Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

SVET ELEMENTÁRNYCH BYTOSTÍ

Všetci dobre poznáme z detských čias rozprávky o čarovných svetoch , kde vystupujú pôvabne víly, nezbedný škriatkovia, krásne rusalky, tajomný vodníci, do zvierat zakliaty princovia. Tento nádherný zázračný svet, dochovaný v mnohých ľudových rozprávkach a legendách, upravených a zachytených mnohými rozpravkármi všetkých národov, nie je len fantáziou vymyslenou nevzdelaným jednoduchým ľudom, ani detským snom a túžbou po čomsi čarovnom, ale reálne existujúcim svetom elementárnych bytostí, vytlačených rastúcim materialistickým svetonázorom do sveta nášho podvedomia, do sveta mýtov a báji. Svet, ktorý bol dobre viditeľný a uctievaný našimi pohanskými predkami vo forme rôznych bôžikov a modiel a neskôr násilne potlačovaný oficiálnymi kresťanskými kruhmi, tu stále je prítomný, iba nám našou vinou zakrytý, videný iba deťmi, alebo ľuďmi čistého srdca.
Svet elementárnych bytostí existuje vo vyššej dimenzií, paralelne s našou hmotnou dimenziou, ovplyvňuje ju, riadi, a udržuje chod všetkého toho čo voláme súhrnným pojmom príroda. Elementárne bytosti verne a neochvejne, slúžia veľkým a múdrym kozmickým zákonom. ktoré s umeleckým citom presne a spravodlivo aplikujú do hmotnej prírody, a tak sledujúc vlastnú evolúciu sprevádzajú evolúciu sveta a človeka. To čo prírodoveda a fyzika pozná ako prírodne zákony a prírodne sily, sú vonkajším prejavom týchto bytostí. Hmota sama osebe je mŕtva, neoživená, no tieto bytosti oživujú tuto hmotu, doslova jej vdychujú život, tvoria ako umelci modelujúci z mŕtvej hliny umelecké diela, hmotu zahrievajú, oživujú a formujú do nádherných podôb, podľa pravzorov rastlín, zvierat, krajín, nachádzajúcich sa v duchovných svetoch. Súhrn pôsobení elementárnych bytostí vytvára malebnosť a harmóniu prírodnej krajiny s lesmi, lúkami plnými kvetov, skalnými útvarmi, jazierkami, bystrinami, a množstvom rôznych druhov rastlín a živočíchov. Celý viditeľný svet je vytvorený zo siete vzájomne prepojených a spolupracujúcich bytostí, ktoré zase podliehajú vyšším bytostiam, podieľajúcim sa na formovaní našej slnečnej sústavy, a ešte vyšším , ktoré tvoria galaxie a celý nám viditeľný vesmír, to všetko v neustálom radostnom tvorení a nekonečnej harmónii.
O elementárnych bytostiach existuje množstvo literatúry, medzi najlepšie práce rozhodne patria spisy R.Steinera o duchovných hierarchiach ich vzájomných vzťahov a pôsobeniu, ktoré vyšli aj u nás, a nedávno vydanú knihu od slovinského autora M. Pogačnika „Elementárne bytosti “, ktorú veľmi odporúčam. Preto len v stručnosti by som chcel podať aspoň čiastočnú charekteristiku pôsobenia a činnosti niektorých elementárnych bytostí.
Elementárne bytosti delíme v zásade podľa ich pôsobenia v jednom zo štyroch živlov na bytosti zemného, vodného, vzdušného a ohňového živlu.
Bytosti zemného živlu
Medzi tieto bytosti patria, gnómovia a permoníci, ktorí sa starajú o vznik a zánik jednotlivých druhov hornín, vytváranie pôdneho reliéfu krajiny štruktúru a zloženie ložísk rúd a minerálov. Niektorí permonici sa snažia mentálne sledovať evolúciu človeka a zapojiť sa do spolupôsobenia v remeselníckych a kováčskych dielňach pri vytváraní remeselníckych a umeleckých diel. Vyspelejší gnómovia sa dostali až do domácnosti ľudí, kde ďalej pôsobia pri vytváraní celkovej harmónie domácností. Sú známi z rozprávok ako domáci škriatkovia, koboldi a sú viazaní na prírodne materiály, drevo, kameň, hlinu z ktorých tieto domy vznikli. Chýbajú v moderných domoch, panelákoch, úradoch, bankách, čo ľudia aj podvedome vyciťujú a hovoria, že tieto miesta sú bez duše. Medzi bytosti zemného živlu patria aj duchovia rastlín, elfovia a duchovia stromov, faunovia, ktorí v spolupráci s ostatnými bytosťami, pôsobia na rast, tvar a formovanie jednotlivých rastlín a stromov. Všetky tieto bytosti podliehajú vedeniu evolučne vyšších foriem zemných bytostí, ktoré sa starajú o väčšie prírodne teritórium a koordinujú prácu mnohých jednotlivých bytostí. Sú známe z rozprávok ako postavy : vládca hory, pán lesov, múdri starec, láskavá starena.
Bytosti vodného živlu
Medzi ne patria známe, krásne pramenné rusalky, žiariace svojou čistou krásou, starajúce sa o kvalitu a čistotu prameňa. Mnohé liečivé pramene vďačia za svoju liečivosť, práve mimoriadne silným rusalkám a nenadarmo boli a častokrát ešte stále sú uctievané ako posvätné. Pri jazerách, močiaroch a riekach sa nachádzajú jazerné rusalky a vodne žienky, známe svojím tancom, ktorým privádzajú silu vodného živlu do okolia vodných zdrojov a tým zabezpečujú úrodnosť celých oblastí. Mužským predstaviteľom vodného živlu je vodník, ktorý sa stará o rovnováhu vodného živlu daného rybníka, jazera, rieky. Vyššou bytosťou v hierarchií bytostí vodného živlu sú kráľovné vodných žienok a kráľovné rusalok. Ich funkciou je riadenie viacerých vodných bytostí v danom regióne a spolupráca s ostatnými vyššími bytosťami ostatných živlov.
Bytosti vzdušného živlu
Ich úlohou je vytváranie kvality priestoru a s tým spojenú starostlivosť o rôzne javy atmosferickej povahy, ako je prúdenie, rýchlosť a smer vetrov, tvorenie oblakov, víchrice, smršte, sneženie, dážď. O jednotlivé oblaky a prúdy vetrov sa starajú bytosti, ktoré voláme sylfy. O celkovú kvalitu priestoru sa starajú skupiny vzdušných víl, ktoré svojim tancom podobne ako vodne víly šíria éterickým priestorom silu vzdušného živlu pre celé okolie určitej oblasti. Jednotlivé vzdušne víly sa starajú spolu s bytosťami zemného živlu o jednotlivé rastliny a stromy. Napríklad pučenie nejakého kvetu vyzerá z hľadiska elementárneho sveta ako pôrod, keď elf kvetu tlačí na púčik zvnútra a snaží sa vytlačiť von okvetne lístky a víla z vonka ich pomáha ťahať von. Existujú aj lesné víly, ktoré zase vedú jednotlivé zvieratá z miesta na miesto, pomáhajú im pri hľadaní potravy, varujú pred nebezpečenstvom. Známe z rozprávok sú meluzíny, svojím skučaním naháňajúcim strach a bázeň pred živlami. Sú to sylfy pôsobiace v zime, prinášajúci víchor a sneh do zimného kraja.
Bytosti ohnivého živlu
Tieto bytosti sú najťažšie vnímateľné. Ich pôsobenie je veľmi dôležité, patria medzi najstaršie elementárne bytosti, ktoré boli najviac dominantné v začiatkoch formovania Zeme, kde doslova z ohňa, žeravých plynov a magmy sa postupne tvorila podoba dnešnej pevnej Zemi. Prvá významná skupina týchto bytostí pôsobí v žeravom jadre Zeme, kde ovplyvňuje vznik, zánik a pohyby pevninských blokov, vulkanickú činnosť a celkovú teplotnú rovnováhu Zeme. Ďalšia skupina bytostí ohnivého živlu, voláme ich salamandre pôsobí pri procesoch rozkladu a spaľovania hmoty. Sú viditeľné v bežných ohňoch, vznikajúcich pálenim dreva, uhlia, nafty, ale aj pri plameňoch vzniknutých z chemických reakcií. Salamandre sú prítomne pri všetkých prírodných rozkladných procesoch, ako je hnitie listov, rozklad živočíchov, tvorba hnoja. Vyššiou vývojovou formou bytosti ohňa sú tzv. duchovia svetla, ktorých oblasťou pôsobenia je vytváranie a regulovanie svetelnosti, určitého im prideleného regiónu.

Všetky elementárne bytosti vzájomne spolupracujú a harmonický sa ovplyvňujú. Disharmónia v jednom živle, (napríklad vysušenie močiara, regulácia rieky, vyrúb lesa) vytvára ekologickú nerovnováhu celej oblasti. Znalosť týchto bytosti a vytvorenie si k ním láskyplné vzťahy je úlohou dneška a nevyhnutnou podmienkou pri riešení tak mnohých ekologických problémov. Je to výzva pre urbanistov, architektov, ekológov, poľnohospodárov, umelcov a ďalších, aby pri svojej činnosti spolupracovali s týmito bytosťami a vytvárali krajinu v súlade s duchovnými princípmi, prinesie to úžitok pre obe strany. Že to nie je len teória, je možné vidieť v škótskej komunite Findhorn, kde ľudia komunikujú s elementárnymi bytosťami, spolupracujú s nimi a výsledkom sú krásne a zdravé rozkvitnuté záhrady, plné plodov, v zdanlivo nehostinnej krajine, bez použitia chémie, zložitej agrotechniky, alebo vynaloženia nejakej mimoriadnej fyzickej námahy. To isté je možné uskutočniť hocikde vo svete, vyriešilo by to ekologické aj potravinové problémy ľudstva. Elementárne bytosti sú stále s nami čakajú na nás, kedy ich začneme znovu po storočiach zatemnenia vnímať a napriek výsmechu prekonanej materialistickej pavedy uznávať ich reálnu existenciu. Tešia sa na vzájomnú spoluprácu, ktorá musí skôr či neskôr prísť.

David Sulík
1997

Viac tu: http://duchovna-veda.webnode.sk/zakladne-pojmy-ezoteriky/svet-elementarnych-bytosti/
Name
Email
Comment
Or visit this link