Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Zemětřesení na objednávku, aneb co jsou tektonické zbraně
BLOGY / DANIEL SOLIS | 18. LEDEN 2010 |

solisxblog
Jeví se, že teorie i praxe tektonických zbraní již dávno není
jen pouhým výplodem z pera autorů vědecko-fantastických románů.
Vědecká realita a stav vojenské technologie těch nejvyspělejších
průmyslových zemí vývoj takových téměř absurdních zbrojních
systémů umožňuje.
Prvním vědcem, který na možnost vyvolání zemětřesení poukázal
byl Nikola Tesla, když hovořil o úkazech „založených na principu
harmonické rezonance", které nazval telegeodynamikou. Pomocí svých
zvětšovacích vysílačů (TMT) vytvářel terestrální

stacionární vlny, které mohly putovat libovolně zeměkoulí a
přenášet energii na jakkoliv vzdálené místo téměř
bezztrátově. V únoru roku 1912 se nechal slyšet v publikaci „The
World Today", že by byl schopen použitím těch správných
harmonických rezonanční frekvencí rozbít planetu vejpůl. 11.
července roku 1935 vyšel v magazínu New York American článek
„Teslova kontrolovaná zemětřesení" ve kterém Tesla přiznává,
že jedinečné vlastnosti jeho vynálezy mohou být použity s
destruktivním účinkem ve válkách.

Takováto pozoruhodná informace nemohla padnout na hluché uši. Ve
velkém utajení pak probíhaly výzkumy skalárních vln a
inferometrie, aby se v 70. letech konečně sklidilo úsilí vědeckých
mozků a státních rozpočtů v podobě série arbitrárních
zemětřesení vyvolaných pomocí technologie invariance
nízkofrekvenčních rádiových vln vůči změně toku času (time
rerversed waves) vyvolané čtyřvlnným směšováním (FWM) a
křížovou modulací (XPM). Prvenství ve výzkumu aplikované
telegeodynamiky měl svého času Sovětský Svaz, který vytvořil
síť nazývanou Angloameričany "strakapoud" (Woodpecker grid).

Spojené Státy nezůstaly dlouho pozadu a experimentovaly s
nízkofrekvenční rezonanční technologií na vojenské vědecké
základně Lawrence Livermore, aby v průběhu 90. let vybudovaly v
Gakoně na Aljašce experimentální středisko, známé pod zkratkou
HAARP, které spadá operačně pod agenturu pokročilých výzkumných
projektů obrany (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) a
dosahuje celkového efektivního výkonu 3,6 milionů wattů.
Vynálezcem technologie která energetizací ionosféry vyvolá opačný
piezoelektrický efekt byl vědec Bernard Eastlund.

Přesto že se na tektonické zbraně jeví jako naprosto neetické,
patentové úřady dnes registrují hned několik vynálezů
popisujících skalární technologie, stačí se podívat do jejich
záznamů, které hovoří samy za sebe:

Téměř všechny tyto patenty nyní patří jednomu z největších
zbrojních koncernů na světě - BAE Systems, který koupil původního
provozovatele HAARP, APTI (původně ARCO Power Technologies, Inc.,
později Advanced Power Technologies)

VIAC NA:
http://www.czechfreepress.cz/daniel-solis/zemetreseni-na-objednavku-aneb-co-jsou-tektonicke-zbrane.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fukušima – nukleárny útok na ľudstvo?
ZE SVĚTA / VÁLKY | 5. DUBEN 2012 | . |

Zdá sa, že katastrofa vo Fukušime je vojnovým aktom proti
obyvateľstvu pod predstieraním ekologickej katastrofy. Tento článok
vychádza zo skráteného prekladu článku Jima Stoneho, mnohé
objasňuje a poskytuje dôkazy o plánovanom zničení atómového
zariadenia vo Fukušime, za výdatnej pomoci vírusu Stuxnet
(vyvinutého zjavne v Izraeli, aspoň tam si prisvojujú jeho úspech) a
pofidérnych obrovských stereoskopických kamier, vyvinutých
spoločnosťou z bezprostrednej blízkosti izraelského výrobcu
atómových zbraní (!).

Podozrivé zemetrasenie 9.0

Toto zemetrasenie bolo pôvodne vyhodnotené ako zemetrasenie s
intenzitou 6.8 (6.67 Richter, nie shindo) a japonské seizmické údaje
jasne ukazujú, že epicentrum bolo na pevnine, nie v mori. Potom jeho
intenzitu (Američania) zvýšili na 7,9, potom na 8,4, potom na 8,8 a
nakoniec na 9,0. To všetko na základe dôsledkov cunami, nie na
základe reálnych seizmických údajov!

Autor článku, Jim Stone sa domnieva, že toto zemetrasenie bolo
vyvolané umelo a slúžilo ako zámienka pre následnú cunami, ktorá
zasa bola vyvolaná jadrovou detonáciou na dne mora. Ak si všimneme
rôzne zábery z prívalu cunami, ľudia toto cunami vôbec
neočakávali, sirény začali jačať až počas záplavy a nič
nenasvedčuje nejakému katastrofálnemu spustošeniu pevniny
predchádzajúcim zemetrasením, ktoré vraj bolo sto razy silnejšie
ako zemetrasenie v Kóbe…

Pozrite si fotografie zo zemetrasenia v Kóbe v roku 1995, ktoré malo
intenzitu 6,9, resp. 7,2 (v závislosti od zdroja údajov). Zemetrasenie
vo Fukušime malo byť 100 razy silnejšie. To by ale Sendai už nesmelo
existovať! Vidíte azda nejakú podobnosť medzi zemetrasením v Kóbe
a Sendai? A Sendai pritom leží iba 48 míľ od epicentra údajného
zemetrasenia so silou 9,0. To by tam neostala stáť jediná výšková
budova.

Pozrite si na nasledujúcom videu zábery z tohto “ničivého”
zemetrasenia. Všimnite si prosím v 27-28 sekunde krátky záber na
človiečika, ktorý zjavne naďalej klepe do svojej klávesnice…

Reaktory vo Fukušime vraj vybuchli preto, lebo v okamihu zemetrasenia
sa aktívne reaktory automaticky vypli, začali sa dochladzovať
núdzovým chladiacim systémom, následná cunami vraj poškodila
záložné generátory, reaktory sa prehriali a vybuchol uvoľnený
vodík…

Zaplavenie externých generátorov vlnami cunami bolo irelevantné,
pretože skutočný núdzový systém je poháňaný parou zo samotných
reaktorov. Na prevádzkovanie troch navzájom nezávislých núdzových
systémov na každom reaktore vôbec nie je potrebný elektrický prúd;
aj keby pracoval iba jeden z nich, reaktor je bezpečný. Je
zaujímavé, že naraz vypadlo všetkých deväť núdzových systémov
troch reaktorov s navezenými palivovými tyčami. To je technicky
nemožné, okrem prípadu, kedy je za tým úmysel. Pravdepodobne to bol
dôsledok útoku Stuxnetu.

Stuxnet je špeciálne navrhnutý na to, aby útočil na ovládacie
systémy SCADA od Siemens a pracuje najlepšie so systémami na rozvod
kvapalín. Ideálnym cieľom útoku boli centrifúgy v Iráne, rovnako
ako systém na rozvod kvapalín v zariadení Fukušima. Existujú
dôkazy, že Stuxnet vyvinula izraelská armáda, aby zničila
príslušný priemyselný systém, ktorý možno poškodiť
zmanipulovaným rozvodom kvapalín.

Magna BSP je firma z bezprostrednej blízkosti izraelského výrobcu
atómových zbraní Dimona a do incidentu vo Fukušime v podstate nemala
žiadne aktivity mimo IDF (Israeli Defense Forces). Počas celého
priebehu katastrofy existovalo neprerušené internetové spojenie medzi
zariadením Fukušima a formou v Dimone… Prevádzkovateľ TEPCO sa o
tom dozvedel až 15. marca prostredníctvom článku v Jerusalem Post…
To, že internetové spojenie do vnútra bezpečnostného plášťa
reaktora je zakázané, je jednoducho fakt…

Stuxnet možno prevádzkovať v dvoch režimoch; random (náhodný)
alebo administrative (riadený). V riadenom režime možno
maximalizovať škodu a informácie o systéme posielať na externý
počítač. Hneď ako sa Stuxnet nainštaluje na počítačový systém,
obíde normálne bezpečnostné protokoly a možno ho riadiť zvonka.
Manipulácie sa z protokolov nedajú zistiť, pretože Stuxnet vie,
ktoré priebehy tlaku alebo teploty sú pre daný systém normálne a
tieto údaje naďalej podsúva. Zodpovedná osoba vôbec nezistí, že
na pozadí prebieha ničivý proces. Stuxnet sa objavil v Japonsku
krátko po príchode firmy Magna BSP. Fukušima bola vybavená
modernými ovládacími systémami SCADA od Siemens, pre ktoré bol
Stuxnet napísaný. Nie je pravdou, že Fukušima bola voči Stuxnetu
imúnna, pretože bola prevádzkovaná zastaraným systémom, ako tvrdia
mnohí blogeri…

A teraz by som chcel vysvetliť, prečo sa problémy pred výbuchmi
zakladajú na sabotáži

Dieselové agregáty nestáli jednoducho na voľnom priestranstve, ako
nám chcú nahovoriť: v skutočnosti sa nachádzali v pivniciach budovy
s turbínami, ktoré boli utesnené a nikdy neboli závažne zaplavené.
Jeden z nich dokonca celý čas bežal, no elektrické spínacie
zariadenie z neznámych dôvodov prerušilo spojenie a tak sa stal
zbytočným. Každá zo záložných elektrocentrál vo Fukušime
dokázala napájať 14 000 domácností, pretože každá z nich mala
výkon viac ako 10 megawattov. Je úplne zjavné, že Fukušima by
poruchu prestála, ak by čo i len jediná záložná centrála mohla
poskytnúť potrebný prúd, pretože jeden agregát mal mnohonásobné
vyšší výkon, ako výkon potrebný na udržanie zaisťovacích
systémov v chode. To však zďaleka nie je všetko, pretože vypadli aj
ďalšie záložné elektrocentrály, ktoré boli vysoko položené a
suché.

Moja hypotéza je tá, že jedna záložná elektrocentrála, ktorá
bežala naďalej, bola držaná ako osobitná rezerva a nebola
začlenená pod ovládací systém SCADA. Prečo prerušilo spínacie
zariadenie spojenie so záložnou elektrocentrálou? Pretože tento druh
sabotáže je presne ten, na ktorý bol Stuxnet navrhnutý. K tomu sa
pridáva ešte aj to, že v priebehu 9 hodín – čiže v čase, kedy
ešte nedošlo k žiadnej závažnej škode – sa objavili na scéne
ďalšie záložné elektrocentrály, žiadna z nich však nedokázal
poskytnúť potrebný prúd, pretože spínacie zariadenie to
nedovolilo. Táto správa od Svetovej asociácie jadrovej energetiky
(World Nuclear Association), napísaná v podvodnom úmysle, obsahuje
všetky tieto informácie, ale sledy udalostí prezentuje tak, že pri
čítaní treba dávať veľký pozor, aby ich čitateľ neprehliadol.
Správa uvádza správne informácie v zavádzajúcej súvislosti,
takže chráni klamárov, ktorí ju napísali…

Z tejto správy možno získať nasledujúce informácie:

1.) Generátory neboli zaplavené… Elektrický prúd nebolo možné
viesť ďalej v dôsledku sabotovaného spínacieho zariadenia.

2.) Treba si pozrieť videozáznamy uskutočnené robotmi, ktoré jasne
ukazujú, že spínacie zariadenie, ktoré nefungovalo, nikdy nebolo
zaplavené. Chybu teda nespôsobila cunami. Pre dieselové generátory
neexistujú žiadne spínacie zariadenia mimo areálu, všetko sa
nachádza v budove a to vo výške, akú voda nikdy nedosiahla…

Na všetky možné hororové scenáre bolo pripravené riešenie, nie
však pre scenár, že vírus zablokuje spínacie zariadenie…

3.) Akumulátory vydržali, aspoň počas prvej hodiny bez prúdu, keď
boli zvonka do areálu dodané primerané elektrické agregáty –
pripravené k pripojeniu, nemohli však pomôcť, pretože spínacie
zariadenie nedovolilo viesť elektrický prúd ďalej. V správe sa
tvrdí, že spínacie zariadenie bolo vraj zaplavené. Prečo potom
nevymenili spínacie zariadenie? Na to by bol predsa dostatok času,
kým sa vyčerpali akumulátory. Skutočnosť, že záložné
elektrocentrály bolo možné bez problémov doviezť aj zvonka,
odkrýva jedno ďalšie klamstvo o zemetrasení ako takom – a to, že
vraj zamestnanci museli ísť domov peši, pretože cesty boli plné
trosiek…

4.) Ak sa pozrieme na hodnoty o priebehu tepla reaktorov 8 hodín po
zemetrasení – čiže v okamihu, kedy sa vybili akumulátory pre
chladiaci systém – potom vidíme, že každý reaktor vyvíjal menej
ako 20 megawattov teplotného výkonu. To znamená, že až do toho
okamihu, kedy sa nasadili záložné elektrocentrály, by neboli vôbec
žiadne problémy, ak by prívod elektrickej energie nezablokovalo
spínacie zariadenie; a práve túto chybu podľa mňa zapríčinil
Stuxnet.

5.) Reaktor 3 úplne vybuchol, no tento reaktor mal najlepší
zabezpečovací systém zo všetkých. Aspoň v tejto veci správa
hovorí, že tento výbuch nemožno vysvetliť. Možno by autori tejto
správy mali hľadať odpoveď tu.

6.) Správa tiež hovorí, že typ reaktorov pochádzal zo skorých 60.
rokov; zjavne chcú v čitateľovi vzbudiť dojem, že boli zastarané.
Neboli. V skutočnosti konštrukčný typ pochádzal z neskorých 60.
rokov, no a keďže výroba a inštalácia trvá viac rokov, od 70.
rokov (kedy reaktory išli do prevádzky) nemožno očakávať viac. V
skutočnosti sú reaktory založené na veľmi bezpečnom dizajne.
Správa uvádza, že reaktory boli dodatočne vystrojené podľa
najnovších hľadísk…

Tieto reaktory boli dodatočne vystrojené aj riadiacim systémom SCADA
od firmy Siemens. Reaktory vo Fukušime neboli žiaden šrot.

Vychádzam z toho, že situácia vo Fukušime ešte stále nie je pod
kontrolou, pretože vírus Stuxnet naďalej poskytuje nesprávne
hodnoty, čo bude úplne zjavné v okamihu, keď sa pozrieme na hodnoty
tlaku pre reaktor 3, pričom utajené fotografie ukazujú, že na
reaktore 3 žiaden tlakový plášť neexistuje. Áno, tam už žiaden
reaktor nie je!

Táto správa je v súvislosti s tlakovým plášťom reaktora 3 úplne
chybná. Jej autori utajené fotografie alebo samotné zariadenie
pravdepodobne vôbec nevideli. Naopak, táto správa moju tézu úplne
potvrdzuje. Objavil som ju 10. mája a mal som úplnú pravdu.

Každý z reaktorov má 8 samostatných núdzových systémov, z
ktorých každý sám osebe dokáže reaktor ochrániť. Sú navrhnuté
tak, aby fungovali aj pri úplnom výpadku napájania a to dokonca aj
vtedy, ak vypadnú aj generátory. Vo Fukušime však na zabránenie
výbuchu nebol potrebný žiaden funkčný elektrický systém. Hneď
ako vypadne elektrická sieť, para z turbín generátorov sa
automaticky presmeruje na dve úplne nezávislé parné turbíny, ktoré
zasa poháňajú opäť úplne nezávislé čerpadlá chladiacej vody.
Kompletne mechanický ochranný systém bez elektrickej energie. Ešte
aj tento systém je zdvojený. Šesť ventilov pre presmerovanie pary
troch reaktorov s palivovými článkami však postupne prestalo
fungovať. Systémy v reaktoroch 1 a 3 najskôr fungovali, no po jednej
hodine v reaktore 1 zlyhali a po dvoch dňoch fungovania zlyhali aj v
reaktore 3. Nikto nedokázal vysvetliť, prečo sa tieto systémy vypli,
keď na vypnutie potrebujú elektrický príkaz. V prípade reaktora 2
systém aktiváciu (núdzového chladenia) dokonca vôbec nedovolil. To
sa môže stať iba vtedy, ak riadiaci systém núdzovému systému
oznámi, že nemá štartovať alebo že sa má vypnúť. Ak z
riadiaceho systému neprídu žiadne signály, chladenie automaticky a
bez časového oneskorenia prejde do pasívneho namiesto elektrického
režimu.

Niektorí čitatelia si spomenú, že hlavným problémom vo Fukušime
boli nefungujúce ventily. Museli by niekoho poslať cez rádioaktívnu
zónu k ventilom, aby ich otvoril. Sú to práve tie ventily, o ktorých
tu hovoríme. Stuxnet však poskytoval normále hodnoty, preto nikto
nevedel, že tento systém nefungoval, až kým nedošlo k väčším
problémom s tým výsledkom, že zóna, v ktorej sa ventily
nachádzali, bola zaplavená a rádioaktívne zamorená. To znemožnilo
vykonať krajné núdzové opatrenie (vbehnúť dnu a preseknúť
káble). Ak sa zasekne a mechanicky zlyhá jeden automatický ventil,
už to je prekvapením. V prípade šiestich zlyhaných ventilov je to
sabotáž.

To však nie je všetko! Kompletne nezávislý zabezpečovací systém
so separátnymi vedeniami a s úplne inou elektronickou rozhodovacou
procedúrou tiež zlyhal naraz na všetkých troch zavezených
reaktoroch. Tento systém vstrekuje vodu s obsahom bóru pod tlakom 24
bar do reaktora a nenávratne preruší všetky reťazové reakcie.
Tento systém je tak spoľahlivý, že výpadok jedného z troch
systémov sa vyskytne s pravdepodobnosťou 1:10 000. Výpadok troch
systémov naraz nemožno označiť inak ako sabotáž.

Vysoké hodnoty tlaku vo všetkých reaktoroch dokazujú, že
zemetrasenie nespôsobilo na infraštruktúre vo Fukušime žiadne
škody, pretože každá netesnosť by viedla k poklesu tlaku.
Seizmické údaje ďalej ukazujú, že sila zemetrasenia vo Fukušime
dosiahla hodnotu 6,07. Fukušima však bola navrhnutá tak, aby
vydržala zemetrasenie do sily 8, a to aj vtedy, ak by bola v jeho
epicentre.

Čo potom explózie spôsobilo? Steny ochranného plášťa reaktora
mali v tom najtenšom mieste hrúbku zrejme 2,5 metra (bezpečnostné
predpisy General Electric dovoľujú minimálnu hrúbku 120 cm
oceľobetónu). Tieto steny po výbuchu úplne zmizli. Všetok betón
zmizol, ostala iba poohýbaná oceľová výstuž. Reaktor 3 úplne
zmizol, ako možno vidieť na utajenej fotografii a reaktor 4 bol
roztrhaný na kusy, ako možno vidieť tu. Žltý kryt, ktorý sa mal
nachádzať nad reaktorom 4, leží na nesprávnej strane ochranného
plášťa. Tento druh deštrukcie poukazuje na požitie extrémne silnej
zbrane. Výbuch vodíka takéto niečo nedokáže. Reaktory predsa nie
sú postavené z alobalu. Nehovoriac o tom, že v reaktore 4 nebolo
palivo a preto ani nemal potenciál výbuchu. Čo ho dokelu zničilo? To
je otázka, ktorú si nikto neodváži položiť – Ako sa to mohlo
stať?

Ešte aj pri úplnom roztavení reaktora šanca, že reaktor sa stane
superkritickým, je menšia ako štrnásť rádov za desatinnou bodkou.
Reaktory nevybuchli, škodu spôsobilo niečo v ich blízkosti.

Magna BSP mala prístup k reaktorom. Sídlom firmy je Dimona, vojenské
zariadenie na výrobu atómových zbraní. Stuxnet bol vyvinutý v ich
tesnej blízkosti. Magna BSP je považovaná za armádnu spoločnosť.

Dôkazová situácia ukazuje na to, že Magna BSP umiestnila vedľa
vybuchnutých alebo zmiznutých reaktorov nukleárne výbušné hlavice,
ktoré boli ukryté zrejme v ich neuveriteľne obrovských
stereoskopických kamerách. Tieto kamery boli inštalované vo vnútri
bezpečnostného plášťa reaktora 3. Celá akcia mohla prebehnúť pod
zásterkou zmluvy o bezpečnosti, uzatvorenej o rok skôr. Tieto kamery
sú veľkosťou a tvarom zhodné s gun type atómovými zbraňami.
Keďže doterajšie výbuchy vodíka vo varných reaktoroch nikdy
nespôsobili poškodenie výstroja a budovy (ani pri úplnom roztavení
jadra), treba si položiť otázku, ako mohol nad reaktorom 3 vzniknúť
atómový hríb…

Médiá vôbec neinformujú o tom, aké mohutné a silné boli
štruktúry ochranného plášť, ako vidno na tejto tajnej
fotografii…

Ďalším zlyhaním spravodajstva je skutočnosť, že tlač zavádza o
závažnosti škôd. Je zjavné, že mnoho ton vysokorádioaktívneho
plutónia v nádrži na vyhorené palivové články nie je na svojom
mieste, celé podlažie, na ktorom sa nachádzali, bolo vystrelené do
vzduchu. Klamú nám.

Došlo tu k niečomu úplne inému, ako k výbuchu vodíka, a
výsledkom toho sú obrovské množstvá plutónia všade naokolo…

Navrhujem, pozrite si fotografie. Urobte si vlastné závery. Školiaci
manuál americkej vlády pre reaktory inštalované vo Fukušime možno
nájsť tu.

Potom čo je Usáma Bin Ládin oficiálne mŕtvy, pričom zomrel už
pred 10 rokmi, Al Káida vraj bude bojovať nukleárnymi útokmi, tvrdia
nám. Ak niekde vyletí do vzduchu atómová bomba, alebo ak sa
niektorá jadrová elektráreň bude správať tak, ako vo Fukušime,
spomeňte si na tento článok!

Považujem to v každom prípade za veľmi zaujímavé, že všetkých
12 izraelských pracovníkov Magna BSP, čiže všetci nejaponskí
pracovníci, Japonsko týždeň pred cunami opustili…

Motív
Aký by mohol mať Izrael motív na toto svinstvo? Nuž, Japonci v roku
2010 ponúkli pomoc Iránu pri obohacovaní uránu! A ajhľa, už o
štyri mesiace neskôr sa objavil spomínaný tucet z Dimony so svojou
skutočne nezvyčajnou kamerou. Motívov by však bolo viac: neochota
Japonska podriadiť sa diktátu MMF, údajná vysoká miera
“antisemitizmu” v Japonsku,
http://www.czechfreepress.cz/valky/fukusima-nuklearny-utok-na-ludstvo.html
Tektonické zbrane
Name
Email
Comment
Or visit this link