Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Vynálezca bez mobila

Milan Hein byl elektro­nik ve strakonické ne­mocnici. Od revoluce je
na volné noze a vynalé­zá přístroje navracející zdraví. Nejvíc
podle něj škodí wifi a mobily.

SLÁVKA PETRÁKOVA
Strakonice - Je autorem dvou desítek vynálezů z ob­lasti
elektroniky. Byl vývojo­vým pracovníkem několika českých,
rakouských a ame­rických firem. Milan Hein má cenu nejlepšího
vynálezce ve zdravotnictví z roku 1985.
Cp říkáte na zprávy konci světa?
Z hlediska energetických poměrů v prostoru, které se dají
odečíst, k nějakým změ­nám dojde. Katastrofy, o kte­rých se
mluví, jsou nesmysl.
Na čem právě děláte?
Léta dělám na přístrojích pro medicínu. Teď na těch, které
umí potlačovat infekce.
Na jakém principu jsou založené?
Abych to vysvětlil, musím začít trochu zeširoka. Jako první
člověk na světě jsem změřil biopole. V laboratoři ve zkumavce.
Jsem laik, přibližte mi, co je biopole.
Je to pole jakési energie kolem člověka. A já dokážu změřit, co
je kolem nás. Tím jsem překročil znalosti fy­ziky,' protože moje
měřidla ukazují něco, co fyzika nedo­káže vysvětlit. Výsledky
jsou na mých webových stránkách a zatím je nikdo nepopřel.
Co umí vaše přístroj e?
Na základě znalostí, které mám, dokážu s jejich pomo­cí
zlikvidovat infekce a třeba
viry, což medicína nedo­káže. Teď mám prokázanou účinnost na
vir, který způ­sobuje rakovinu děložního čípku.
V biopoli jsou patrné nemoci? To musí být fe­nomenální.
Nejen patrné, ony se dají i zlikvidovat. Ve vteřinách. Jsou
možnosti, o kterých me­dicína netuší.
S biopolem souvise-' jí i další vaše objevy. Asi proto nemáte
mobil, že?
Je to tak. Protože o prin­cipech a vlastnostech topole něco vím.
Mobil a wifi mo­demy kolem sebe šíří elek­tromagnetické pole o
vysoké frekvenci, která rezonuje s biopolem člověka a rozru­šuje
ho. Tím dochází k poško­zování zdraví.
Kolem mobilu ale není nic vidět. Je to jako s elektřinou?
Mobil je vysílačka, a po­kud změřím třeba pole ho-meopatika, tak
po záření mobilu je menší, a to zapíše měřicí přístroj.
Známý vý­směch: „Ty jsi blázen, to nic nedělá," končí v
okamžiku, kdy stopa osciloskopu vliv prokáže.
Co vychází z mobilu a přístrojů v domácnosti?
Rušivé póle, které vy­chází jen v momentě, kdy je přístroj
funkční. Problém mobilu je ten, že se každé dvě minuty hlásí na
věž. To znamená, že jeho uživatel do­stává ránu za ranou.
Wifina zas běží nepřetržitě. Lidi jsou v patologickém stavu
každý den. S mobilem u postele pak celou noc. ,
Dělali jste nějaké testy toho, co tu říkáte?
Ano, na koncentrovanosti dětí, které měli aktivní mobil. Písemné
testy, které dělaly, trvaly déle a děti nadělaly více chyb než
bez mobilu. Kata­strofou jsou učebny informa­tiky pod wifi
připojením.
Jaký je tedy dopad na mobilní školáky?
Děti ve třídě nejsou schop­né si nic zapamatovat, ztrá­cejí
intuici, vnímavost, jsou nesoustředěné ■ a agresivní. Mluvím o
tom, protože jsme to měřili.
Jak?
Stav dětí pomocí elektro-akupunktury a pole pomocí převodníku,
který dokáže bio­pole převést na elektrický sig­nál. Je zatím
jediný na světě. Měření teď budeme opakovat na jedné vysoké
škole v Brně.
Děláte takový výzkum pro sebe, nebo pro něja­kou firmu?
Pro sebe i pro všechny.
Prezentujete někde vý­sledky?
Samozřejmě, ale naprosto zbytečně. Má měření zatím odborníci
nenapadli. Nikdo si netroufl. Dělají, že o mně neví. Informoval
jsem i úřad pro vědu a výzkum, ale i od­tud je nulová reakce.
Pokoušel jsem se i o kontakty s me­dicínou, ale připadám si jako
doktor Galén v Bílé nemoci.
Co se stane za deset patnáct let s člověkem, který denně
telefonuje?
Odhaduji expoziční dobu mobilu tak dvanáct let. Ta teď dochází.
Mnoho lidí má narušenou imunitu. Až tak, že u ně­kterých nelze
imunitní systém obnovit. Je to podobné jako u kuřáku. Po dvaceti
letech str­mě narůstá onemoc­nění rakovinou.
Jaké se podle vás obje­ví zdravotní problémy?
Třeba náhlé a nevysvětli­telné kolapsy, i když předtím
člověk tvrdí, že se cítí skvěle. I onkologické statistiky
mluví, dost jasně. V současné době je například spousta
problé­mů se štítnou žlázou. To je první rezonanční pole
mobi­lu. Pokud ji lékaři odoperují, nasadí léky a pacient bude
fungovat dál. Medicína doká­že suplovat výpadky mnoha orgánů.
Telefonu jsou ale blíž ucho a mozek, ne?
Uši a mozek odolávají re­zonanci víc než štítná žláza. Mozek
není první na řadě mechanickým poškozením, ale funkcí ano.
Kdekoho dnes bolí hlava tupou bolestí.
Jak si mají lidé chránit zdraví?
Základ je mít od sebe mo­bil co nejdál. Do čtyř metrů je situace
kritická. Na Zápa­dě se stává zvykem dokonce vypínat na noc
všechny spo­třebiče, protože domy jsou prošpikované elektrickými
sítěmi. Doporučoval bych ne­mít doma wifi modem a blue-tooth.
Jste vynálezce, byl jste vývojový pracovník, co všechno jste
vynalezl?
Jeden z prvních vynálezů byl monitor, který kreslil de­chovou
křivku novorozeněte. Fungoval proti syndromu náhlého a
nevysvětlitelného-úmrtí dítěte při zástavě de­chu. To jsem
ještě pracoval ve strakonické nemocnici. V po­slední době
rezonátory proti vlivu mobilu a přístroje, které dovedou ničit
infekce.

http://novazeme2010.ning.com/profiles/blogs/vyn-lezce-kter-nem-mobil?xg_source=activity
Name
Email
Comment
Or visit this link