Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Využitie mystickej meditácie na astrálne cestovanie
autor NEVŠEDKO dátum 25. OKTÓBER 2012
Už odpradávna je v Indii známe využite mystických meditácií na astrálne cestovanie. Tvorivá meditácia je tu použitá ako prostriedok umožňujúci uvoľnenie duše z fyzického tela a jej vyslanie do astrálnej sféry. V astrálnej sfére môže duša získavať znalosti od majstrov dávnoveku, môžete získavať rady v oblasti umenia, hudby, jazykov, dejín alebo prípadne informácie o vesmírnych mystických tajomstvách. Keď vstúpite do tohto tajomného štvorrozmerného sveta ducha, môžete získať neobmedzené schopnosti a ísť vyššie do tajomných sfér, obývaných nesmrteľnými.

Vysvetlenie podstaty duše starým indickým učiteľom mystiky

Raz som navštívil ašrám známeho indického učiteľa mystiky a strávil som veľa času tým, že som s ním diskutoval o podstate Boha, duše a o tajomstvách života. Aby nejako vysvetlil a znázornil podstatu duše a to, ako je pre ňu možné pohybovať sa v noci astrálnym svetom, predviedol niečo veľmi zaujímavé. Vzal hubu, naplnil ju pieskom a potom ju ponoril do nádoby s vodou. „Teraz vidíte,“ vysvetľoval, „že sú tu tri látky, premiesené navzájom. Huba s pieskom a voda pretekajúca hubou.“ Potom vybral hubu z vody, vytlačil z nej vodu a potom vyklepal z huby piesok. „Teraz si všimnite,“ povedal – „tu máte znova jednotlivé zložky navzájom oddelené. Hubu môžeme chápať ako analógiu fyzického tela človeka. Piesok nám znázorňuje mozog človeka, ktorý je zdrojom toho, čo nazývame mysľou. Voda v tejto analógii zodpovedá duchu, resp. duši, ktorá keď odíde z huby a piesku, vracia sa späť do mora, odkiaľ vytiekla. Podobne telo človeka obsahuje vedúceho činiteľa, ktorým je mozog, ktorý je prameňom myšlienkových schopností, ale duša je prestupujúca neviditeľná inteligencia pochádzajúca od Boha, kde sme sa narodili a kam sa opäť vraciame keď zomrieme.“ Potom vysvetlil, ako je možné meditáciou pred spánkom poslať dušu do astrálu. Vysvetlil, že duša má svoj vlastný život a môže čítať vesmírny záznam v akáši, v ktorej sú neviditeľnými vibráciami zapísané dejiny celého vesmíru.

Astrálne cestovanie do starovekého Tibetu

Jednej noci som tesne pred spaním meditoval a svojej duši som povedal, aby išla do astrálneho sveta a získala informácie, ktoré som potreboval na svoje prednášky. Potom som mal niečo, čo vyzeralo ako živý sen. Nachádzal som sa v kláštornej záhrade so skupinou žlto odetých mníchov, bolo zrejmé, že sa všetko odohráva vo veľmi dávnych časoch. Potom som sa stal jedným z mníchov a vošiel som do knižnice lemovanej knižkami, ale neboli to obyčajné knihy, ako ich poznáme. Boli to kusy dreva asi 25 cm dlhé a 15 cm široké, na ktorých boli napísané slová v čudnom jazyku, ktorému som ale rozumel. Nejaký čas som tieto drevené tabuľky študoval a pochopil to, čo na nich bolo napísané. Keď toto astrálne cestovanie skončilo, vrátil som sa do svojho tela a zobudil som sa s pocitom, že som padal priestorom. Dojmy zo svojho astrálného cestovania a z toho, čo sa počas neho stalo, som zapísal a potom znova zaspal. O niekoľko rokov neskôr som si náhodou kúpil noviny New York Times a v nich boli na titulnej strane uverejnené fotografie drevených dosiek, objavených v starom tibetskom kláštore. Drevené dosky mali práve taký rozmer a tvar, aký som videl počas svojho astrálneho cestovania a boli napísané v dnes už nepoužívanom jazyku.

Použitie mystickej meditácie na cestovanie duše do astrálnej sféry

1. Aby ste mohli astrálne cestovať, meditujte v stave, ktorý zodpovedá hlbokému spánku. Zistil som, že astrálnej projekcii sa najlepšie darí, keď sa mozog nachádza v tomto hlbokom meditačnom stave. Aby ste tento stav dosiahli, zhlboka sa desať- alebo pätnásťkrát nadýchnite a vydýchnite. Potom v duchu vyšlite svoju myseľ späť v čase a priestore do najranejších dní, na ktoré ste schopní si spomenúť. Zopakujte si udalosti minulosti, fixujúc ich vo svojej mysli a prežívajúc ich, akoby boli obrázky filmu, premietané na plátno vašej mysle.

2. Keď dosiahnete hlboký meditačný stav a rytmus vášho mozgu sa spomalí, pošlite svoju dušu späť časom a priestorom. Práve tak, ako bola vaša myseľ schopná vybaviť si záznamy z akáše, uložené vo vašom mozgu, tak budete schopní čítať aj tie záznamy v akáši, ktoré sa týkajú minulosti, a zafixovať si vo vašom vedomí predstavy chodu historických udalostí.

3. Keď dosiahnete tento meditačný stav, predstavte si svoju dušu pripútanú k svojmu pupku rovnako, ako vás pupočná šnúra spojovala s matkou pri pôrode.

4. Teraz meditujte nasledujúcim spôsobom (slová meditácie sa môžete naučiť naspamäť alebo si vytvorte podobný dialóg, ktorý povediete so svojou dušou, keď sa budete snažiť vyslať ju do astrálnych sfér): „Teraz vstupujem do hlbokej meditácie, v ktorej chcem astrálne cestovať. Želám si preskúmať záznam minulosti v akáši. Chcem cestovať do dávnych krajín a uvedomiť si históriu tých dní. Teraz žiadam svoju dušu, aby sa oslobodila od fyzického tela a povzniesla sa do astrálnych sfér. Chcem navštíviť dávnovekú Indiu a zoznámiť sa s jej tajomstvami. Želám si navštíviť Egypt v časoch, keď pyramídy ešte len vznikali a poznať tajomstvo hrobiek faraónov. Chcem navštíviť tajomný Tibet v Himalájach a ísť jeho mystickými cestičkami, zhromažďujúc posvätnú znalosť o podstate duše a tajomstva nazvaného Boh. Moja duša stúpa do neviditeľnej štvorrozmernej ríše ducha a oslobodzuje sa od zemskej príťažlivosti. Hore – hore – hore. Stúpam, mojej duši narastajú krídla a oslobodzuje sa od príťažlivosti zeme aj tela.“

5. Po dosiahnutí tohto meditačného stavu by ste mali mať pocit ľahkosti v tele a všetky fyzické vnemy by mali zmiznúť. Ste teraz mysľou a duchom, oslobodeným od hrubého fyzického tela. Mali by ste mať pocit stúpania v lietadle a prežívať pritom, ako budete dvíhať svoje vedomie a snažiť sa oslobodiť dušu od príťažlivosti tela, pocitu ťahu v oblasti pupku.

6. V tejto fáze meditácie môžete mať stále pocit, že si všetko uvedomujete. Môžete cítiť, že stúpate a pri obzretí vidieť svoje fyzické telo ležať na posteli. Môžete si uvedomovať svoju izbu, ktorá sa vám bude zdať zaliata čudným fosforeskujúcim svitom, čo je aura tých fyzických látok, ktoré ste odložili. Môžete počuť prekrásnu éterickú hudbu, odlišnú od pozemskej hudby. Môžete vidieť záblesky farebných svetiel, nádhernú kozmickú dúhu, žiariacu a nebesky krásnu, v iných farbách ako sú tie, ktoré sme schopní vnímať pozemskými očami.

Jedna účastníčka našich kurzov, ktorá sa naučila cestovať do astrálnej sféry, bola hudobníčka a skladateľka. Astrálne cestovanie sa jej podarilo po troch alebo štyroch pokusoch a povedala mi, že v okamihu, keď sa jej duša oslobodila, počula tú najnádhernejšiu hudbu, akú by nikto na zemi nemohol zahrať. Bolo to, ako keby sa uvoľnila nebeská hudba sfér zo spoločnej krásy morí, hôr, stromov, kvetín aj zeme a to všetko dokopy tvorilo nádhernú, zmysly očarujúcu symfóniu. Z tohto astrálneho výletu si bola schopná priniesť späť hudbu, ktorá očarovala jej poslucháčov, pretože presne zachytila veľa z nebeských zvukov, ktoré jej duša počas astrálneho cestovania prežila.

7. Keď ste dosiahli prvé uvoľnenie svojej duše v astrálnom cestovaní, môžete ju nasmerovať k akémukoľvek obdobiu alebo krajine, ktorú chcete navštíviť. Pretože v rozsiahlej astrálnej ríši neexistuje čas a priestor, ale iba duch, môžete prejsť okamžite z jedného storočia do druhého alebo z jednej krajiny do inej. Vnímanie duše môže obsiahnuť stovky alebo tisícky rokov v niekoľkých sekundách a počas zlomku sekundy si môže uvedomiť deje, ktoré prebiehali celé stáročia. Tak ako človek, ktorý sa topí a prežije v zlomku sekundy celý svoj predchádzajúci život, aj pri astrálnom cestovaní môžete mať zážitky zahŕňajúce naraz niekoľko storočí. Možno ste videli fotografický záznam otvárajúceho sa kvetu. Proces, ktorý trval hodiny alebo dni, môžete vďaka časovým snímkam vidieť, ako prebieha zrýchlene, počas niekoľkých okamihov. Duša má rovnakú schopnosť – môže tisícky pohľadov, zvukov, farieb a dojmov, ktorých existencia trvala mesiace, roky alebo dokonca stáročia, vtesnať do krátkeho časového úseku niekoľkých okamihov astrálneho cestovania.

Poznal som jedného známeho spisovateľa historických románov, ktorý praktizoval astrálne cestovanie. Vracal sa do obdobia, o ktorom chcel písať a pri cestovaní do astrálnych sfér získaval informácie o charaktere jednotlivých ľudí, o ich dobovom oblečení a ďalšie historické podrobnosti, ktoré by nemohol nájsť v žiadnej knižke.

8. Keď ste raz astrálný zážitok dosiahli a prežili ste svoju cestu do iných dimenzií času, môžete prikázať svojej duši, aby sa vrátila do tela tým, že jej poviete: „Chcem, aby si sa vrátila do môjho pozemského tela.“ Presne tak, ako keď máte nočné mory a chcete sa zobudiť, môžete sa podľa svojej vôle vrátiť z astrálnych letov. Nebojte sa, že by sa vaša duša nemohla do tela vrátiť. Čas vášho osudu je daný a nemôžete byť nešťastnou náhodou zanechaní niekde vo vesmíre.

Tento text je úryvkom zo skvelej knihy:

Norvell – Tvorivá meditácia – Jedna zo základných kníh o meditácii pre bežných ľudí obsahuje praktické a jednoduché opisy meditačných techník, oboznamuje čitateľa s technickým postupom meditácie, ale napríklad aj s jej etickými aspektami. Pre ilustráciu, čo všetko sa dá s pomocou meditácie dosiahnuť, uvádza autor mnohé zaujímavé príklady z praxe.

http://www.2012rok.sk/wp/cestovanie/12013-vyuzitie-mystickej-meditacie-na-astralne-cestovanie
Astrálne cestovanie
Name
Email
Comment
Or visit this link