Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce patří k velice diskutovaným tématům.
Jedni ji odsuzují, jiní bez ní neudělají ani krok. A obě skupiny
mají v něčem pravdu. Hormonální antikoncepce z dlouhodobého
hlediska může přispět ke vzniku rakoviny děložního čípku a
kardiovaskulárních chorob. Na druhou stranu dokáže zabránit
nechtěnému těhotenství, které mívá na ženu i plod mnohem
katastrofálnější dopady než samotné užívání antikoncepce.


Úkolem detoxikační medicíny je posílit organismus ženy natolik,
aby pro ni užívání hormonální antikoncepce nepředstavovalo
riziko...


Michael Halaška, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní
nemocnice Bulovka, v rozhovoru pro MF DNES 27. února 2009 řekl, že z
medicínského hlediska je tvrzení, že netěhotná zdravá žena musí
jednou měsíčně menstruovat, neopodstatněné. Jak záležitost
menstruace vnímá detoxikační medicína?
Detoxikační medicína respektuje fyziologické pochody v organismu,
respektuje rytmy, které lidský organismus dodržuje, respektuje vše,
co souvisí s přirozeným chodem našeho organismu. Detoxikační
preparáty nenutí organismus k jakýmkoliv výkonům nebo naopak k
útlumu, jako to dělá současná chemická medicína. Jednou tvrdí,
že imunitní systém povzbuzuje, jindy jej tlumí, nutí orgány
hormonálního cyklu, aby blokovaly produkci hormonů, někdy je naopak
burcuje k činnosti, i když tomu věk již neodpovídá, …
Přírodní národy považovaly menstruační cyklus za očistný proces
ženy, neboť u ženy je očista jejího vnitřního prostředí
důležitější než u muže. Plod stráví v jejím těle řadu
měsíců, během nichž vývoj probíhá tak rychle, že jej lze
připodobnit k dlouhým létům. Menstruující žena se mezi indiány
považovala za nečistou právě proto, že krví měly odcházet
toxiny. Při šamanských očistných rituálech se tyto očistné
procesy probíhající u ženy nahrazovaly u mužů jinými postupy,
např. potní chýší, zvracením a dalšími procedurami. Také ovšem
existují jiné názory, které říkají, že častý menstruační
cyklus znamená příliš vysokou aktivitu hormonů, která ženám
může přinášet problémy (nádory hormonálně aktivních orgánů
atd.) Znovu se však vracím k tomu, že je třeba respektovat
nastavení lidského organismu. Jakmile se objeví nějaká závada,
mívá v rámci celostní medicíny širší dopad. Většinou o dost
širší, než si umíme představit.

Hormonální antikoncepce se kvůli vyrovnání hladiny hormonů,
nepravidelné menstruaci, silnému premenstruačnímu syndromu nebo
akné běžně předepisuje i velice mladým dívkám. Existuje jiné,
šetrnější řešení, jak se potížím souvisejícím s hladinou
hormonů vyhnout?
Vyrovnávání hladiny hormonů pomocí antikoncepčních pilulek by
snad nebyl tak velký problém. Detoxikační medicína se nijak
zásadním způsobem nestaví proti hormonální antikoncepci. Jakmile
se však tímto násilným chemickým řešením kompenzuje
fyziologický problém, tedy problém činnosti hypotalamu, hypofýzy
nebo vaječníků, jde o zastírání a problém i přes zevní projevy
(menstruace) v těle zůstává. Signalizuje to toxické zatížení
zmíněných orgánů. Představíme-li si, že hypotalamus mimo
řízení celé řady hormonů v lidském těle řídí také
vegetativní nervový systém, centrum sytosti a hladu, eventuálně
centra sexuality, termoregulace atd., pak chápeme, že musíme velice
citlivě vnímat každou závadu, která z tohoto orgánu vychází.
Nevnímáme-li toto volání organismu o pomoc a zastíráme jej
umělými hormony, potom riskujeme vážné zdravotní potíže v
budoucnosti.

Jaké jsou pro tělo následky dlouhodobého užívání hormonální
antikoncepce?
Hormonální antikoncepce je především problémem pro přírodu.
Nerozložené pohlavní hormony odcházejí močí a dostávají se
skrze vodu k rostlinám i k lidem. Nakonec mění i život ryb a jiných
vodních živočichů. Dá se říci, že svět je zaplaven ženským
hormonem, což má za následek změny chování u mužů, ale i
předčasné vyspívání dívek. Ryby mění pohlaví, pod vlivem
hormonů se mění i celá řada dalších živočichů. Pro lidský
organismus může mít dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce
rovněž negativní dopad. U žen kuřaček stoupá nebezpečí infarktu
mnohonásobně. Často dochází k poškození tepenného systému.
Riziko představují i záněty žil a přetěžování jater, ve
kterých se hormony odbourávají. V zásadě však lze říci, že
hormonální antikoncepce pro zcela zdravou ženu snad neznamená
nějakou významnou zátěž, alespoň detoxikační medicína na tento
problém nenaráží.

Které orgány hormonální antikoncepce nejvíce zatěžuje? Jak
obtížná je detoxikace míst toxicky zatížených jejím
užíváním?
Jak už jsem uvedl, hormonální antikoncepce nejvíce zatěžuje játra
a zvyšuje nebezpečí zánětu žil. Problémem však není ani tak
zátěž těmito umělými hormony, ale spíše již zmíněné
zastírání problému v případech, kdy se antikoncepce využívá
jako lék. Jestliže se užívá k zabránění početí, pak je možné
se na věc dívat jinak. Často se dostáváme do situace, kdy něco
není optimální a my se musíme rozhodnout pro takzvané větší či
menší zlo. Nechtěné otěhotnění a z toho plynoucí důsledky jsou
patrně větším problémem než samotná toxicita umělých hormonů.
Nechtěné dítě je fenomén, který velmi negativně ovlivňuje
zdravý vývoj člověka.

Trendem současnosti je užívat hormonální antikoncepci
nepřetržitě a nemenstruovat vůbec. Jak se k těmto doporučením
gynekologů staví detoxikační medicína?
Detoxikační medicína nemá žádný speciální preparát, který by
se zabýval likvidací toxinů z hormonální antikoncepce. Konjugací
dochází k deaktivaci hormonů v játrech, a proto se detoxikační
medicína zabývá spíše dobrou kondicí jater a kvalitním žilním
systémem, než aby brojila proti hormonální antikoncepci. Ze své
zkušenosti mohu říci, že ženy, které třeba od dvaceti, třiceti
let nemenstruují (buď pro nějaké onemocnění, anebo z důvodů
užívání antikoncepce), nevykazují více problémů než ženy
pravidelně menstruující.

V jednom z článků publikovaných doc. MUDr. Petrou Tesařovou, CSc.,
se píše: "Užívání antikoncepce významně snižuje riziko vzniku
karcinomu dělohy, a to tím více, čím déle je antikoncepce
podávaná. Ochranný efekt trvá ještě mnoho let po jejím
ukončení." Tvrzení se opírá o výsledky Harvardské analýzy
několika studií z roku 1992.

Dlouhodobé užívání HA podle některých gynekologů může snížit
riziko vzniku rakoviny vaječníků a dělohy. Jaký názor v tomto
případě zastává detoxikační medicína?
Studií kolem užívání pohlavních hormonů je velice mnoho.
Některé z nich jsou protichůdné. Obecně se uznává, že
užívání ženských pohlavních hormonů v době přechodu snižuje
riziko karcinomu dělohy, ale zvyšuje riziko infarktu. A teď si
vyberte, co je lepší? Těžko říct. Nejfyziologičtější je
přechod bez jakýchkoli problémů, kterého je možné dosáhnout
vhodnou kombinací detoxikačních preparátů Joalis.

Lékaři mají za to, že hormonální antikoncepce je hotový unikát.
Když se jí ale rozhodne užívat čtyřicetiletá kuřačka,
gynekologové se vydání předpisu brání. U kuřaček, cukrovkářek,
žen s vyšším tlakem a mnohých dalších může totiž vzrůst
riziko vzniku srdečního onemocnění nebo mozkové mrtvice. Není to
trochu paradox v porovnání s tím, jak jsou neustále vyzdvihována
její pozitiva? Co si o tom myslíte?
Jak už jsem uvedl, statistiky jasně ukazují, že riziko nárůstu
cévních a srdečních onemocnění užíváním hormonů narůstá.
Propagaci, kterou užívání hormonů má, můžeme dnes připodobnit k
propagaci některých druhů očkování. Lidé se domnívají, že
každý inzerát nebo reklama, která propaguje očkování, je
posvěcena nějakým vyšším zdravotnickým orgánem. Málokdo chápe,
že jde o komerční aktivitu firem vyrábějících očkovací látky.
Rovněž výroba pohlavních hormonů je obrovský byznys. Firmy, které
je vyrábějí, vhodným způsobem manipulují s lékaři, kteří je
mohou předepisovat. Nezapomínejme také na psychologický efekt,
který má předepisování antikoncepce pro lékaře. Dostává do ruky
zbraň, díky níž ženy mívají čistější pleť, cítí se více
ženami, houstnou jim vlasy, … Lékař tak získává předepsáním
těchto hormonů jakýsi pocit omnipotence. Samotná hra s hormony,
která ovlivňuje vznik lidského života, je pro lékaře velmi
slastná. Může přes pilulku zasahovat do života ženy opravdu
radikálním způsobem. Lékaři si oblíbili hormonální pilulky,
antikoncepci nazývají lékem. Stali se tak skutečně velmi
důslednými dealery farmaceutických firem. To vše představuje pro
normálního člověka velmi neprůhledný systém. Laik je málokdy
schopen se tomuto systému vzepřít.

Co si myslíte o nových metodách HA, jako jsou například náplasti,
nitroděložní tělíska nebo tyčinky? Opravdu se jedná o
šetrnější metodu, anebo spíše o obchodní tah farmaceutických
firem?
Různé formy hormonální antikoncepce jsou úlitbou pohodlí
člověka. Nakonec také mnoho lidí má odpor k polykání pilulek,
zatímco náplast nebo tělísko nevnímají. Proto myslím, že jde o
velmi šikovný obchodní tah farmaceutických firem.

Může užívání antikoncepce nějak souviset se změnou psychických
stavů ženy?
Užívání hormonální antikoncepce souvisí se změnou osobnosti
ženy a změnami vlastností. Zajímavé jsou například studie, které
ukazují, že žena si partnera vybírá čichem a je schopna ucítit
nejen vůni nebo zápach, ale dokáže intuitivně rozlišit vhodného
partnera třeba z hlediska metabolismu nebo imunity. Antikoncepcí tuto
vlastnost ženy ztrácejí. Při vysazení antikoncepce se jim tyto
schopnosti vrací. Ženy pak mohou snadno zjistit, že je vlastně
partner vůbec nezajímá, že jim nevoní, nepřitahuje je. S tím
souvisí i řada rozvodů. Pochopitelně, že hormonální antikoncepce
má dopad i na promiskuitní chování partnerů, což přináší
další zdravotní problémy, možná i větší než hormonální
antikoncepce sama. Jde o nebezpečí HIV infekce, ale také o přenos
papilomavirů, které se dnes s jistotou řadí mezi karcinogeny a
způsobují také některá závažnější onemocnění pohlavních
orgánů. Ztrácí se i pojem partnerské odpovědnosti a to, jak jsem
uvedl, jsou možná horší důsledky než nějaké zdravotně
nepříznivé následky užívání hormonální antikoncepce.

Pokud se žena, užívající HA, rozhodne mít děti, jak dlouho by se
měla před početím detoxikovat?
Žena by měla vysadit antikoncepci alespoň půl roku, ideálně jeden
rok před plánovaným početím. Organismu trvá řadu měsíců, než
vyloučí všechny zbytky hormonů a stabilizuje svůj vlastní
hormonální systém. Vývoj plodu, který se ocitne v tomto
hormonálním prostředí, ať už jde o plod ženského nebo mužského
pohlaví, bude hormony ovlivňován. Bývá ovlivněn ve smyslu
předčasné puberty, předčasně rozvinuté sexuality, ale i ve smyslu
změn konstitučního typu povahy a psychiky vůbec. Je třeba dát
organismu čas na detoxikaci a k tomu doporučuji přidat preparát
MindDren, který dokáže odbourávat z organismu nežádoucí léky.

Naše čtenářky by jistě zajímalo vaše doporučení. Užívat
hormonální antikoncepci, nebo neužívat?
Primární zisk z antikoncepce, tedy regulované početí, je pro ženu
i pro eventuální dítě zisk velmi významný. V tomto případě bych
nebyl proti jejímu užívání. Naopak v případech, kdy je braním
hormonů zastíráno chybné působení regulátorů hormonální
činnosti, eventuálně jsou řešeny různé kosmetické problémy,
jsem naprosto proti. Je třeba detoxikací dosáhnout správné regulace
hormonálního systému a je třeba příslušné orgány očistit,
detoxikovat. Upozorňuji na mimořádný přínos preparátu Cortex,
který je přes rhombencephalon schopen stabilizovat nejvyšší etáž
řízení hormonů. Preparát Hypotal, který budeme kombinovat s
UrinoDrenem, totéž činí na úrovni hypotalamu. UrinoDren a Cranium
sahá po detoxikaci hypofýzy. UrinoDren a GynoDren zajistí detoxikaci
gynekologického ústrojí. Důležitějšími toxiny pro hormonální
regulaci jsou často cizorodé látky organického i anorganického
původu. Předčí svou důležitostí dokonce i mikrobiální ložiska.
Důležité je proto využít i vlastností preparátů MindDren,
EviDren a PEESDren. Tento program nám z 99 % zajistí dobrou produkci
pohlavních hormonů, a to v kterémkoli věku, který je označován
jako plodný.

Další články z rubriky Očkování, farmaceutické loby

Zdroj: vvvvvv.celostnimedicina.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link