způsoby, jak jí pomoci s klinickými depresemi, které ji
velmi sužovaly. Na jaře roku 2001 objevil jednoduchý fyzikální
mechanismus odstraňující stres z těla tím, že léčí jeho zdroj.
Tímto způsobem během pár týdnů vyléčil mnoho let trvající
deprese své ženy. Dr. Loyd pak rok a půl ověřoval tento mechanismus
pomocí testů na variabilitu srdeční frekvence, což je klasická
lékařská diagnostická metoda, vyhodnocující úroveň stresu v
autonomním nervovém systému (na vůli nezávislém). U 86 %
případů stres z těla zmizel během 20 minut.

Dr. Ben Johnson je lékař, který se metodou léčebných kódů
vyléčil z Lou Gehrigovy choroby. Jde o nevyléčitelné onemocnění,
které končí smrtí zhruba pět let po diagnostikování. Léčebnými
kódy se z této zákeřné nemoci úplně uzdravil zhruba po třech
týdnech. Hlavní oblast jeho zájmu je léčba rakoviny.

Základní princip léčebné terapie

Systém léčebného kódu je založen na poznání, že existuje pouze
jeden zdroj nemocí a tím je stres. Fyziologický stres je stav, kdy
náš nervový systém není v rovnováze. Větší část nervového
systému se nazývá autonomní nervový systém, který pracuje
automaticky. Autonomní nervový systém (ANS) má dvě části –
parasympatický nervový systém (PNS), který se stará o růst,
léčení a udržování těla, a sympatický nervový systém (SNS),
který není využíván tak často jako ten předchozí, nicméně v
otázce zdraví a nemoci hraje významnou roli. Sympatický nervový
systém je to, čemu se říká systém "útoku, nebo útěku". Když se
člověk rozhodne, zda zvolí útěk, nebo útok, v jeho těle se začne
dít mnoho věcí. Změní se proudění krve – krev už neproudí do
žaludku ani do přední části mozku, ani do ledvin a do jater, ale
proudí převážně do svalů, protože tělo ví, že ho něco
ohrožuje a je třeba mít sílu na boj nebo na úprk. V tu chvíli
přestane proto zpracovávat potravu ve střevech nebo se zbavovat
toxinů z jater a vyvažovat hladinu elektrolytů v ledvinách nebo
kreativně uvažovat. Jde o mimořádnou situaci a tělo se musí
bránit. Co se ale stane, když je člověk v neustálém stresu? V jeho
těle je stálé napětí, svaly jsou stažené, člověk je pod
neustálým tlakem a tím se začnou poškozovat vnitřní orgány a
hlavně imunitní systém. Poškození se děje jak na úrovni orgánů,
tak na buněčné úrovni. Když doktor Loyd prováděl testy
variability srdeční frekvence, tak zjistil, že i když lidé
necítili žádný stres a mysleli si, že jsou v naprosté pohodě,
ukázalo se, že mají onen fyziologický stres, jenž vede ke vzniku
nemocí.

Účinky terapie jsou trvalé

Pokud má člověk jakýkoliv zdravotní problém, pramení vždy z
fyziologického stresu! Stres je ovládán centrálním nervovým
systémem. Především fyziologický stres vzniká prostřednictvím
HPA neboli osy hypotalamus – hypofýza – nadledvinky. Z
fyziologického hlediska vyvolává stres změny ve všech orgánech, a
to především pokud jde o vylučování adrenalinu, kortizolu,
glukózy, inzulinu a růstových hormonů. Fyziologický stres se
změří podle úrovně výše uvedených látek. Nejlepším
lékařským testem pro měření fyziologického stresu se stal test
variability srdeční frekvence (HRV). Jde o velmi cennou metodu, která
ukazuje vyváženost v autonomním nervovém systému. Tento test
dokáže vědecky vyhodnotit účinnost léčebných kódů. Výsledky
ukázaly, že účinky této terapie jsou trvalé – metoda
léčebného kódu se zaměřuje přímo na zdroj nemocí a všech
zdravotních problémů v těle. Jakmile zmizí stres, je imunitní a
léčebný systém schopen vyléčit cokoli. Léčebný kód neléčí
fyzické či psychické problémy, léčebný kód léčí problémy
srdce, čímž se zmenšuje nebo úplně odstraňuje fyziologický stres
v těle a tím má imunitní systém volný prostor k léčení.

1. Příčina fyziologického stresu jsou energetické problémy v těle

Jak již bylo uvedeno výše, jediným zdrojem všech nemocí a
problémů v těle je fyziologický stres a příčinou tohoto stresu
jsou energetické problémy v těle. V roce 1905 Albert Einstein
prohlásil, že "veškerá hmota je energie" a od té doby svět už
nikdy nebyl takový jako dřív. Dnes již všichni víme, že všechno
je energie a veškerá energie má tři společné prvky: frekvenci,
vlnovou délku a barevné spektrum. Mnoho geniálních vědců již
před mnoha lety potvrdilo myšlenku, že kořenem zdraví a nemocí je
vždy tělesná energie. A také řekli, že jednou objevíme způsob
jak ovládnout energetické problémy, jež jsou základem zdravotního
stavu, a jakmile se to stane, navždy se změní zdraví lidí na celém
světě. V současné době již víme, že mnoho tzv. mystických jevů
je vlastně otázkou kvantové fyziky. Díky kvantové fyzice lze
učinit ten největší průlom v oblasti léčení, jaký jsme kdy
zažili. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století léčil
lékař jménem Royal Ramon Rife velmi úspěšně pacienty trpící
rakovinou právě pomocí frekvencí. Tento vědec zjistil, jak je
možno využívat jednu frekvenci k přenosu druhé, což je jev právě
z kvantové fyziky. Rife vynalezl světelný mikroskop umožňující
až 30 000 násobné zvětšení, a to několik desetiletí před
vynálezem elektronického mikroskopu. Do té doby umožňovaly
světelné mikroskopy nanejvýše 100 násobné zvětšení. Rifeho
objev však pro některé lidi představoval velkou hrozbu, a tak jako
mnoho jiných géniů musel být odstraněn. Jeho laboratoř záhadně
shořela a on byl jako vědec zavržen. Zemřel opuštěný a
zapomenutý.

2. Zdroj všech nemocí je stres vyvolaný buněčnou pamětí

Stres je způsoben nedostatkem energie na buněčné úrovni. Vlivem
nadměrného stresu se buňky dostanou do pohotovosti "boj, nebo útěk"
a v tomto okamžiku se všechny buňky v těle uzavřou, aby uchovávaly
energii. Problém je, že v této chvíli buňky nedostávají kyslík,
nedostávají výživu, glukózu. Buněčné elektrárny –
mitochondrie, jsou bez paliva. Jak správně fungují mitochondrie, tak
správně fungují buňky a následně celé tělo. Buňky potřebují
kyslík a glukózu a musí být schopné vylučovat odpady, když se ale
tento proces zastaví, dojde k oslabení či zahynutí buňky. Náš
mozek detekuje a vysílá na určitých frekvencích energii, která
hlásí ostatním částem těla, co je potřeba dělat. V krizové
situaci se tělo musí připravit k obraně, proto v tomto okamžiku
vyšle hypotalamus v mozku varovný signál ke všem částem těla.
Pokud ovšem nedojde k reálnému ohrožení, ale my jsme pouze ve stavu
"boj, nebo útěk", stávají se tyto frekvence destruktivní, místo
toho, aby zachraňovaly život.

Co způsobuje fyziologický stres?

Téměř vše, čím jsme obklopeni – jízda autem, projíždějící
náklaďák, nezaplacené účty, křičící šéf, plačící
kamarádka, informace z novin či televizních zpráv, prožívání
filmového příběhu atd., atd. Léčebný kód dokáže neutralizovat
destruktivní frekvenci a udržovat ji v neutrálním stavu – a to je
přesně to, co člověk potřebuje, aby se uzdravil a zdraví si
udržel. Také se dá říci, že léčebný kód brání hypotalamu ve
vysílání energetických signálů na frekvenci, jež v těle
vyvolává stresující reakci v situaci, kdy to není třeba. Jak se
toto děje? Hypotalamus využívá zdravé frekvence těla k
odstranění destruktivních frekvencí, což můžeme připodobnit
rozsvícení světla v temné místnosti. Světlo vždy zvítězí nad
tmou, zdravá energie nad ničivou, a to proto, že vše na planetě
Zemi pracuje pro život. Proč se dr. Loyd a dr. Johnson rozhodli
využívat kvantovou fyziku místo chemických léků? Protože –
je-li původcem nemocí energie, pak je jistě nanejvýš logické
léčit tělo pomocí energie.

3. Největší problém je buněčná vzpomínka, problém srdce
(podvědomí, nevědomí)

Proto tolik lidí nedojde k úplnému uzdravení, i když změní
stravu, začnou meditovat, odkyselí organismus, začnou více
sportovat, pijí bylinné čaje a doplní hladinu vitamínů a
minerálů. Různé terapie spočívají v tom, že se pacient
vypovídá, otevřou se staré rány, často se problémy vyřeší, ale
mnohdy se naopak ještě zhorší místo toho, aby se léčily. Snazší
je pomoci pacientům, kteří prodělali nějaké trauma, o kterém ví.
Zde již existují metody, jak tato trauma léčit, ovšem problém
nastává, když je člověk relativně šťastný a spokojený, o
žádných problémech neví, a přesto je nemocný. To je právě
problém špatného naprogramování. Co je to vlastně buněčná
vzpomínka? Je to vzpomínka uložená ve všech buňkách. Vědci
zjistili, že vzpomínky nejsou pouze v hlavě, v mozku, ale ve všech
buňkách. Tento objev byl učiněn v době, kdy se začaly provádět
transplantace orgánů, a lidé s těmito transplantovanými orgány
měli najednou myšlenky, sny, chutě a pocity jako dárce. Buněčné
vzpomínky rezonují s destruktivními energetickými frekvencemi a
vyvolávají v těle stres. Mylné názory jsou uloženy v buněčných
vzpomínkách utvářejících podvědomou a vědomou mysl společně s
kontrolními centry mozku. Vědci se již shodují, že budoucnost
léčby nemocí a chorob, jež jsou dnes považovány za neléčitelné,
nejspíš spočívá v objevení způsobu léčby buněčné paměti.
Buněčné vzpomínky a mylné názory jsou totéž, o čem mluvil
Šalamoun před více než třemi tisíciletími. Právě problémy
srdce jsou zdrojem všech ostatních problémů vyskytujících se v
životě – fyzických, vztahových, a dokonce i těch, které se
týkají úspěchu a neúspěchu. Jeden z mnoha fascinujících objevů
byl učiněn v Institutu Heart Math, kdy vědci dali do zkumavky lidskou
DNA a řekli zkoumaným subjektům, ať drží zkumavku a myslí na
něco hodně nepříjemného, ať vyvolají destruktivní vzpomínky.
Když pak vědci zkoumali DNA, tak zjistili, že byla úplně zničena.
Ale při vyvolávání vzpomínek příjemných se DNA léčila. To je
úžasný objev, který říká, že aktivace dobrých vzpomínek DNA
léčí a aktivace destruktivních vzpomínek DNA ničí. Dr. Sarno,
profesor klinické rehabilitační medicíny na lékařské fakultě
Newyorské univerzity a lékař působící na této univerzitě,
tvrdí, že chronická bolest a různé další nemoci jsou způsobeny
pocity zlosti a hněvu, potlačovanými v podvědomé mysli. To
znamená, že ani nevíme, že tam jsou. Tyto destruktivní pocity jsou
zakořeněny v buněčných vzpomínkách z prenatálního vývoje a
dětství. Mnoho lidí si myslí, že své problémy vyřeší
pozitivním myšlením, nebo že na ně nebudou prostě myslet. Bohužel
tak to není, protože v podvědomé mysli existují mechanismy, které
vyléčení brání. Během života jsme nasbírali mnoho vzpomínek,
které jsou plné takových pocitů, jako je vztek, smutek, strach,
bezmocnost… seznam je velmi dlouhý. Cenou za tyto destruktivní
vzpomínky je naše zdraví, vztahy, kariéra apod. Potlačování
destruktivních vzpomínek vyžaduje určitou dávku energie, a to
neustále, čímž dochází ke stresu, který se člověk snaží
potlačit. Dostává se tak do začarovaného kruhu, potlačuje
destruktivní vzpomínky, aby neměl stres, ale energie, kterou vydává
na potlačení těchto vzpomínek, stres naopak způsobuje. Buněčné
vzpomínky škodí tedy vždy, ať už o nich víme, či ne.

Jak to všechno do sebe zapadá? Problémy srdce vytvářejí
destruktivní energetické frekvence, tyto frekvence vytvářejí stres
a stres je jediným zdrojem všech fyzických a psychických problémů.
Pokud vyléčíme buněčné vzpomínky, vyléčíme srdce jako zdroj
našich problémů.

4. Naše vzpomínky tvoří přes 90 % našeho podvědomí

Všechny naše vzpomínky, což jsou vlastně záznamy toho, co se v
našem životě stalo, tvoří přes 90 % toho, co by se dalo označit
za podvědomí. Sem patří křik tatínka, když dítě rozbilo nové
autíčko, neúspěch s první láskou, maturita, strach při usínání
bez lampičky apod. Pouze asi 10 % tvoří naše vědomá mysl, což
jsou vzpomínky, které si dokážeme vybavit.

Dr. Loyd v knize "Léčebný kód" označuje významem srdce nevědomí
a podvědomí. Jeho názor je, že srdce je ve skutečnosti nevědomá
mysl+vědomí+duše. Vzpomínky nejsou maso a krev, jsou uloženy v
buňkách jako určitý energetický vzorec. Proto je nenajdeme v
žádné tkáni. Podstatou vzpomínek je určitý energetický vzorec,
ale vzpomínka jako taková je pouhý obraz. Kromě lidí, kteří jsou
od narození slepí, máme všichni uloženy vzpomínky jako obrazy a
výjevy. Všechna data jsou uložena v podobě výjevů a obrazů a
narušení energetického pole těla je způsobeno právě určitým
destruktivním obrazem. Dr. Glenn říká, že léčení destruktivních
výjevů má trvalý léčivý účinek na celé tělo. Pochopení
tohoto faktu je nezbytné při léčení buněčných vzpomínek.
Všechna data, s nimiž se setkáte, jsou zakódována v podobě
buněčných vzpomínek. Některé z nich jsou destruktivní a
vyvolávají stresovou reakci těla, která se aktivuje ve chvíli, kdy
to vůbec není třeba. To vede následně k vypojení imunitního
systému, což je příčinou mnoha problémů v našem životě.
Nevědomá mysl pracuje s asociacemi, takže když si například
vzpomenete na Vánoce a máte s nimi spojeny nepříjemné vzpomínky,
vaše nevědomá mysl se oživí a vy máte nepříjemné pocity, aniž
byste věděli proč. A to se děje pořád! Náhle nás přepadne pocit
zlosti, smutku, napětí a vy ani nevíte, odkud pochází. Mylné
názory vyvolávají obavy ve chvílích, kdy se není čeho obávat,
ale tělo trpí.

5. Traumatické vzpomínky se stávají stimulem ochranného
programovacího systému a vyvolávají určité reakce

Jakmile nastane situace podobná té, kdy došlo k něčemu
traumatizujícímu, je systém stimulu a reakce aktivován. Rozsah
reakce závisí na tom, jak moc bolestná byla původní buněčná
vzpomínka. Všichni jsme zdědili od rodičů určité buněčné
vzpomínky a jsou vědci, kteří jsou přesvědčeni, že tyto
vzpomínky jsou zakódovány do DNA každé buňky. Když se při
početí spojí spermie a vajíčko, vytvoří buňku představující
úžasnou harmonii muže a ženy. A stejně jako zděděné DNA
způsobí určitou podobu narozeného človíčka, tak dítě ovlivní
buněčné vzpomínky otce i matky. Samozřejmě, že k tomuto procesu
došlo i při početí otce a matky. Takto to funguje i u prarodičů a
praprarodičů. Těžko říci, kam až tato buněčná vzpomínka
může zasahovat. Nejvíce poznatků získává člověk v období od
narození do pěti let. Jsou to doslova tuny informací a všechny jsou
zakódované pomocí zraku a rozumu odpovídajícímu věku. A všechny
jsou zaznamenány ve stavu mozkových vln delta a théta, jež nejsou
ovlivněny rozumovým uvažováním na vyšší úrovni. Jakmile se tyto
vzpomínky, např. ve třiceti letech reaktivují, vrátíme se do věku
např. pěti let a neuvažujeme o nich tak racionálně, jak by se na
třicetiletého slušelo. Například v dětství jsme zažili stres ve
vztahu k nějaké situaci, kterou jsme vyhodnotili svým pětiletým
rozumem jako problém. V budoucnosti nás tato situace může mnohokrát
negativně ovlivnit, protože k ní přistupujeme z pocitu pohledu
pětiletého dítěte. Toto je další projev buněčné paměti.

Traumatické vzpomínky můžeme také zdědit. Na těchto vzpomínkách
je zajímavé, že když prožijeme nějaké trauma, naše racionální
myšlení se do určité míry odpojí. To je proto, že člověk
prožije šok, není schopen mluvit, neví, kde je, co se děje, je
jakoby za oponou. Když se aktivuje nějaká traumatická vzpomínka,
obejde logickou mysl a probudí reaktivní mysl. Tomu se říká
stresová reakce, a to je důvod, proč mají lidé obavy v situaci, kdy
je mít nemusí, nemohou prožívat láskyplné vztahy, nejsou
úspěšní v práci apod. Uzavírá to naše buňky a následně to
způsobuje zdravotní potíže. Kdykoliv je reaktivovaná nějaká
traumatická vzpomínka, znamená to, že vědomě uvažující mysl
šla stranou. I když se to zdá podivné, tento systém má za úkol
nás chránit. Zde je ono velké tajemství, které dokáže mnoha lidem
změnit život. Když děláte věci, jaké ve skutečnosti dělat
nechcete, když uvažujete tak, jak uvažovat nechcete, mohou za to
vždy vzpomínky, které byly reaktivovány. Váš ochranný
programovací systém dospěl k rozhodnutí, že se nacházíte v
situaci, která má vztah k nějakému traumatu, a tudíž vás
chrání. Jak takovou situaci řešit? Tradičně se o problémech
mluví. Ovšem, jak výzkumy ukazují, není to mnohdy účinné.
Musíme oslovit přímo zdroj a tím je naše srdce.

6. Neděláme nic, o čem nejsme přesvědčeni, že je správné

Vzpomeňte si, kolikrát jste si uvědomili, že jste udělali něco, co
jste dělat neměli, a už tehdy jste věděli, že to není dobře.
Problém spočívá v tom, že v nevědomé mysli jsou uloženy názory,
o nichž ani nevíme. To je právě ta otázka vědomý názor versus
nevědomý názor.

7. Když se střetne srdce s hlavou, vítězem se stává srdce

Tato situace je nejvíce zřejmá v otázce odpuštění. Mnoho lidí
říká, že tomu a tomu odpustili, že chápou, že je třeba se
přestat vztekat a zlobit, ale pokud se to nestane na úrovni srdce,
jako by se to nestalo. Pokud nevyřešíme záležitosti srdce, můžeme
sice potlačit určité symptomy, ale nedosáhneme trvalého vyléčení
dané věci, protože jsme nenašli zdroj. Podvědomá mysl je více
než milionkrát mocnější než síla vůle. Problémy srdce jsou
problémy duše. Při jakémkoliv problému je na místě si položit
otázku: Jaký problém srdce je zdrojem této situace a jak ho mohu
vyléčit? Léčebný kód léčí destruktivní energetický vzorec
vzpomínky, která obsahuje nějaký mylný názor, jenž ve vás
vyvolává obavy tehdy, když by neměl být aktivován. Již v Bibli je
psáno "Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho
vychází život".

Jste tím, kým jste ve svém srdci. Čemu věříte ve svém srdci,
tomu věříte doopravdy. Co je ve vašem srdci, určuje, v jaké
situaci jste. Co je ve vašem srdci, určuje, jak jednáte. Srdce je
naprogramováno k ochraně. Co je ve vašem srdci, to určuje vaše
priority.

Z oněch sedmi zákonitostí vyplývají dvě následující pravdy:

1. Jakmile vyléčíte vzpomínky, vyléčíte stres

2. Jakmile vyléčíte stres, vyléčíte své problémy

Pozor na afirmace! Aby afirmace fungovaly, musí s nimi být člověk v
souladu. Je třeba, aby byla tvrzení zaměřena na pravdu. Musí být
pozitivní a my jim skutečně musíme věřit. Takže afirmace nemám
rakovinu, nebo rakovina z mého těla mizí, je pro mnoho lidí
nepřijatelná. Mnohem lépe lidé přijímají afirmaci, přeji si být
zdráv a věřím, že se to podaří. Když se dělaly testy HIV u
lidí prohlašující afirmace, kterým nevěřili, hladina stresu se
zvedla! Pokud se na realitu začnete dívat z pohledu pravdy a lásky,
váš život se úplně změní. Klíčem k uvěření pravdy je
pochopení.

Než začnete terapii léčebným kódem, je třeba si položit otázku:
V čem by se měl změnit můj přístup k danému problému?

Léčebná síla

Léčebné kódy byly objeveny díky Boží milosti teprve nedávno, ale
tento léčebný mechanismus jsme měli vždycky. Sv. Augustin kdysi
dávno řekl: "Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, ale pouze v
rozporu s tím, co o ní víme." Léčebný kód odstraňuje stres
přímo v jeho zdroji. Výzkum provedený v kalifornském Institutu
HeartMath ukazuje, že jakmile stres zmizí, často se vyléčí dokonce
i geny. Ztotožnění se s vnitřním léčivým zdrojem působí tak
silně, že to má léčivé účinky na poškozené DNA. Objev
léčebných kódů odhaluje fyzickou funkci, jež automaticky aktivuje
léčivý zdroj, který zkoumali i vědci ve výše již jmenovaném
institutu. Léčebný kód využívá tohoto léčivého zdroje a mění
destruktivní energetický vzorec neboli frekvenci destruktivní
představy na léčivou energii. Léčivá energie zaměřena na čtyři
centra se využívá k léčení různých nezdravých názorů a
představ. Tyto léčivé kombinace se dají přirovnat ke čtyřem
aminokyselinám tvořící naše DNA. Jedinečnost každého člověka
na světě je dána specifickou kombinací pouhých čtyř aminokyselin.
Dr. Loyd a dr. Johnson jsou přesvědčeni a jejich desetiletá praxe to
dokazuje, že když budete provádět metodu léčebného kódu pomocí
vhodné kombinace čtyř léčivých center, začne do každé buňky
vašeho těla proudit ozdravující a silně léčivá energie.

Čtyři léčivá centra, čtyři fyzické systémy:

Kořen nosu – hypofýza, velmi často označována jako hlavní
žláza, protože řídí základní endokrinní procesy v těle a
epifýzu.

Spánky – vyšší funkce levé a pravé hemisféry mozku a
hypotalamus.

Čelisti – reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a
hipokampu a dále páteř a centrální nervový systém.

Adamovo jablko neboli ohryzek – páteř a centrální nervový systém
a štítná žláza.

Léčivá centra se aktivují pomocí vlastních prstů. Léčebný kód
se aktivuje tak, že se namíří všech pět prstů obou rukou
postupně na všechny čtyři léčivá centra, a to ve vzdálenosti
sedm až osm centimetrů od těla. Ruce a prsty řídí proudění
energie v léčivých centrech a ty pak aktivují energetický
léčebný systém, jenž funguje podobně jako imunitní systém.
Neničí viry a bakterie, ale zaměřuje se na vzpomínky spojené s
určitou věcí, o níž člověk přemýšlí. Díky pozitivním
léčivým energetickým frekvencím odstraňuje negativní a
destruktivní frekvence a nahrazuje je pozitivními. Když buňky při
provádění léčebného kódu přijímají zdravou energii, nezdravá
energie je doslova vyrušena pozitivní energií. Jakmile je
destruktivní frekvence odstraněna, začne celkový obraz rezonovat se
zdravou energií, což přispívá k dobrému zdravotnímu stavu všech
tělesných systémů. Dr. Loyd udává tisíce svědectví klientů,
kteří se takto zbavili nejrůznějších problémů, včetně nemocí
tzv. "nevyléčitelných". Základní diagnostické testy (variabilita
srdeční frekvence) ukazují, že po cvičení léčebného kódu je
stres z těla odstraněn natrvalo.

Co je ona úžasná léčivá energie? V čirém bílém světle jsou
obsaženy všechny barvy a stejně tak jsou v čiré lásce obsaženy
všechny kladné vlastnosti (odvaha, pravda, věrnost, radost, klid,
trpělivost atd.). Dr. Loyd je přesvědčen, že energetická frekvence
čiré lásky dokáže vyléčit cokoli – a že je to jediná síla,
jež to dokáže. Vibrační frekvence lásky je tím nejvyšším
léčivým zdrojem.

Léčivá centra je třeba aktivovat 3x denně alespoň 6 minut. Před
vlastním léčením je třeba se pomodlit a připravit se na tento
způsob léčení.

Modlitba: "Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní
představy, nezdravé názory, destruktivní vzpomínky a všechny
fyzické problémy spojené s ………………………
………………………….. (váš problém či určitá
záležitost) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne
prostoupí světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se
účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i
vícekrát".

Každá pozice trvá asi 90 vteřin, přitom si opakujte tvrzení
zaměřené na pravdu. Zaměřte se vždy na pozitivní věci.

Touto technikou můžete také pomoci druhým lidem. Modlitbu v tomto
případě upravíte tak, aby bylo zřejmé, pro koho je léčba
určena. Po skončení ještě řekněte, že s láskou posíláte
účinky této léčby danému člověku. Nezapomeňte provádět
cvičení 3x denně. Klíčem a úspěchem je vytrvalost. Při práci s
léčebnými centry si představujte problém, který chcete řešit.

Názorné ukážky prevedenia liečebného kodu sú na :
VIDEO ZDRAVIE 3

www.zdraviemms.mypage.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link