Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Nemáte radi doktorov?

Nenávidite lekárov?
Nie. Nie sme spokojný so súčasným medicínskym systémom, ktorý je riadeny viac peniazmi farmaceutických spoločností a ich manipulatívnou vedou, ako snahou o zlepšenie a zabezpečenie zdravia ľudí.
 
Ale medicína je predsa založená na výskumoch, do ktorých da vkladajú obrovské peniaze.
Presne tak. Na výskum sú potrebné obrovské peniaze. Máloktorá univerzita alebo výskumný ústav si môže dovoliť výskum len s tou víziou, že výsledky výskumu budu publikované a to prinesie univerzite prestíž. Na výskum sú potrebne peniaze. Mnoho peňazí. Sú to väčšinou farmaceutické korporácie, ktoré disponujú nevyčerpateľnými finančnými prostriedkami, ktorými s radosťou sponzorujú (investujú) ďalšie výskumy. Jedinou podmienkou je to, že výsledky výskumu musia priniesť investorovi zisk. Znamená to to, že vedci nemajú voľné ruky v skúmaní toho, čo považujú za účinné a lacné, ale skúmajú len to, čím sú poverení nadriadenými. Sú tiež pod obrovským tlakom vykázať také výsledky, aké si prajú investori výskumu a sú žiaľ veľmi často nútení buď nastaviť parametre výskumu tak, aby výskum priniesol požadovaný výsledok, alebo, čo tiež nie je zriedkavé, priamo výsledky pozmeniť alebo interpretovať tak, aby bol skúmaný liek uvedený na trh a ziskový. Hovoríme o pseudovede, vede manipulatívnej, o vede kontrolovanej peniazmi.
Lekári nám často tvrdia, že vitamíny sú nám zbytočné, ba môžu aj vo vysokých dávkach uškodiť.
Lekári sú vzdelaní na ortodoxných medicínskych fakultách. Majú prekvapujúco málo vedomostí z oblasti výživy a metabolickej medicíny. Aj niektorí, ktorí tvrdia, že vedomosti majú, majú sklon prikláňať sa k ortodoxným literárnym zdrojom. Faktom je, ze napríklad v r 2009, nebolo v USA zaznamenané jediné úmrtie na náslledky vysokých dávok výživových doplnkov (pozri správu), pričom tisícky ľudí (pozri knihu) zomrelí kvôli chemickým liekom tak, ako každoročne zomierajú ako v USA (783,936 úmrtí ročne), tak aj na Slovensku a všade tam kde sa spoločnosť riadi ortodoxnou medicínou. Nehovoriac o mŕtvych mestách nenarodených detí.
Môžete porovnať slovenské zdravotníctvo so západným?
Čo sa týka konvenčnej (farmaceutickej, ortodoxnej) medicíny, rozdiel medzi Slovenskom a západom nie je veľký. Postupy sú podobné, chemické a podceňujúce prírodnú liečbu. Rozdiel je len v tom, že západ ma k dispozícii viac finančných prostriedkov na techniku a západní lekári sú omnoho zdvorilejší a ľudskejší k pacientom, čo je na Slovensku opakom. Západ poníma pacienta ako zákazníka a snaží si ho získať. Samozrejme, nie získať zastrašovaním a psychickým nátlakom, ale taktnosťou.
Pokiaľ ide o prirodnú alebo komplementárnu medicínu, aj keď sa na Slovensku rodia takzvané alternatívne centrá liečby chorôb, tieto nie sú na takej úrovni a nepoužívajú liečebné protokoly takého rozsahu, ako riadne kliniky na Západe. Napríklad, kliniky v UK, USA, Nemecku, Austrálii, Mexiku a inde, používajú vysoké davky vitamínu C vnútrožilovo. Predpisujú to riadni, kvalifikovaní lekári. Tieto protokoly sú na dennom poriadku. Na Slovensku a Čechách je také niečo neslýchane a nemysliteľné. Ba dokonca aj medzi tými lekármi, ktorí si hovoria výživoví či prírodní, vládne mienka, že vitamín C vo vysokých dávkach nie je potrebný a úplne postačí ho získať zo stravy. Nehovoriac o nerozumnej propagácii sóje. Žiadna renomovaná klinika na západe, ktorá sa špecializuje na liečbu vážnych ochoreni, nepropaguje sóju a sóju odsudzuje a považuje za nebezpečnú potravinu.
Máte ľudí, ktorým vaše informácie nepomohli? Prečo?
Samozrejme, máme veľa takých ľudí. Prečo? Buď sa na nás obrátili príliš neskoro, alebo im chýbalo tak dôležité odhodlanie a disciplína. Napríklad, rakovina je živý organizmus, ktorý sa snaží za každú cenu prežiť. Ak nám človek píše a žiada o informácie, ktoré mu môžu pomócť, avšak tie informácie nevyužije alebo ich využije nesprávne a robí kompromisy s rakovinou a inýcmi chorobami, už vopred prehral svoj boj. Niektorí nám píšu, že dodržiavajú to, čo je potrebné, avšak opak je pravdou. Pritom si neuvedomujú, ako klamú sami seba. Iní od nás očakávajú zázrak (bez akejkoľvek vlastnej snahy), očakávajú vyliečenie za pár dní po tom, ako 30-50 rokov ničili svoje telo. Iní su natoľko zdevastovaní konvenčnou „liečbou", že nie je možné od ich imunity očakávať adekvátnu odpoveď.
Poskytujete informácie zadarmo?
Zatiaľ áno. Poskytujeme informácie na úkor vlastného voľného času, pokiaľ máme síl. Keďže však počet emailov a žiadostí o rady už prekračuje 40 denne, v blízkej budúcnosti buď svoje informačné služby spoplatníme alebo sa zameriame len na istú vekovú skupinu, najmä na pomoc deťom, , ktorých máme čoraz viac a u ktorých je liečba aj pokročilých rakovín omnoho jednoduhšia ako liečba u dospelých (u ktorých často chýba odhodlanie, viera vo vyliečenie a disciplína).
 
----------------------------------------------------------------------
Otázky ohľadom liečby
Myslíte, že aj cukrovka typu 1 je liečiteľná?
To záleží od mnohých faktorov. V každom prípade je možné dobre ovplyvniť jej priebeh a signifikantne znížiť/eliminovať výskyt vážnych diebetických komplikácii celkovou zmenou stravy a nasadením vysokopotencionálnych výživových doplnkov a/alebo urinoterapie a pod. Máme pacientov, ktorí nás požiadali o pomoc. Mnohí z nich boli na vysokých dávkach inzulínu a trpeli vážnymi komplikáciami. Poznáme najmenej jeden prípad, kedy žena užívajúca inzulin (kvôli 32 mmols glukózy v krvi), nielenže prestala užívať inzulín, ale momentálne je bez akýchkoľvek, teda aj bez orálnych diabetických liekov. Jej denné hodnoty glukózy neprevyšujú 8 mmols.
A čo cukrovka typu 2?
To najviac záleži od odhodlanosti a disciplíny pacienta. Pacienti, ktorí sú odhodlaní a disciplinovaní a zbavia sa ortodoxnej mienky, že cukrovka je neliečiteľná, sa zvyčajne cukrovky zbavia.
Je možné prestať užívať hormón tyroxín na štítnu žľazu?
Umelé hormóny nie sú riešením a majú sa používať len v závažných prípadoch, pokiaľ sa nenapraví metabolický nedostatok, ktorý spôsobuje disfunkciu štítnej žľazy. Istý muž nám poslal email, ze ani po vysokých dávkach vitamínu C, jódu a iných výživivých doplnkoch, sa mu nedarilo znížit Euthyrox a musel sa vrátiť na dávku 75 mg. Naša otázka bola, či náhodou nekonzumuje sóju. Jeho odpoveď bola, že konzumuje a takmer denne. Jeho posledny email radostne hlásal, že už niekoľko týždňov je bez akýchkoľvek sójových produktov a darí sa mu vynikajúci pri dávke 12.5 mg Euthyroxu. Jeho súčasna snaha je celkom vylúčiť tento umelý hormon.
Lekár mi navrhol odstránenie štítnej žlazy. Pomôžte! Som zúfalá. Čo mám robiť?
Napíšte nám. Popíšem v krátkosti jeden prípad. V auguste sa počas mojej navštevy Slovenska na mňa obrátila žena, štyridciatníčka, s podobným problémom. Cítila hŕču v krku. Nemohla dobre prehĺtať. Nadmerne sa potila. Dusilo ju. Výšetrenie ukázalo 6mm nález na štítnej žľaze a zvžšenú hodnotu (11) kalcitonínu v krvi. Lekár ju objednal na odstránenie celej štítnej žľazy na 28 septembra. Po nasadení vysokých dávok (10 g denne) vitamínu C, jodidu draselného a mnohých ďalších doplnkov, celkovej úprave stravy a pod., táto žena sa teší svojmu zdraviu, nepotí sa, necíti hŕču, nedusí ju a je úplne vitálna. Jej hodnota kalcitonínu v októbri bola 6, nález mal rozmer 3 až 3 a pol mm. Nebol to zázrak, ale jej snaha, odhodlanosť a disciplína. Prípad viac popíšeme v budúcnosti.
Čo je najdôležitejšie počas metabolickej (B17) alebo ortomolekulárnej (vit C) liečby rakoviny?
Snaha, odhodlanosť, disciplína, vytrvalosť a optimizmus. Žiaľ, máme chorých, ktorí nám píšu a čakajú zázrak bez toho, aby sa o to sami pričínili. Máme deti, ktoré nám píšu so žiadosťou o pomoc pre ich rodičov, ktorí však nie su disciplinovaní, nemajú odhodlanie alebo už svoj boj vzdali. V takýchto prípadoch je snaženie detí a naše snaženie na 95% zbytočné.
Na druhej strane máme ľudí, z emailov a rozhovoru (skypom) je jasne cítiť ich zanietenie vyliečiť sa. Denne čítajú, hľadajú nové informácie, pýtajú sa nás či to a ono je správne alebo nie? Otravujú nás (v pozitívnom zmysle ) nespočetnými otázkami. Stávajú sa z nich prakticky odborníci-experti v liečení svojej rakoviny a iných ochorení. Je radosť s nimi komunikovať.
Písali nám ľudia, ktorí mohli žiť ale zničila ich nevedomosť, nedisciplinovanosť, pesimizmus, nerozhodnosť a viera v ortodoxnú medicínu. Bolo vidieť z emaiov, že nie su jasne a zreteľne rozhodnutí, čo vlastne chcú. Chceli trochu z každej ruky, ortodoxnej/chemickej ako aj z tej prírodnej. Prehrali.
A sú ľudia, ktorí nám píšu (oni sami, alebo rodičia malých tažko chorých detí) už dlhú dobu. Sú stále medzi nami a tešia sa relatívnemu zdraviu.
V akej vekovej skupine vám píšu ľudia žiadajúci o pomoc?
Od 18 mesiacov (píšu nám rodičia) až 68 rokov.
Akým najťažším prípadom ste sa zaoberali a ako to skončilo?
Rakovina prsníka s rozsiahlými metastázami. Žena mala odstráneny jeden prsnik, prekonala ortodoxné ¾ ročnú liečbu ktorá absolútne zlyhala a spôsobila rozsiahle metastázy (najmä na koži). Bola navrhnutá ďalšia ortodoxná liečba a odstránenie druhého prsníka. Neúspech bol takmer 100%-ný. Lekári nevideli východisko. V tom okamihu sa žena obrátila na nás (júl). Takmer okamžite začala s vysokými vnútrožilovými dávkami - liečbou podľa stanoveného protokolu ortomolekulárnej medicíny. Teší sa životu (teraz je november), metastázy sa tamker celkom vytratili (doslova vyschli) cíti sa skvele a pokračuje v liečbe zníženými, takmer udržiavacími dávkami výživových doplnkov. Prípad popíše pacientka neskôr, keďže jej liečba stále neskončila.
Počas prírodnej liečby rakoviny je vraj potrebné jesť denne veľmi veľa doplnkov. Prečo?
Pretože rakovina je multifaktoriálne ochorenie. Je zvyčajne (avšak nie je to pravidlo, hlavne nie u detí) výsledkom dlhoročného zlýhania metaboliky organizmu vplyvom stravy, znečistenia prostredia, psychiky a pod. Je absolutne nevyhnutné tento multifaktoriálny stav napraviť. To je možné jedine prísunom vyskokopotencionálnych výživových doplnkov proti parazitom, s protinádorovým účinkom, imunostimulátory, na podporu trávania, na čistenie krvi, na podporu pečene, na podporu okysličenia organizmu a iné. Vo vysokošpecializovaných klinikách v zahraničí okrem mnohých procedúr a vnútrožilových terapií, pacienti prijmu denne od 70 do 120 doplnkov v rôznych formách.
Takáto domáca liečba je ale veľmi drahá a neprístupná väčšine chorých.
Liečba rakoviny na klinikách sa pohybuje okolo 25000 dolárov. Liečba v domácnosti je omnoho lacnejšia a ak je pacient do liečby zanietený a odhodlaný, je rovnako účinná. Finančnú stránku tých, čo nám píšu, berieme do úvahy. Aj preto stále zdôrazňujeme dôležité stratégie liečenia chorôb, ktoré su veľmi lacné alebo zadarmo (napríklad urinoterapia či totálna hladovka, pri ktorých sa metabolika tela sama optimalizuje procesom homeostázy).
O akých chorobách a ich liečbe môžete poskytnúť informácie?
Takmer o všetkých. Ak nám záujemca napíše ohľadom choroby, ktorá nie je bežná a s ktorou skúsenosti nemáme a informáciami nedisponujeme, máme dostpné zdroje, hlavne literatúru, odkiaľ môžeme potrebné informácie získať.
Ktoré lieky považujete za najzbytočnejšie a ktoré možno nahradiť zmenou stravy a vitamínami?
Lieky proti alergiám, astme, vysokému krvnému tlaku, cukrovke (inzulín je diskutabilný, ale nie je nemožne ho vylúčiť), proti vysokému cholesterolu, proti zápalom, angínam, prechladnutiu, na trávenie (hlavne antacidy), antibiotiká (sú nevyhnutne len niekedy, ako vôbec), cytotoxiká (chemoterapie), umelé hormony (hlavne Tyroxin). Zoznam nie je vyčerpaný.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link