Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Pomôžte prírode,svetu i sebe

Drazí přátelé,

vztyčit kamenný obelisk nebo vytvořit menhirový kruh či řadu, je
poněkud obtížnější, než najít si skupinu stromů a učinit z ní
svůj posvátný háj. Ovšem rozhodně to za námahu stojí. Již
několik let je mi obyvateli vyšších dimenzí sdělováno, že
území České republiky a celá Evropa doslova čeká na to, až skrze
speciálně vztyčené kamenné zářiče obnovíme své posvátné a
mocné spojení se Zemí a Vesmírem. Pokud obnovíme menhirové řady a
kruhy, velmi to posílí jak nás, tak celé území, na kterém se
takovéto kamenné zářiče budou nacházet. Naši předkové velmi
dobře věděli, že v okolí menhirů je daleko lepší úroda a
plodiny jsou zde chráněné před plísněmi a dalšími
nepříznivými vlivy. Menhiry jakoby detoxikují a čistí své okolí
- a to i do značné vzdálenosti. Lidé se vždy k menhirům
přicházeli léčit, zbavovat tělesných i životních problémů - a
účinek působení těchto kamenných zářičů byl obdivuhodný.
Menhiry neléčí jen konkrétní lidské jedince, kteří s nimi
přijdou do kontaktu - léčí celou krajinu, celé území. Dávají
ochranu těm, kteří v jejich blízkosti žijí, nebo pracují.
Umocňují síly člověka - ať už tělesné, nebo psychické - takže
člověk pod ochranou menhiru podává vždy vyšší výkon. Naši
předkové zjistili, že existuje přímá souvislost mezi vztyčenými
kameny a plodností - plodností v nejširším slova smyslu. Věděli
také, že energie menhirů zvyšuje sexuální výkonnost - a to jak u
mužů, tak i u žen. Všude na našem území můžeme ještě dnes -
přes všechnu urputnou středověkou snahu vymýtit vše "pohanské" -
najít velké množství menhirů. Mnohé z nich jsou ale vyvrácené a
již nesplňují svůj účel.

V době svého mládí jsem měl možnost seznámit se v ruských
laboratořích s vyjímečnými vědci, kteří pokračovali v práci
geniálního astrofyzika Kozyreva. Akademik Kozyrev prokázal během
tisíců exaktních vědeckých experimentů existenci jemné energie,
která prostupuje veškerým prostorem. Zjistil, že tato energie se
pohybuje, dokonce zmapoval její většinou spirálovitý pohyb.
Dokázal, že tato energie je naprosto skutečná a pohybuje se
vesmírem daleko rychleji, než světlo. Kolem objektů na Zemi může
vytvářet specifická torsní pole, přičemž její pohyb a
konzistence může připomínat vodu. Kozyrev v podstatě pouze
znovuobjevil to, co vždy vnímali šamani a jiní jasnovidní lidští
jedinci. Je zajímavé, že tento vědec potřeboval k pochopení této
energie - dle svých slov - projít velmi náročnou zkušeností na
hranici života a smrti - a sice jedenáctiletým pobytem v
komunistickém koncentračním táboře na Sibiři. Už v ranném
mládí projevoval Kozyrev nespornou genialitu - v 17ti letech
prezentoval svou první vědeckou práci, která zcela ohromila
tehdejší vědeckou obec. Jako 20ti letý měl již vystudovánu
Leningradskou univerzitu a poté se stal významným astrofyzikem,
který současně přednášel na několika univerzitách. Poté byl na
osobní příkaz diktátora Stalina uvězněn a odeslán do
koncentračního tábora. Ovšem právě zde, v mrazivém pekle kde byl
v permanentním kontaktu se smrtí, dosáhl díky hlubokým vhledům,
během nichž jeho vědomí překonávalo hranici těla, toho poznání,
které by bývalo bylo - pokud by jeho práce byly zveřejněny -
změnilo absolutně pohled vědy a lidstva na realitu. Kozyrev se v
koncentráku vyladil na jakýsi kosmický zdroj informace, který mu
vlastně i umožnil přežít díky praktické aplikaci této informace.
Kozyrev pochopil, že veškerou hmotou - včetně hmoty lidského těla
- prostupuje zvláštní éterická substance. Tato substance reaguje
silně i na psychické změny v člověku - může houstnout, rotovat,
kmitat... Působením svého vědomí na tuto substanci ji Kozyrev
přiměl k rychlejšímu kmitání v prostoru svého těla a kolem něj,
takže získal pro své přežití zdroj tepla. V podstatě znovuobjevil
prastaré šamanské cvičení, které známe hlavně díky tibetským
buddhistickým mnichům, kteří ho přejali z šamanského systému
Bon.

Když se po 11ti letech Kozyrev z koncentračního tábora dostal,
vrátil se opět ke své profesi vědce a strávil celých 33 let
čistě vědeckým ověřováním své "teorie". Tyto experimenty
uskutečňoval v těch nejpřísnějších laboratorních podmínkách,
mnohé byly i tisíckrát zopakovány. Všechny tyto experimenty byly
popsány velmi detailně jazykem matematiky a všechny potvrdily, že
"teorie", která byla Kozyrevovi zjevena, byla naprosto pravdivá. Řada
vědců navíc nezávisle tyto experimenty se zcela shodným výsledkem
zopakovala. V 80-tých letech 20. století tedy už vědecká obec
disponovala jasnými důkazy o tom, že celý prostor jak na Zemi, tak
ve vesmíru je zcela prostoupen obrovským množstvím energie, která
reaguje na lidské myšlenky a chová se jako živé vědomí. Díky
Kozyrevovým experimentům víme, že tato energie je totéž co "čas"
a "gravitace". Ruští vědci ne příliš šťastně pojmenovali po
Kozyrevově smrti v roce 1983 tuto základní energii bytí jako
"fyzikální vákuum". Osobně se domnívám, že přesnější bylo
její starší pojmenování "energie základního éteru", které ale
asi znělo příliš archaicky. Kozyrev totiž zjistil, že žádné
vákuum neexistuje. Na místo vákua je zde nevyčerpatelný zdroj
absolutní energie, který je doslova všudypřítomný. Sám Kozyrev
říkal této energii jednoduše "čas". Tato energie se může chovat
jako čas, jako gravitace a také jako vědomí. Dá se říci, že
všechna tato tři slova ve skutečnosti označují totéž. Zjistilo
se, že z jediného krychlového centimetru toho, co bylo dříve
považováno za "vákuum" lze získat snadno tolik energie, že stačí
na okamžité zahřátí všech oceánů na Zemi na bod varu. V
případě objevu této základní energie nejde tedy o neprokázanou
teorii, ale o fakt, ověřený množstvím přesných vědeckých
pokusů. Kvantová fyzika, která se vydala cestou štěpení částic
na stále menší jednotky se jeví být v porovnání s objevem tohoto
jednotného základního pole bytí, které je současně jak nicota,
tak i absolutní energie, pouze nevýznamnou dětskou hrou. Veškeré
částice totiž pocházejí z "fyzikálního vákua", to jich může
vyrobit neomezené množství. Tedy všechny vesmíry a vůbec všechny
hmotné systémy existence jsou jen nepatrnými "fluktuacemi" tohoto
základního "vákua" - ve skutečnosti jakési absolutní tvořivé
síly, která je nejen energeticky aktivní nicotou, ale také
vědomím.

Pokud se soustředíme na téma menhirů a na to, proč je naši
překové všude stavěli, měli bychom si říci, jaká je souvislost
mezi pohybem Kozyrevovy základní energie a mezi tvarem a strukturou
hmoty. Kozyrev díky svým experimentům zjistil, že struktura hmoty a
její tvar přímo ovlivňují pohyb a chování energie, která je
rozprostřena všude kolem nás v prostoru a také všemi formami
prostupuje. Kozyrev přirovnával pevnou hmotu k jakési "porézní
houbě", která do sebe může nasávat různá množství
neviditelného "éteru", nebo jak také říkal, "času". Naši
předkové si k vytváření menhirů vybírali vždy silně
křemičité nerosty. Neváhali dopravovat kameny vhodných vlastností
na místo, kde měly být vztyčeny, i ze vzdálenosti desítek a někdy
také stovek kilometrů. Křemičitý nerost do sebe vtahuje energii ze
širokého okolí - a to energii velmi vysoké kvality. Kozyrev zjistil,
že jemná energie "sestupuje" na zahrocené předměty po pravotočivé
spirále a soustřeďuje se v nich. Je zajímavé, že u přírodních
národů, jejichž příslušníci stále disponují v daleko větší
míře než my schopností intuitivně vnímat jemnou energii, najdeme
po celé planetě zvyk umisťovat na stěny příbytků "ochranné
hroty". Kombinace křemičitého materiálu a zahrocení pak vede k
možnosti stáhnout veliké množství velmi jemné a kvalitní energie
z všeprostupujícího základního energetického pole. Vědci, kteří
pokračovali v práci akademika Kozyreva - především Šipov a Akimov
- zjistili, že základní energetické pole sestává ve skutečnosti z
obrovského množství v něm se vytvářejících energetických polí,
z nichž každé je tvořeno jinak strukturovanou základní energií.
Tato pole vznikají spontánně kolem jakýchkoliv objektů a nabíjejí
se "jejich vlastnostmi", jsou v podstatě vědomím, které v sobě nese
charakteristickou informaci daného objektu. Tedy jiné energetické
pole obaluje např. skálu, jiné sklad zbraní a opět jiné rodinný
dům nebo svatyni.

Práce Šipova a Akimova potvrzují opět dávnou moudrost našich
předků, kteří dobře věděli, že každé místo má svého
"ducha". Věděli, že "duch" studánky je čistý, zatímco "duch"
místa poskvrněného vraždou nebo prolitou krví je nebezpečný a pro
člověka nepřátelský. Vědecké experimenty potvrdily, že jsme
obklopeni množstvím energetických polí, která mají vlastní
inteligenci a jsou svým způsobem "živá", byť jejich život je
čistě energetický a neopírá se o organické biochemické pochody.
Náš pohled na život a sama definice života se tedy musí nutně
změnit. Naši předkové vztyčovali menhiry vždy v místech, kde
sídlili, kde obdělávali půdu, kde vychovávali své děti - a
neváhali investovat do umístění křemičitých kamenů do krajiny
značné úsilí. Museli si být jisti, že se jim tahání balvanů ze
vzdálených lomů opravdu vyplatí - vždyť žili v době, kdy si
nemohli dovolit jen tak mrhat svojí silou i časem. V současnosti ke
vztyčení i velkých menhirových obelisků kdekoliv v krajině stačí
z naší strany daleko menší úsilí - stačí nákladní auto a
jeřáb. Tato technika je běžně dostupná a je řada způsobů, jak
si s nepříliš velkými náklady přivezení vhodného křemičitého
kamene či více kamenů - i jejich instalaci - zajistit. Co se týče
získávání samotných kamenů - doporučuji využít nějaký lom a
domluvit se zde - hrubě kámen opracovat a odvézt na místo, kde ho
vztyčíte je v současné době skutečně menší problém než před
dvěma či třema tisíci lety. Používejte ale vždy kameny z
křemičité horniny. Jde o to, že dostatečně velký vztyčený
křemičitý kámen (z žuly, pískovce atd.) do sebe dokáže
"natáhnout" obrovské množství pro člověka a jeho zdraví
příznivé energie z těch "nejvyšších" levelů strukturovaného
energetického prostoru.

Kamenný obelisk do sebe energii nejen neustále vtahuje - také ji
vyzařuje. Naši předkové se do kamenných kruhů přicházeli
nabíjet léčivou energií a posilňovat se. Kamenné kruhy vyzařují
až kilometry daleko do prostoru - záleží na jejich umístění v
krajině. Samozřejmě že nejsilnější jsou menhiry, umístěné
přímo v tzv. silových zónách. V prostoru silových zón se kameny
nabíjejí velmi rychle a vytváří se kolem nich velmi silné
energetické pole. Ale menhiry můžete umisťovat v krajině kamkoliv -
ideálně na otevřená prostranství jako jsou louky, návrší atd.
Již po několika dnech změní dostatečně velký kamenný obelisk,
nebo kamenný kruh uspořádání energie v tomto místě v krajině.
Místo je neuvěřitelně efektivně vyčištěno a stává se
"posvátným" místem léčby a obnovy životních sil. Když postavíte
kamenný kruh a necháte ho akumulovat energii, je to, jako když
zapnete mocný stroj "poháněný" jemnou energií - stroj, který
působí na značné území. Vibrace území je zvyšována a toto
místo získává "ochranu". Pokud máte dům se zahradou, pak je
nejjednodušším řešením vztyčit menhiry přímo na své zahradě -
budou mocně působit na celý váš příbytek a na každého, kdo se v
něm bude nalézat. V podstatě stačí vztyčit jeden jediný vysoký
obelisk - ale jeho nadzemní část by měla být vysoká alespoň metr
a půl (pokud je z žuly), pokud je z pískovce, měla by být ještě
vyšší. Ideální je, aby stéla čněla do výšky alespoň dva
metry. Osobně doporučuji tuto stélu obklopit menšími kameny (které
nemusejí mít nutně tvar menhirů, mohou být i oblé) a to v kruhu.
Kameny by měly být nejméně čtyři. Kamenný kruh by měl obklopovat
centrální stélu tak, že kameny nebudou dál než 100 metrů a
nebudou blíže než 1 metr. Jak centrální stéla, tak kameny v kruhu
kolem ní, rozhodně musejí být ze stejného druhu minerálu! Kameny v
kruhu kolem stély by měly být přibližně stejně velké. Až budete
zapouštět centrální stélu do země, zapusťte ji dostatečně
hluboko a zajistěte ji raději pod zemí betonem. Pokud budou mít
kameny v kruhu kolem stély tvar menhirů, dodržte tento tvar u
každého kamene a menhiry by neměly být menší (jejich nadzemní
část) než 1 metr. Kameny v kruhu musejí být od sebe vzdáleny
nejméně půl metru. Vždy musíte dodržet mezi všemi kameny
přibližně stejnou vzdálenost. Pokud použijete pouze 4 kameny,
rozmístěte je kolem centrální stély přesně dle světových stran.
Pokud chcete zesílit tok energie z kruhu (v němž se bude léčivá
energie silně akumulovat jako v nějakém bazénu) k vašemu domu a do
něj, můžete kruh spojit s vaším domem další kamennou řadou. Pro
tuto řadu platí stejná pravidla jako pro kamenný kruh - musí být
tvořena nejméně 4mi kameny, kameny nesmí být navzájem blíže,
než půl metru a musejí být přibližně stejného tvaru a velikosti.
Tyto kameny musejí být ze stejného materiálu jako stéla a kamenný
kruh. Energie akumulovaná v kruhu a v centrální stéle se svým
chováním a "vzhledem", když ji pozorujete, podobá ze všeho nejvíc
nějaké zářící substanci nebo vodě. I bez kamenné řady,
sloužící k "navigaci" pro tuto sílu bude mít energie,
naakumulovaná ve "vašem" kruhu tendenci si vás najít a poteče do
vašeho příbytku. Nesmíme zapomínat na to, že tato energie je
vědomá síla, která disponuje určitým druhem inteligence. Nicméně
kamenná řada tok energie usměrní a zesílí. Můžete vytvořit
libovolný počet takovýchto kamenných řad, směřujících z vašeho
kamenného kruhu síly do jakýchkoliv míst, do kterých chcete tuto
energii vést (např. k budově kde máte hospodářská zvířata, na
své pole, k vodní nádrži, kterou chcete nabíjet atd.). Dvě různé
řady nemusejí sestávat z kamenů stejné velikosti, ale v jedné
řadě vždy musejí být kameny přibližně stejně velké a měly by
mít i přibližně stejný tvar. Také vzdálenost mezi jednotlivými
kameny v jedné řadě musí být vždy přibližně stejná.

Naši předkové někdy tyto kamenné řady stáčeli do spirál,
čímž vytvářeli jakési "energetické nádrže". Pokud do takovéto
spirály vysázíte zeleninu, nebo květiny, nebudete se stačit divit,
jak vám budou tyto rostliny prospívat. Ovšem - jak už bylo řečeno
- energie kterou akumuluje centrální stéla a kruh je inteligentní
síla, která je silně interaktivní a reaguje na každou naši
myšlenku i vyslovené slovo. Na tom není nic magického - patří to k
vlastnostem "fyzikálního vákua", popsaného Kozyrevem a dalšími
vědci. Proto stačí vaše přání - samozřejmě nejlépe v duchu
jasně formulované a opakované - a nashromážděná energie se bude
věnovat právě tomu úkolu, ke kterému ji vaše přání nasměruje.
V kamenném kruhu, nebo v jeho okolí lze velmi dobře nabíjet vodu,
která získává léčivé vlastnosti. Lze zde nabíjet libovolné
potraviny, křišťály i kovy. Pokud máte ve svém domě křišťály,
energie z menhirového kruhu s nimi bude komunikovat a použije je jako
kondenzátory a zářiče. V menhirovém kruhu se velmi prohloubí vaše
meditace a pokud v něm budete pravidelně pobývat, mohou se u vás
rozvinout jasnovidné a léčitelské schopnosti. To platí i pro
prostor v okolí kruhu. Postavíte-li si menhirový kruh u svého domu,
může to změnit celý váš život - a také život vašich dětí a
blízkých. To, co se nemuselo roky dařit, se začne dařit velmi
dobře. Mohou z vašeho domu doslova odejít všechny nemoci, ale i
jiné problémy - finanční, vztahové a další. Energie menhirů
podporuje naši výkonnost, naši inteligenci a schopnost se učit.
Velmi zesiluje náš imunitní systém a zpomaluje i proces stárnutí.
Energie vyzařovaná menhiry značně zesiluje mužskou potenci a
odstraňuje u žen frigiditu, nezájem o sex a vyčerpanost. U dětí
odstraňuje roztěkanost, nervozitu, noční strachy a neschopnost se
soustředit.

Samozřejmě ne každý má možnost postavit si menhirový kruh na
vlastní zahradě u domu (pokud tuto možnost máte, bylo by skutečně
škoda ji nevyužít!). Ovšem sobě a také krajině nesmírně
pomůžete také v tom případě, že vztyčíte své menhiry v
jakémkoliv vhodném místě mimo své bydliště. Ceny polí a luk jsou
velmi nízké - naštěstí - a tedy najděte si v krajině místo,
které vás osloví a jednoduše si ho kupte. Nikdo vám nemůže
bránit ve vztyčení vaší stély a menhirového kruhu na vámi
vlastněné louce, nebo poli. Samozřejmě pokud bude toto místo
blízko vašeho bydliště, tím lépe. Ale v současné době by pro
nikoho neměl být problém kamkoliv zajet - takže pokud vás
intuitivně osloví i vzdálenější místo, neváhejte ho použít.
Bytosti z jemných dimenzí mi sdělily, že budou silně podporovat
každého, kdo se rozhodne kamenný kruh vytvořit a budou ho navigovat
tak, že jakoby "náhodou" každý objeví to nejvhodnější místo.
Osobně velmi doporučuji ty lokality, kde se objevují tzv. kruhy v
obilí, okolí všech silových zón a to do vzdálenosti nejméně 40ti
km od těchto zón (Blaník, Hostýn, Pálava, Bílé Karpaty, Brdy...),
místa v blízkosti vodních nádrží, otevřené plochy na polích,
přirozené náhorní plošiny, vrcholky kopců, místa v okolí skal,
louky v lesích, lesní mýtiny atd. Zkuste na vámi zvoleném místě
chvíli meditovat a vnitřně si představit, že již zde menhiry
stojí. Pak se snažte vnímat své pocity - snažte se zjistit, co vám
toto místo dá.

Ideální je používat takovéto místo ve skupině - vytvořte si
svůj "kmen", který může sestávat z dvou nebo desítek lidí.
Navštěvujte svůj menhirový kruh jednotlivě nebo společně - jak
jen budete chtít. Někdy je společná meditace v takovémto místě
velmi silná a stimuluje v nás zesíleným způsobem rozvoj našich
schopností. Silné je obklopit centrální stélu v kruhu, kdy se
chvíli držíte za ruce. Energie, která spirálovitě sestupuje do
kamenné stély na vás reaguje a menhirový kruh mocně zvýší svoji
aktivitu v reakci na vaši přítomnost. V menhirových kruzích nejen
načerpáte obrovské množství životadárné energie, také zde
můžete nabíjet předměty a vodu. Vodu ovšem nabíjejte buďto ve
skleněných nádobách (nebo hliněných) nebo zde alespoň odzátkujte
nádoby z umělé hmoty, v nichž vodu přechováváte. Plastové
materiály ztěžují i koncentrované energii "fyzikálního vákua"
pohyb a fungují jako izolanty této energie. Pokud je teplo,
doporučuji v menhirovém kruhu - zvláště pokud se léčíte, či
chcete přijímat omlazující energii - pobýt občas bez oděvu -
přitom se můžete přitisknout k centrální stéle nebo si lehnout
těsně k ní. Pokud chcete rozvinout jasnovidné schopnosti,
používejte váš menhirový kruh především v době úplňku a ve
dnech před ním (tak asi 5 dní před úplňkem a v době úplňku je
energie v kruhu velmi silná). Během meditací doporučuji opřít se
hlavou o centrální stélu nebo o jakýkoliv z kamenů v kruhu kolem
ní, velmi silný účinek má to, když se přitiskneme k některému z
kamenů čelem. Kruh se aktivizuje vždy silně také za východu a
západu slunce - doporučuji alespoň občas tuto dobu využít k
meditacím a čerpání energie v tomto místě.

Osobně nedoporučuji kameny příliš "opracovávat" a příliš
"zkrášlovat" nějakými vrypy nebo značkami. Jemná energie je velmi
citlivá na tvar a různé symboly a přizpůsobuje se jim. Můj osobní
názor je takový, že bychom jí měli nechat co největší volnost,
aby proudila do kamenů a nabíjela je tak, jak sama uzná za vhodné.
Také když se dívám jasnovidným způsobem do minulosti (používám
např. metodu psychometrie, kdy čtu informaci z předmětů, kdysi
užívaných Kelty nebo našimi slovanskými předky), vnímám kameny v
řadách a kruzích jako spíše hrubě tesané a neopracované.
Centrální stéla by pokud možno měla mít "špičku" - tedy být
poněkud zahrocená. Vždy dbejte na to, aby vaše kameny byly z
křemičité horniny a aby byly všechny z téže horniny. Naši
předkové dobře věděli, proč se kvůli vytvoření kamenných
kruhů síly tahají s konkrétním druhem kamene často z velké dálky
a nevyužijí přímo se nabízející hromadu např. opukových
kamenů, které se nacházejí přímo v daném místě (dobře je to
vidět např. u keltského oppida v Kounově u Rakovníka a na mnoha
dalších místech). Váš kamenný kruh posilňuje celou krajinu a
všechny lidi, kteří v ní žijí. Rozhodně o něj budou mít také
velký zájem astrální strážci daného území. Může se stát, že
vás tyto jemnohmotné bytosti během vaší meditace v kamenném kruhu
osloví a vyjádří vám svoji vděčnost a podporu - ta se může
klidně projevit i ve vašem životě, neboť tyto bytosti dokážou
člověka chránit a příznivě navigovat. Pokud chcete, můžete tyto
územní ochránce sami v duchu ve svém kruhu přivolat.

Území České republiky má velmi silné ochránce a řada z nich jsou
duchové keltských druidů, kteří na našem území - Boiohaemu -
zanechali velmi silnou energetickou stopu, která je stále překvapivě
živá. Čím silnější a spirituálně rozvinutější je bytost,
tím silnější stopu v místě svého působení zanechává. V tomto
smyslu byli Bójové a jejich druidové jednoznačně zdrojem těch
nejsilnějších energetických polí a nejvýznamnějších
strukturalizací "fyzikálního vákua" na našem území. Navíc tito
lidé kdysi na celém našem území vytvořili menhirové kruhy a
řady, které byly nazývány KROMLECH. Obnova menhirů rozhodně
nezůstane ze strany obyvatel jiných dimenzí nepovšimnuta. Tyto
bytosti světla, které byly kdysi lidmi jako my, udělají vše pro to,
aby Boiohaemum - tedy Čechy, Morava a Slezsko - opět pozvedlo své
vibrace a zbavilo se všech nahromaděných energetických zátěží. A
právě to mohou opětovně vztyčené menhiry - pokud jich budou stovky
a tisíce - umožnit.

Slovo menhir pochází z keltštiny - MEN znamená kámen a HIR znamená
dlouhý. Staňme se opět "lidem dlouhých kamenů", moudrým a mocným.
Planeta Země vstoupila do období velkých změn a my - potomci Bójů,
starých Slovanů a Germánů budeme čelit nečekaným výzvám.
Musíme být opravdu silní, abychom obdobím změn prošli vítězně.
Boiohaemum je duchovním a energetickým srdcem Evropy a Evropa je
srdcem i mozkem planety Země. Tak to prostě je - a my musíme svoji
odpovědnost nejen za sebe a svůj osud, ale i nezanedbatelnou
odpovědnost za osud Evropy a planety unést. Pokud dokážeme po
staletích klamu a útlaku, kdy jsme byli záměrně omotáni temnou
pavučinou utkanou z nízkých dravčích energií opět nahmatat své
skutečné kořeny, tak to dokážeme. A budeme velmi překvapeni silou
a živostí těchto kořenů, zapuštěných jako zlaté a démantové
energetické proudy hluboko do každého kousku půdy našeho Boiohaema
- toho nádherného území, které nám bylo vesmírem svěřeno. Když
se na Boiohaemum díváte z vesmíru, pochopíte, že je vlastně celé
jedním velkým KAMENNÝM KRUHEM. Každý kámen a každý strom na
tomto území by pro nás měl být zcela posvátný. A my - každý z
nás - by měl sebe sama vnímat jako STRÁŽCE tohoto neobyčejného
území.
Name
Email
Comment
Or visit this link