Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Nová germánska medicína

Kto je MUDr. Ryke Geerd Hamer?

MUDr . Ryke Geerd Hamer sa dožije tento rok svojich 74 narodenín, ide o človeka, ktorý je bez pochybností Galileom našej doby.

Galileov objav a jeho helicentrická teória veľa vody pre človeka - smrtelníka nenamútila. Avšak spoznanie zákonitostí vzniku ochorení, OTÁZKA ŽIVOTA A SMRTI je kľúčová pre každého z nás. Galileov objav v koreňoch otriaslo klérom a jej názorom na vznik a podobu slnečnej sústavy - okolitého vesmíru. Bolo evidentné, že sa dostane do jej nepriazne a svoj život si zachránil len prísahou a popretím revolučného objavu danej doby. Motív podobnej inkvizície sa znovurodí v roku 1986, keď na konci série súdnych pojednávaní MUDr . Hamera zbavia práv vykonávať medicínsku prax v doslovnom duchu nasledujúceho ortieľa: "Nepoprie prísahou Železný zákon rakoviny, a nenavráti sa k akademickej medicíne." Je až neuveriteľné, že akým spôsobom isté záujmové skupiny neváhali urobiť všetko pre odstránenie MUDr. Hamera zo spoločenského života. Avšak životu a pravde nemôžete dlhodobo klásť mantinely.

Jeho revolučný objav posúva na vedľajšiu koľaj viacero nákladných, polovičatých lekárských systémov a zariadení. V dnešnej dobe Boha a pravdu si častokrát privlastnili svetské orgány. Dané orgány medzinárodne uznávaného lekára začali zámerne spochybňovať, vydávali ho za šarlatána. Je až čudesné, že nemecké média v tom čase synchrónne viedli inkvizičnú kampaň. O tisíckach jeho neuveriteľných vyliečení ani slovo nepadlo! (na Burgaui GNM-klinike 6500 "nezachrániteľných" pacientov ošetrovali s rakovinou, z ktorých po 5 rokoch 5900 prežilo a stale žije!). MUDr. Hamera napriek svojmu veku dvakrát uvrhli aj do vazenia.

Jeho jediným hriechom je fakt, že svoj objav si nenechal pre seba. Viackrát sa ho snažili otráviť, bol vystavený policajnému teroru a viac ako 60 krát sa ho snažili spochybniť, dokonca “liečiť” ako psychicky narušenú osobu. Keďže MUDr. Hamer sa nenechal odbiť, tak napriek nespočetným dôkazom o svojej pravdivosti, ho "demokratickými prostriedkami " vyhnali z Rakúska i Nemecka, neskôr z Francúzka i Španielska . V súčasnosti žije v Nórsku, vedie odborné výskumy, píše publikácie.

Životopis MUDr. Ryke Geerd Hamera

Ryke Geerd Hamer sa narodli v roku 1935 v oblasti rieky Rýn. Otec protestantský farár, matka pôvodom z Florencie boli dokonalou symbiózou pre jeho tvrdohlavosť, fantáziu a vášeň. Hamer získava univerzitné vzdelanie v oblasti teológie, fyziky a medicíny. Neskôr sa špecializuje na oblasť psychiatrie, neurológie, oblasť internistu. Svoju doktorskú dizertáciu píše na tému mozgových nádorov. Po 15 rokoch medicískej praxe sa ožení s poslucháčkou medicíny a narodia sa im štyri deti. Čo ho v danom čase najviac interesuje je výskum psychóz a psychických porúch. Najviac ho doráža neľudský stav ľudí za uzavretými dverami psychiatrických liečební. Napriek tomu životné udalosti ho nútia prerušit dané výskumy. Po 10 rokov prichádza s riešením, opať sa vracia k psychickým poruchám, predovšetkým obohatený o informácie z oblasti rakovinového výskumu.

18. augusta roku 1978 jeho spiaceho 19 ročného syna Dirka, ktorý v tom čase je na Korzike, vážne zrania strelnou zbraňou. Po 114 dňoch boja syn zomiera v náruči svojho otca. Aký to šok -Dirk Hamerov syndróm- pre milujúceho otca! V nasledujúcich týždňoch Hamer ochorie na rakovinu semenníkov, ale na základe dovtedajších znalostí z akademickej medicíny nevidí prepojenosť príčiny duševnej traumy a následku ochorenia semenníkov. Jeho vlastní onkológovia ho konfrontujú s diagnózou: "Dr. Hamer, máte rakovinu a Vaše šance na záchranu a prežitie sú tak 1 percento?..."

Napriek svojej chorobe Hamer ďalej pracuje na univerzitnej klinike v Mníchove na oddelení gynekológie, kde ošetrujú cca. 200 pacientov na rakovinu. Citlivým dopytovaním zisťuje, že ,podobne ako on sám, pred vznikom ochorenia aj ostatní pacienti prežili vážny citový šok. Keďže Hamer sa o svojom objave odvažuje hovoriť v bavorskej televízii, dostáva okamžite výpoveď z kliniky. Do daného okamihu Hamer už mal zosumarizovaných viac než dvesto prípadových štúdií a pokračuje vo svojich výskumoch na inej klinike v Kolýne nad Rýnom, kde boli predovšetkým pacienti trpiaci na rakovinu pľúc. Tam zisťuje, že dôvodom pľúcnych ochorení nie je fajčenie, pretože polovica pacientov boli nefajčiari! Opať si uvedomuje pravidlo príčiny a následku, tentokrát však ide o inú formu duševnej traumy než tomu bolo na klinike v Mníchove.

V roku 1981 na jeseň na Katedre medicíny Univerzity v Tübingene, kde sám získal svoj diplom z medicíny, odovzdáva svoju habilitačnú prácu, ku ktorej prikladá 200 chorobopisov, 70 detailne popísaných prípadov potvrdené príslušnými lekármi. Jeho bývalý profesor mu vtipne odvetil : "MUDr Hamer, to je príliš pekné, aby to bolo pravdivé... Ale aj keby, to by ste nemohli vymyslieť Vy…. Ale dajme vtipkovanie na bok, musíme to ihneď u nás na univerzite preveriť. Avšak bez akéhokoľvek odôvodnenia lekárskej katedry sa preverenie neuskutoční, v roku 1982 všetky chorobopisy sa náhle strácajú...Z daného dôvodu 150 lekárov Univerzity v Tübingene objavy Dr. Hamer nemohlo overiť , týmpádom ostávajú naďalej neoverené.

Od daného okamihu začína boj MUDr. Hamera s veternými mlynmi až do okamihu, keď v roku 1986 mu odoberajú možnosť lekárskeho praktizovania: " Nepoprie prísahou Železný zákon rakoviny, a nenavráti sa k akademickej medicíne." Jednoznačne inkvizične poňatá formulácia rozhodnutia súdu.

“Železný zákon rakoviny ": MUDr. Hamer takto nazval vzťah príčiny a následku pri vzniku ochorení. Keďže sám sa podrobil danému biologickému zákonu (uzdravil sa z rakoviny), dodnes sa teší dobrému zdraviu. Kvôli jeho údajnej duševnej nespôsobilosti však súd potvrdzuje daný verdikt. Hamer čaka až do 9. decembra roku 1989, keď Prof. Birkmayer, doktor chémie a medicíny na viedenskej Katedre výskumu rakoviny Hamerove objavy úradne potvrdí. Ale stále to nepostačuje a štavá kampaň médií a zdravotníckeho systému stále pokračuje. Hamer zažíva obdobia bojkotu. Už aj pre neho sa stáva evidentné, že nie je žiadaným…..zisťuje, že zdravie más ľudí pre isté kruhy nie dostatočne rentabilné…

Situácia sa vyhrocuje až do okamihu, keď v roku 1997 ho odsúdia, pretože napriek zákazu lekárskej praxe, 3 ľudom (bez akéjkoľvek protislužby !) poskytol lekárske poradenstvo. Súd klasifikoval vzájomné rozhovory ako lekárský zasah a odsúdil MUDr. Hamera. Hamer strávi viac než rok vo vazení, ale daná skúsenosť ho posilňuje. Napriek všetkým útokom MUDr. Hamer je neoblomný až do okamihu, keď 8 septembra 1998 slovenská Univerzita v Trnave overí a potvrdzuje oprávnenosť Germánskej novej medicíny.

Nová medicína je PRAVDIVÁ i konečne OFICIÁLNE POTVRDENÁ.

Více zde: http://gnm.webnode.sk/ryke-geerd-hamer/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.sk
Kto je MUDr. Ryke Geerd Hamer?

MUDr . Ryke Geerd Hamer sa dožije tento rok svojich 74 narodenín, ide o človeka, ktorý je bez pochybností Galileom našej doby.

Galileov objav a jeho helicentrická teória veľa vody pre človeka - smrtelníka nenamútila. Avšak spoznanie zákonitostí vzniku ochorení, OTÁZKA ŽIVOTA A SMRTI je kľúčová pre každého z nás. Galileov objav v koreňoch otriaslo klérom a jej názorom na vznik a podobu slnečnej sústavy - okolitého vesmíru. Bolo evidentné, že sa dostane do jej nepriazne a svoj život si zachránil len prísahou a popretím revolučného objavu danej doby. Motív podobnej inkvizície sa znovurodí v roku 1986, keď na konci série súdnych pojednávaní MUDr . Hamera zbavia práv vykonávať medicínsku prax v doslovnom duchu nasledujúceho ortieľa: "Nepoprie prísahou Železný zákon rakoviny, a nenavráti sa k akademickej medicíne." Je až neuveriteľné, že akým spôsobom isté záujmové skupiny neváhali urobiť všetko pre odstránenie MUDr. Hamera zo spoločenského života. Avšak životu a pravde nemôžete dlhodobo klásť mantinely.

Jeho revolučný objav posúva na vedľajšiu koľaj viacero nákladných, polovičatých lekárských systémov a zariadení. V dnešnej dobe Boha a pravdu si častokrát privlastnili svetské orgány. Dané orgány medzinárodne uznávaného lekára začali zámerne spochybňovať, vydávali ho za šarlatána. Je až čudesné, že nemecké média v tom čase synchrónne viedli inkvizičnú kampaň. O tisíckach jeho neuveriteľných vyliečení ani slovo nepadlo! (na Burgaui GNM-klinike 6500 "nezachrániteľných" pacientov ošetrovali s rakovinou, z ktorých po 5 rokoch 5900 prežilo a stale žije!). MUDr. Hamera napriek svojmu veku dvakrát uvrhli aj do vazenia.

Jeho jediným hriechom je fakt, že svoj objav si nenechal pre seba. Viackrát sa ho snažili otráviť, bol vystavený policajnému teroru a viac ako 60 krát sa ho snažili spochybniť, dokonca "liečiť" ako psychicky narušenú osobu. Keďže MUDr. Hamer sa nenechal odbiť, tak napriek nespočetným dôkazom o svojej pravdivosti, ho "demokratickými prostriedkami " vyhnali z Rakúska i Nemecka, neskôr z Francúzka i Španielska . V súčasnosti žije v Nórsku, vedie odborné výskumy, píše publikácie.

Životopis MUDr. Ryke Geerd Hamera

Ryke Geerd Hamer sa narodli v roku 1935 v oblasti rieky Rýn. Otec protestantský farár, matka pôvodom z Florencie boli dokonalou symbiózou pre jeho tvrdohlavosť, fantáziu a vášeň. Hamer získava univerzitné vzdelanie v oblasti teológie, fyziky a medicíny. Neskôr sa špecializuje na oblasť psychiatrie, neurológie, oblasť internistu. Svoju doktorskú dizertáciu píše na tému mozgových nádorov. Po 15 rokoch medicískej praxe sa ožení s poslucháčkou medicíny a narodia sa im štyri deti. Čo ho v danom čase najviac interesuje je výskum psychóz a psychických porúch. Najviac ho doráža neľudský stav ľudí za uzavretými dverami psychiatrických liečební. Napriek tomu životné udalosti ho nútia prerušit dané výskumy. Po 10 rokov prichádza s riešením, opať sa vracia k psychickým poruchám, predovšetkým obohatený o informácie z oblasti rakovinového výskumu.

18. augusta roku 1978 jeho spiaceho 19 ročného syna Dirka, ktorý v tom čase je na Korzike, vážne zrania strelnou zbraňou. Po 114 dňoch boja syn zomiera v náruči svojho otca. Aký to šok -Dirk Hamerov syndróm- pre milujúceho otca! V nasledujúcich týždňoch Hamer ochorie na rakovinu semenníkov, ale na základe dovtedajších znalostí z akademickej medicíny nevidí prepojenosť príčiny duševnej traumy a následku ochorenia semenníkov. Jeho vlastní onkológovia ho konfrontujú s diagnózou: "Dr. Hamer, máte rakovinu a Vaše šance na záchranu a prežitie sú tak 1 percento?..."

Napriek svojej chorobe Hamer ďalej pracuje na univerzitnej klinike v Mníchove na oddelení gynekológie, kde ošetrujú cca. 200 pacientov na rakovinu. Citlivým dopytovaním zisťuje, že ,podobne ako on sám, pred vznikom ochorenia aj ostatní pacienti prežili vážny citový šok. Keďže Hamer sa o svojom objave odvažuje hovoriť v bavorskej televízii, dostáva okamžite výpoveď z kliniky. Do daného okamihu Hamer už mal zosumarizovaných viac než dvesto prípadových štúdií a pokračuje vo svojich výskumoch na inej klinike v Kolýne nad Rýnom, kde boli predovšetkým pacienti trpiaci na rakovinu pľúc. Tam zisťuje, že dôvodom pľúcnych ochorení nie je fajčenie, pretože polovica pacientov boli nefajčiari! Opať si uvedomuje pravidlo príčiny a následku, tentokrát však ide o inú formu duševnej traumy než tomu bolo na klinike v Mníchove.

V roku 1981 na jeseň na Katedre medicíny Univerzity v Tübingene, kde sám získal svoj diplom z medicíny, odovzdáva svoju habilitačnú prácu, ku ktorej prikladá 200 chorobopisov, 70 detailne popísaných prípadov potvrdené príslušnými lekármi. Jeho bývalý profesor mu vtipne odvetil : "MUDr Hamer, to je príliš pekné, aby to bolo pravdivé... Ale aj keby, to by ste nemohli vymyslieť Vy…. Ale dajme vtipkovanie na bok, musíme to ihneď u nás na univerzite preveriť. Avšak bez akéhokoľvek odôvodnenia lekárskej katedry sa preverenie neuskutoční, v roku 1982 všetky chorobopisy sa náhle strácajú...Z daného dôvodu 150 lekárov Univerzity v Tübingene objavy Dr. Hamer nemohlo overiť , týmpádom ostávajú naďalej neoverené.

Od daného okamihu začína boj MUDr. Hamera s veternými mlynmi až do okamihu, keď v roku 1986 mu odoberajú možnosť lekárskeho praktizovania: " Nepoprie prísahou Železný zákon rakoviny, a nenavráti sa k akademickej medicíne." Jednoznačne inkvizične poňatá formulácia rozhodnutia súdu.

"Železný zákon rakoviny ": MUDr. Hamer takto nazval vzťah príčiny a následku pri vzniku ochorení. Keďže sám sa podrobil danému biologickému zákonu (uzdravil sa z rakoviny), dodnes sa teší dobrému zdraviu. Kvôli jeho údajnej duševnej nespôsobilosti však súd potvrdzuje daný verdikt. Hamer čaka až do 9. decembra roku 1989, keď Prof. Birkmayer, doktor chémie a medicíny na viedenskej Katedre výskumu rakoviny Hamerove objavy úradne potvrdí. Ale stále to nepostačuje a štavá kampaň médií a zdravotníckeho systému stále pokračuje. Hamer zažíva obdobia bojkotu. Už aj pre neho sa stáva evidentné, že nie je žiadaným…..zisťuje, že zdravie más ľudí pre isté kruhy nie dostatočne rentabilné…

Situácia sa vyhrocuje až do okamihu, keď v roku 1997 ho odsúdia, pretože napriek zákazu lekárskej praxe, 3 ľudom (bez akéjkoľvek protislužby !) poskytol lekárske poradenstvo. Súd klasifikoval vzájomné rozhovory ako lekárský zasah a odsúdil MUDr. Hamera. Hamer strávi viac než rok vo vazení, ale daná skúsenosť ho posilňuje. Napriek všetkým útokom MUDr. Hamer je neoblomný až do okamihu, keď 8 septembra 1998 slovenská Univerzita v Trnave overí a potvrdzuje oprávnenosť Germánskej novej medicíny.

Nová medicína je PRAVDIVÁ i konečne OFICIÁLNE POTVRDENÁ.

Více zde: http://gnm.webnode.sk/ryke-geerd-hamer/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.sk
Name
Email
Comment
Or visit this link