Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Stupne prekyslenia,diagnostika

CENA ZA VYPRACOVANIE DIAGNOSTKY:
-zamestnaný a ľudia s príjmom 10-15eur
-ceny sú uvedené pri každom druhu diagnostiky
-nezamestnaný a deti predškolského veku : 0eur

-zdarma vypracujem diaagnostiku aj tím,ktorím stačí zmerať produkly,
/cez 100 druhov/ ak si ich objednajú z tejto web stránky

Diagnostiku robím len pre
VÁŽNYCH ZÁÚJEMCOV,
ktorí budú rešpektovať jej výsledky a prispôsobia si podľa nej celkovú životosrávu aj s nameranými doplnkami
výživy.Pre ostatných,ktorí sa chcú dozvedieť jej prostredníctvom  niektoré údaje len zo zvedavosti je cena: 20eur
Podľa viacročných skúsenostií,kedy som vypracoval množstvo diagnostík zdarma a s najlepším úmyslom pomôcť
danému človeku bez patričnej,následnej odozvy,teda zbytočne-je v súčasnosti pre záujemcov DIAGNOSTIKA možná
len vtedy,ked dopredu uhradia patričnú čiastku na zaslaný účet.
FINANCIE sú tiež energia,ktorá kompenzuje-vyrovnáva-stratu mojej energie,času,poznania,schopností,...

Medzi každým výdajom a príjmom,by mala byť rovnováha,inak práca nemá šancu,aby ju človek zvládal dlhodobo.
Správne vyváženie energií je rovnako prospešné a výhodné pre obe strany, pre dávajúceho aj prijímajúceho.Moju osobu
i vás.Každá akcia,skôr-či neskôr vyvolá reakciu.Všetko,čo vykonáme navonok,aj vnútorne sa nám vracia,len nevieme kedy
a akou formou.

Na DIAGNOSTIKU potrebujem váš dátum narodenia,môžte poslať aj aktuálne foto /nemusí byť/.
Diagnostiku začínam robiť až vtedy,ked prijmem na svojom účte vašu PLATBU.

SK9065000000000015336180
SK90 6500 0000 0000 1533 180

Variabilný symbol: vaše priezvisko

Čo všetko zahrňa moja práca pre vás:
-prvý kontaktbý rozhovor s vami
-vypracovanie diagnostiky ručne na papier
-prepísanie diagnostiky do elektronickej podoby a zaslanie na váš email
-druhý rozhovor:vysvetlenie diagnistiky telefonicky,alebo osobne
-v prípade záujmu presné zmeranie dávkovania výrobkov a zmeranie najvhodnejších
  individuálnych časov.
-tretí rozhovor o presných dávkovaniach produktov a ich užívaní / vrátane kúpelov /
-dalšie poradenstvo podľa vašej potreby
-zasielanie liečivej energie,nezištne
Je to viac hodinová práca,ktorú som v minulosti  /cca 15 rokov / robil zdarma.


Šesť stupňov prekyslenia (podľa dr. M. Worlitscheka) 
      1. Ideálny stav
     Optimálna rovnováha kyselín a zásad, telo disponuje dostatkom pufrovacích látok na vyrovnanie každého prílevu kyselín či zásad.
     2. Skryté prekyslenie
     Latentná acidóza. Krv má síce v dôsledku svojej veľkej samoregulačnej schopnosti ešte dobré pH hodnoty, ale v splodinách ostatných orgánov už prevažuje odpad kyselinový.
Experti v tomto štádiu objavia väčšinou u pacienta isté chorobné príznaky, aj keď sa tento ešte necíti vyslovene chorý. Takíto pacienti sa väčšinou žalujú na nevysvetliteľnú únavu, zápchu a bolesti žalúdka.

     3. Prechodné prekyslenie
     Akútna acidóza. Rozumie sa tým kyslý odklon od acidobázickej rovnováhy. Môže ísť aj o prejav infekčného ochorenia. Infekcia totiž núti telo na také protiopatrenia, ako je horúčka, zápcha, zápaly, zvýšené vylučovanie moču. V súhrne ide o pochody, ktoré majú za následok kyslé reakcie látkovej premeny alebo ich zosilňujú. Po prekonaní choroby sa látková premena opäť normalizuje - ak je k dispozícii dostatočná rezerva zásad. Pri nedostatku zásad pretrváva sklon k návratu acidózy a s tým spojené chorobné odpovede tela v podobe spomínaných "kyslých" protiopatrení.

     4. Chronické prekyslenie
     Chronická acidóza. Táto forma sa prejavuje často až drastickým klinickým obrazom choroby, neraz pripisovanej "neznámym príčinám" (napr. pri reume).

     5. Miestne prekyslenie
     Lokálna acidóza. Ide o také stavy, ako srdcový infarkt, mozgová príhoda. Príčinou môžu byť poruchy prekrvenia v dôsledku vysokej zrážanlivosti krvi (kyselinovej stuhnutosti červených krviniek), artériosklerózy, zvýšenia fibrinogénu, zložky, ktorá ovplyvňuje tvorbu krvných zrazenín. Alebo môže ísť o nedostatok kyslíka spôsobený klesajúcou tekutosťou krvi. V najhoršom prípade sa cieva tak upchá, že časť srdcového svalu alebo mozgu sa úplne uzavrie od prívodu kyslíka: tkanivo sa udusí a odumiera.

     6. Kyselinová smrť
     Nezvratná kyselinová katastrofa môže mať mnoho podôb - od zlyhania obličiek cez smrteľný infarkt a rakovinu až po diabetickú kómu.


Prognostická diagnostika zdravotného stavu.......č.1
CENA:15eurPriezvisko                        Meno                   Dátum narodenia
 

Adresa:                     Mobil:

Psychotronická diagnostika pomocou rádiostézie
Táto diagnostika vás môže upozorniť, varovať pred nepriaznivým stavom vášho zdravia, resp. vám podať jeho reálny obraz. Skôr než sa choroba prejaví na fyzickom tele, premieta sa do jeho energetiky, preto sa dá zmerať. To je výhodné hlavne pre tých, ktorí sú často chorí, alebo ktorí chcú chorobám predchádzať. Prevencia je vždy časovo aj finančne menej náročná, než samotná liečba.


Výrobky na vnútorné použitie:
1.
2.
3.Zubná pasta :
4.Najvhodnejšia kombinácia:

Výrobky na vonkajšiu aplikáciu:
1.Pleť-koža :
2.
3. Kúpeľ :

Stupeň prekyslenia organizmu (1 - 6) :
Najvhodnejší spôsob stravovania :

Do akej miery je váš súčasny jedálniček vhodný pre vaše celkové zdravie:

Množstvo surovej zložky v dennom jedálničku:


Vyžarovanie, ktoré vás najviac negatívne zasahuje :
Množstvo starého odpadu v hrubom čreve :
Tekutiny :

Termoregulácia tepla,mikrocirkulácia krvi : V niektorých častiach tela je narušená....
Ťažisko tela-vzpriamenosť :
POHYB-fyzická aktivita:
Optimálna dlžka užívania doplnkovej výživy v roku :

Odpustenie ľudom vo svojom okolí :
Vhodná literatúra pre váš vnútorný rozvoj :
Liečebný kód :
Modlitba pre vás :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KRÁTKA  DIAGNOSTIKA VÁŠHO ZDRAVOTNÉHO STAVU......č.2
CENA: 10eur

Za posledné desaťročia sa v hospodárskej pôde extrémne znížilo zastúpenie základných minerálov a stopových prvkov. Ich úroveň klesla približne na 30% u minerálov a 10% u stopových prvkov.
Hlavne z tohto dôvodu je strava, ktorú prijímame hlboko nedostatočná.Poskytuje nám len obmedzené množstvo živín, ktoré sú nevyhnutné pre naše zdravie a silnú imunitu. Sme dlhodobo podvyživený a z toho pramenia mnohé naše fyzické a psychické zdravotné ťažkosti.

 
Aktuálne zastúpenie minerálov, stopových prvkov a iných živín vo vašom tele.
 
Vitamíny A           B-komplex             C            D             E             

Vápnik               Magnézium          Draslík          Sodík        Železo

Omega 3            Chlorofyl              Probiotika             Antioxidanty  

 
JÓD            Zinok               Meď           Selén               Vláknina
 
Žalúdočné kyseliny


Stupeň celkového prekyslenia organizmu /pomer medzi alkalickými a kyselinotvornými zložkami ,6stupňov/: 

ROZSAH od 1-100%:


Vaša strava vyhovuje v súčasnosti vášmu zdraviu a individuálnemu metabolizmu na:

Zhodnotenie merania zastúpenia jednotlivých minerálov a vitamínov v %

vo vašom jedálničku.

 
Do 40%        :veľmi slabé                     /známka mínus 5/
Od 41-50%   :nízke                               /známka 5/
Od 51-60%   :udržateľné,nepodporuje zdravie  a silnú imunitu /známka mínus 4/
 
Od 61-70%   : dostačujúce aspoň na relatívne zdravý život                    /známka 4/
Od 71-80%   : dobré                                                                                /známka 3/
Od 81-90%   :chválihodné                                                                       /známka 2/

Od 91-100 a viac:výborné pre celkové fyzické aj psychické zdravie     /známka  1/

DIAGNOSTIKA:VITALITA-ZDRAVIE ORGANOV.......č.3
CENA:5eur

Srdce
Pľúca
Pečeň
Slezina
Žalúdok
Oblička ľavá
Oblička pravá
Tenké črevo
Hrubé črevo
Štítna žľaza
Mozog
Hormóny
KrvKRÁTKA  DIAGNOSTIKA vzťahov,lásky k ........č.4
CENA:5eur

Láska k blížnemu:
Láska k pravde:
Láska k peniazom,k hmotným statkom:
Súlad s Božou vôlou:
Osobné šťastie:
Modlitba:
Meditácia:
Prítomný okamih,žitie TU A TERAZ:


DIAGNOSTIKA č.5
CENA:5eur

Energetické  Centrá /čakry/,ich aktuálny stav..Rozvinutie  nadzmyslových článkov na vyššie -dokonalejšie články- telá.
Prvá žakra
Druhá čakra
Tretia čakra
Stvrtá čakra
Piata čakra
Siesta čakra
Siedma čakra
Astrálne telo-manas:
Eterické telo budhi:


DIAGNOSTIKA č.6
Cena: 10eur

 VNÚTORNÝ ROZVOJ, ako som na tom aj z tohto pohľadu ...
 
Tieto merania vám môžu aspoň  orientačne priblížiť a spoznať niekoľko údajov o sebe
samom.
 
Priezvisko :                              Meno :                        Dátum narodenia :
 
1.Na koľko % mám v súčasnom období premenené Astrálne telo na MANAS :
2.Na koľko % mám v súčasnom období premenené Éterické na BUDHY:
 
3.Do akej miery si počas dňa, bdelého stavu uvedomujem sám seba, svoje JA :
 
4.Koľko % času od zobudenia po spánok za posledný mesiac som-žijem
   v bdelom stave, v prítomnom okamihu :
 
5.Koľko % z celkového množstva myšlienok, ktoré prešli mojou mysľou  
   za posledný mesiac tvoria moje vlastné myšlienky :
 
6.Do akej miery sa zvyčajne vciťujem do druhej bytosti, človeka počas spoločnej komunikácie :     
 
7.Na koľko % som v súčasnom období šťastná / ý / :   
 
8.Do akej miery si doteraz plním svoje životné poslanie :
9.Koľko hodín mesačne by som mal / a / meditovať, aby to bolo ,čo najvhodnejšie
   pre môj vnútorný vývoj :       
 
10.Koľko hodín mesačne by som sa mal /a / venovať fyzickým aktivitám,
     aby som z toho mal /a /,čo najväčší prospech : 
 
11.Do akej miery žijem podľa prikázania: „miluj svojho blížneho, ako seba samého“ 
 
Astrálne telo : sídlia v ňom -náruživosti, žiadosti, pocity, radosť, bolesť, afekty, vášne, túžby. 
                       Ked AT prečistíme, spriezračníme, ked ho zbavíme nižších živočíšnych pudov,vášni,
                        predstáv,...vzniká postupne MANAS /duchovné JA/
                       Väčšina  populácie na tomto duchovnom článku pracuje NEVEDOME, aktívnou VEDOMOU
                       prácou,napr.formou účinnej meditácie môžeme rozvoj MANASU-VEDOME urýchliť.
                       MANAS je v podstate pretvorené astrálne telo na vyšší nadzmyslový článok.
 
Éterické telo :  hovorí sa mu aj životné telo. Slovo éterický poukazuje na jemnohmotný charakter, na ľahkosť oproti tiaži všetkých fyzických látok. Má približne takú istú podobu ako telo fyzické, ktoré je vybudované podľa jeho vzoru. Preniká fyzickým telom a je jeho architektom. Všetky orgány sú vo svojom tvare udržované prúdmi éterického tela. Tak isto, ako môžeme pracovať na rozvoji MANASU môžme pracovať aj na rozvíjaní BUDHI=ži-
votné telo. Tvorba-vznik BUDHi je ale dlhodobejší, lebo éterické telo je hustejšie,hutnejšie než astrálne telo.
Zbavovaním sa rôznych zlozvykov, dlhodobých návykov-zlosti,netrpezlivosti,necitlivosti,...pretvárame ET
 na BUDHI.
 
Človek, ktorý sa vyvíja, dosahuje schopnosti pracovať nielen na svojom astrálnom tele, ale i na éterickom tele. Učenie sa je potrebné považovať za jednoduchú prípravu, oveľa podstatnejšie je a oveľa viac urobíme pre svoje zasvätenie, keď pretvárame svoj temperament! Ak sme pretvorili zlú pamäť v dobrú, impulzívnosť v miernosť, melancholický temperament v pokojnú vyrovnanosť, potom sme urobili viac, ako keby sme si vzdelávaním osvojili seba viac! V tom je zdroj okultných síl, tak sa prejavuje, že ja pracuje i na tele éterickom. Tieto vlohy sa prejavujú v astrálnom tele. Keď ich chceme však pretvoriť, musíme ich hľadať v tele éterickom. Pretvoriť ich možno len prácou na éterickom tele. Koľko z éterického tela ja pretvorilo, toľko je v človeku obsiahnutý nový článok - životný duch-buddhi. Substancia buddhi nie je nič iného než časť éterického tela, ktorú pretvorilo naše ja. Práca na ňom je ťažšia ako na astrálnom tele. 
 
Prípadným záujemcom, ktorí na sebe pravidelne a disciplinovane pracujú navrhujem, aby si dali zmerať
vnútorný pokrok 1 až 3 x za rok. Môžete sa dozvedieť, aké výsledky prináša vaša práca.


DIAGNOSTIKA čč.7
CENA: 5-10eur

Iné merania a údaje:podľa vašej potreby.

Niektoré namerané údaje sa môžu veľmi rýchlo zmeniť, niekedy aj v priebehu niekoľkých dní (hodín). Ich hodnota je aktuálna a presná hlavne v okamžiku merania. Ich zmena k vyšším priaznivejším hodnotám závisí najviac od vašej psychiky, stravovanie, ... Pri ťažších dlhotrvajúcich chorobách je potrebné dlhšie obdobie na to, aby meranie ukázalo priaznivejšie hodnoty. Ja vám úprimne želám, aby vaše fyzické zdravie a duševná pohoda boli zo dňa na deň stabilnejšie a lepšie.
Doplnkové služby:
Masáže, liečenie - posielanie energie na diaľku, vypracovanie osobného jedálnička, odbúranie rôznych negatívnych emócií, strachu, fóbií, depresií, zlosti, nenávisti, alergie, bolesti ....
Poradenstvo vo:Fitnes cvičení - kulturistike - formovaní postavy - v cvičení 5 Tibeťanov - vo vzťahoch - v zmysle poslania vášho života - stravovaní.


Prípadným záujemcom navrhujem,aby si diagnostiku dali spraviť viac
krát v roku,resp.aj viac krát po sebe.
Z dôvodu,že zdravotné ťažkosti sú u mnohých dlhodobé je
objektívny predpoklad,že zmena životosprávy a užívanie doplnkov
výživy by tiež mali pretrvať,čo najdlhšie.
Budovanie pevného zdravia a silnej imunity
 nie je otázkou niekoľkých dní,týždňov,
ale viacerých mesiacov,niekedy až rokov.    
Name
Email
Comment
Or visit this link