Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Štvrté skupenstvo vody

Záhadná „: Co nám vědci dosud neřekli o „čtvrtém
skupenství“ vody? Přinášíme přelomovou informaci zásadní pro
naše zdraví.

REDAKCE PROTIPROUD informuje o výzkumech, které odhalily, jak funguje
voda v našich buňkách a jak tuto „živou vodu“ využívat pro
své zdraví.
Soustavně a systematicky se snažíme čelit mystifikaci mediálního
mainstreamu, že k uchování zdraví je nezbytné polykat kila
léků-jedů produkovaných farmaceutickým průmyslem. Naším
záměrem je navázat nitky k záměrně „zapomenuté“ tisícileté
zkušenosti předchozích generací, které věděly: Nejlepší léky
často bývají ty nejjednodušší a zdánlivě obyčejné věci.

Jednou z nich je právě voda. Nyní se v zahraničním mediálním
„protiproudu“ objevily zásadní, vpravdě zázračné vědecké
informace.

Čtěte dále: Nejdostupnější a nejlevnější lék je -
„obyčejná“ voda. Většina nápojů z ní vyrobených však naopak
způsobuje dehydrataci organismu a chronické nemoci s tím spojené

Jak informuje dr. Joseph Mercola, dr. Gerald Pollack se svým týmem
vědců na Washingtonské univerzitě objevil, že voda nejen v lidském
těle funguje ve „čtvrtém skupenství“. Existence tohoto dosud
nezkoumaného, ač pozoruhodně běžného skupenství vody vysvětluje
řadu dosud záhadných fyzikálních jevů. Především však má
zásadní důsledky pro lidské zdraví: je to skutečná „živá
voda“.

Převratný objev: Čtvrté skupenství vody
Voda je zjevně jedním z nejdůležitějších faktorů pro naše
zdraví – zvláště, když si uvědomíme, že naše tělo je
vlastně z drtivé většiny tvořeno molekulami vody. Voda je často
tou nejpodceňovanější veličinou v rovnici optimálního zdraví.

Kniha Geralda Pollacka Čtvrté skupenství vody ­se čte jako
detektivka a současně je snadno srozumitelná i pro laiky.

Autor v ní jasně vysvětluje svou teorii čtvrtého skupenství vody,
což je věc vskutku průlomová. Stručně řečeno, čtvrté
skupenství je živá voda. V anglicky mluvícím prostředí se
označuje jako EZ voda, což je zkratka výrazu „exclusion zone“
(zóna exkluze), která je zjednodušeně řečeno pozoruhodná tím,
že má negativní elektrický náboj, díky němuž umí uchovávat
energii – podobně jako baterie – a tuto energii opět uvolňovat.

Důvod, proč se čtvrté skupenství nazývá „exclusion zone“
(zóna exkluze) neboli EZ spočívá ve zjištění dr. Pollacka a jeho
týmu, že toto čtvrté skupenství vytlačuje ven, mimo sebe ostatní
molekuly, dokonce i ty malé. Překvapivé je, že se EZ voda v
přírodě vyskytuje docela hojně – dokonce i ve většině našich
buněk.

Dr. Pollack zkoumal po mnoho let lidské svaly a způsob, jakým
pracují. Připadalo mu divné, že nejběžnější představy o
svalové kontrakci vůbec nepočítají s vodou, přestože naše
svalová tkáň obsahuje 99% vodních molekul. Jak je možné toto
ignorovat? A jak by se sval mohl smršťovat, aniž by se tohoto procesu
nějakým způsobem účastnila voda? Právě tyto otázky nasměrovaly
jeho další zkoumání vody.

Víme o vodě všechno?
Dr. Pollack, cituje své výzkumy i další průkopníky v této
oblasti bádání, říká, že voda v lidských buňkách není
obyčejná voda, nýbrž cosi mnohem více strukturovaného a
organizovaného.

„Začal jsem uvažovat o vodě v kontextu biologie – jestliže je
voda v buňkách uspořádaná a strukturovaná, nikoli objemová jako
obyčejná, běžná voda, jak se domnívá většina biochemiků a
buněčných inženýrů, pak je to skutečně něco nesmírně
důležitého,“ říká dr. Pollack. Ve své knize také pojednává o
některých důležitých vlastnostech vody, z nichž mnohým vlastně
vůbec nerozumíme. Jak například probíhá vypařování? Proč
čajová konvice píská?

Přestože konvenční „vědecké moudro“ praví, že led vzniká
při nula stupních Celsia, experimenty ukazují, že ve skutečnosti
může voda mrznout při různých teplotách od nuly až po minus
padesát stupňů Celsia. Voda totiž ve skutečnosti nemá stabilní
bod mrznutí! Jiné experimenty zase ukazují, že sto stupňů Celsia
také nemusí vždy být bodem varu vody. Ale to není zdaleka
nejpodivnější vlastnost vody.

Tohle by voda dělat neměla
„Britský vědec Martin Chaplin dal dohromady webové stránky, na
kterých uvádí seznam nejrůznějších anomálií týkajících se
vody,“ říká dále dr. Pollack. „Takové věci by neměly
existovat, podle toho, co o vodě víme... Čím více anomálií
zjišťujeme, tím více si začínáme myslet, že o vodě nevíme
něco zcela zásadního. A na to se právě snažím přijít. V naší
laboratoři na Washingtonské universitě jsem za posledních deset let
provedl mnoho pokusů. Ty jasně dokládají existenci dalšího
skupenství vody.

Důvod, proč se čtvrté skupenství nazývá „exclusion zone“
(zóna exkluze) neboli EZ spočívá ve zjištění dr. Pollacka a jeho
týmu, že toto čtvrté skupenství vytlačuje ven, mimo sebe ostatní
molekuly, dokonce i ty malé. Překvapivé je, že se EZ voda v
přírodě vyskytuje docela hojně – dokonce i ve většině našich
buněk. Také mezibuněčné tkáně jsou vyplněny právě touto vodou.


Úplně jiná voda
Další zásadní rozdíly mezi „obyčejnou“ a EZ vodou se týkají
její struktury. Běžná voda z vodovodního kohoutku je H2O, ale tato
čtvrtá fáze není H2O – je to totiž H3O2 . Je také mnohem
viskóznější, mnohem uspořádanější a zásaditější než
běžná voda, dokonce i její optické vlastnosti jsou odlišné.
Refrakční index EZ vody je přibližně o 10% vyšší než u
obyčejné vody. Její hustota je také asi o 10% vyšší, kromě toho
má negativní náboj (negativní elektrický potenciál).

Tato zjištění mohou být odpovědí na otázku, proč buňky
lidského těla mají negativní náboj. Ačkoli se běžně tvrdí, že
tento negativní náboj nějak souvisí s membránami a iontovými
kanály, dr. Pollack hovoří o tom, že jeho experimenty vedly k
závěru, že stejný záporný náboj má i samotný gelovitý obsah
buněk, který žádnou membránu neobsahuje.

Dodává: Jsem přesvědčen, že tento záporný potenciál dodává
buňkám voda, protože EZ voda má negativní náboj. Totéž platí o
gelu – EZ voda dodává gelu negativní náboj. Myslím si, že buňky
jsou negativně nabité proto, že voda v nich je převážně EZ voda,
nikoli neutrální H2O.“

„Přechodové skupenství“: Voda, v níž je světlo
Jedno z největších překvapení je, že klíčovou ingrediencí k
vytvoření EZ vody je světlo, to jest elektromagnetická energie, ať
už v podobě viditelného světla, ultrafialových (UV) nebo
infračervených vlnových délek zvíci přibližně tři mikrometry,
které je všude kolem nás.

EZ voda může vznikat na jakémkoli hydrolipickém či hydrofilním
povrchu, když je k dispozici infračervené světlo. Infračervené
světlo ukládá jednu vrstvu EZ vody na druhou, a takto může
poskládat miliony molekulárních vrstev. Takhle to probíhá v
přírodě. Led například nevzniká z obyčejné H2O – nejprve
vznikne EZ voda a teprve z ní led. A když led rozpustíte, nejprve
vznikne EZ voda a pak teprve obyčejná voda. EZ voda je tedy jakousi
přechodovou fází.

„Roztáté ledovce jsou dokonalý způsob získávání EZ vody. A
spousta lidí ví, že tato voda je skutečně vynikající pro
zdraví,“ dodává dr. Pollack.

Fyzikálně měřitelná posvátnost
Testováním vzorků vody s pomocí spektrometru pro UV a viditelnou
oblast, který měří absorpci světla při různých vlnových
délkách, dr. Pollack zjistil, že v oblasti 270 nanometrů, těsně za
hranicí viditelného rozsahu, EZ voda skutečně absorbuje světlo.
Čím více světla voda absorbuje, tím více EZ vody je ve vzorku
obsaženo. Zdá se také, že EZ voda je poměrně stabilní. To
znamená, že dokáže udržet strukturu, dokonce i když ji nějakou
dobu necháte být.

Dr. Pollack měřil vzorky vody z řeky Gangy a z Lourd, tyto vzorky
vykazovaly časté „špičky“ v oblasti 270 nanometrů, což
naznačuje, že tyto „posvátné vody“ mají vysoký obsah EZ vody.

Podle dr. Pollacka existují přesvědčivé důkazy, že EZ voda
může skutečně zachránit život či pomoci udržet jeho kvalitu.

Proč nám dělá dobře sauna a sluníčko?
Zahřívání vlastně vodě dodáváte infračervenou energii. Dr.
Pollack zjistil, že když působíte na prostředí obsahující vodu
infračervenými vlnami, EZ vody přibývá. Důsledky tohoto objevu
jsou zcela zásadní – představte si například, jak vašemu zdraví
prospěje posezení v infračervené sauně!

Důvodem, proč se po infračervené sauně cítíte tak dobře, je
mimo jiné právě skutečnost, že vašimi buňkami prostoupilo
infračervené záření, které vytváří a ukládá EZ vodu. Totéž
platí pro světelnou terapii, čas strávený na sluníčku a laserovou
terapii.

„Existují různé druhy světelných terapií, které užívají
různé vlnové délky. Zjistili jsme, že všechny vlnové délky
světla - a některé obzvláště – dokonce i chabé světlo,
vytvářejí EZ vodu. Jestliže je EZ voda životně důležitá pro
zdraví našich buněk, což je podle mého názoru jasné, tyto terapie
mají jasný fyzikálně-chemický základ,“ vysvětluje dr. Pollack.

Biologické záhady objasněny
EZ voda také objasňuje různé biologické záhady. Dr. Pollack
například popisuje další fantastické zjištění, které nám
umožňuje lépe pochopit, proč něco tak jednoduchého jako vystavení
těla slunečním paprskům může prospívat našemu zdraví:

„Zjistili jsme, že když umístíme jednoduchou trubičku,
například stéblo, vyrobenou z hydrofilního materiálu, do vody...
voda bude proudit trubičkou vysokou rychlostí. K tomu dochází zcela
spontánně. Ale nemělo by se to dít spontánně! Obecně vžitá
představa je, že když chcete prolít nějakou tekutinu rourou nebo
trubkou, musíte to udělat pod tlakem. Tady ale žádný tlak není.
Žádný rozdíl v tlaku na vstupu a výstupu. Přesto tekutina
spontánně proudí a udržuje se v pohybu. Nedávno jsme zjistili, že
když ještě přidáme světlo, proudění bude rychlejší. To
znamená, že světlo má speciální účinek, zejména ultrafialové
světlo, ale ostatní vlnové délky také. Domníváme se, že zde
působí „zóny exkluze“ (EZ) – uvnitř trubičky je maličký
prstenec zóny exkluze, a uvnitř tohoto prstence je oblast plná
protonů... Zdá se, že zóna exkluze a tlak těchto protonů
pohánějí proud.“

A teď aplikujme tyto mechanismy na lidské tělo. Naše kapiláry
neustále dostávají zářivou energii z vnějšího prostředí.
Energie také přichází z vnitřního prostředí těla, protože
metabolické procesy neustále generují teplo čili infračervené
vlnění. Takže otázka zní, je možné, že proudění krve
kapilárami je automaticky podporováno vystavováním těla světlu?
Zdá se, že tomu tak opravdu je...

„Tohle je velmi důležité, protože kapiláry jsou velká
záhada,“ říká dr. Pollack. Jsou příliš malé. Některé
kapiláry mají menší průměr než je velikost červených krvinek,
které jimi procházejí. Žádný inženýr by nikdy nepoužil trubku,
která je menší než materiál, který má touto trubkou procházet.
Ale příroda to evidentně udělala... To ovšem znamená, že se zde
musí překonávat velký odpor. Potřebujete něco, co červené
krvinky kapilárami protlačí ... jedna možnost je, že proud v
kapilárách je poháněn touto zářivou energií... Začínáme to
ověřovat pokusy... Je možné, že lidskému kardiovaskulárnímu
systému pomáhá zářivá energie, stejně tak, jako se to děje v
trubičkách ve vodě.“

Více kyslíku
EZ voda v našem těle je rovněž zásadní pro hyperbarickou
medicínu, která také dobře hojí zranění. V tomto případě jsou
tkáně vystaveny kyslíku pod tlakem.

„Výsledky se dostavují. Domníváme se, že rozumíme mechanismu,
proč hyperbarický kyslík je tak efektivní při hojení zranění...
EZ voda má také vyšší hustotu než voda k vodovodního kohoutku.
Když vezmete H2O a vystavíte ji tlaku, měli byste dostat H3O2 ,
protože struktura EZ je hustší než H2O. Vyzkoušeli jsme to
experimentálně a zjistili jsme, že je tomu opravdu tak – když
vystavíte H2O tlaku, dostanete H3O2.“

Totéž platí i pro kyslík. EZ má také více kyslíku než H2O a
naopak – když zvýšíte obsah kyslíku, dostanete více EZ vody.
Hyperbarická léčba tedy vytváří EZ vodu v lidském těle, zejména
v poškozených oblastech, kde je jí nejvíce zapotřebí.

Stačí pořádně zamíchat
Dr. Pollack zjistil, že když ve sklenici vody vyvoláte vířivý
pohyb, jinak řečeno přivedete do ní více energie, zvýšíte
množství EZ. Podle tohoto badatele může jakákoli energie vložená
do vody vytvořit EZ vodu nebo navýšit její množství.

„Zkoumali jsme akustickou energii, které zřejmě také vyvolává
jisté změny ve vodě. Zatím nevíme jistě jaké. Víření
přivádí do vody ohromnou energii. V Evropě je v současné době
několik skupin vědců, kteří tento fenomén studují.“

Jak bylo již řečeno, EZ voda je zásaditá a nese negativní
elektrický náboj. Udržení alkalicity a negativního náboje je, jak
se zdá, zásadně důležité pro optimální stav zdraví. Pitnou vodu
je možno optimalizovat mnoha způsoby, tím že do ní například
přivedete světelnou energii nebo fyzikální energii danou vířením,
což je snadno proveditelné s pomocí magnetů. Obracením směru víru
po několika vteřinách může vytvořit ještě více energie. Je
jasné, že další výzkum v této oblasti je nezbytný, v současné
době už na některých otázkách výzkumníci pracují.

Přírodní zdroje zdraví: „supervoda“, pobyt v přírodě a
slunce
Pokud jde o přírodní zdroje EZ vody k pití, ideálním zdrojem je
ledovcová voda. Ta je ovšem naneštěstí pro většinu lidí
nedostupná. Dalším dobrým zdrojem je voda z hlubinných vrtů,
například voda z hlubokých pramenů – čím hlubší, tím lépe,
protože EZ voda vzniká pod tlakem. Přírodní pramenitá voda je
další skvělý zdroj „supervody“.

Kromě optimalizace pitné vody můžete také generovat ve svém těle
nadbytek elektronů, neboli podpořit negativní náboj svého těla
tím, že se uzemníte – čili spojíte se Zemí, která má také
negativní náboj, a umožníte elektronům (částicím s negativním
nábojem), aby přes chodidla vstoupily do vašeho těla.

Ukazuje se totiž, že uzemnění má významné pozitivní účinky na
lidské zdraví. V jistém smyslu jsou naše buňky malými bateriemi,
které se přirozeně dobíjejí, když trávíme čas v přírodě, ať
už je slunečno nebo zataženo. Chodit bosky v přírodě je
obzvláště prospěšné – protože se přímo spojujeme se Zemí a
přijímáme od ní negativní náboj.

Článek je přeložen ze stránek http://www.josephmercola.com.
Name
Email
Comment
Or visit this link