Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

TECHNIKA NAPOJENÍ NA BYTOSTI SVĚTLA:

V libovolné fázi úplňkové meditace, ale lépe až asi 20 minut poté, co se "rozjela", požádejte Bytosti Světla v duchu jasně o pomoc. Žádost musí být vyjádřena jednoduchou větou, stručně, např.: "TEĎ ŽÁDÁM O POMOC PŘI LÉČENÍ". Tuto vnitřně jasně vyslovenou větu jakoby vydechněte ze své mysli nebo srdce směrem VZHŮRU či DO SVĚTLA. Pak si vizualizujte, že se náhle "jako otočením vypínače" přemísťujete do hodně velké průzračné (třpytící se) energetické bubliny mezi Bytosti Světla. Bublina je velká jako místnost nebo jako dům. Představujte si, že Bytosti Světla Vás obklopují v této bublině jako průzračné postavy a Vy nadechujete celým svým povrchem nebo jakoby do plic nebo do srdce jejich energii. TÍM se okamžitě zvedne Vaše vibrace. Bytosti uvidíte (pocítíte) daleko lépe, když je Vaše vibrace zvýšena, představujte si, že dech za dechem se Vaše vibrace zvedá spolu s množstvím energie ve Vás a Vy vidíte Bytosti stále jasněji... Již po několika deších je můžete vnímat jako postavy naplněné "božským Ohněm" nebo "jasným Světlem". Můžete pocítit TEPLO, které vyzařují, a také energii MÍRU a KLIDU, která se z nich šíří do okolí. Dýchejte dál, pomalu, zhluboka, na nádechu v duchu můžete vyslovovat zvuk ÓM a na výdechu KCHÁ. Můžete také v duchu vyslovovat na nádechu "Jsem za jedno..." a na výdechu "...s Bytostmi Světla." Tato opakovaná afirmace Vás ještě víc vnitřně propojí s Vašimi energetickými donory... Až budete mít pocit, že Bytosti již opravdu NĚJAK (je JEDNO jak) vnímáte, vizualizujte si, že všechny obracejí své zářící dlaně směrem k Vám . Nemusíte Bytosti nutně vidět, ale měli byste je cítit. V teto fázi vnímejte, jak z jejich dlaní vytryskne proud průzračného zlatého (nebo průzračně duhového) světla a zasáhne Vás ze všech stran, jako by Vás polilo moře léčivé energie. Vnímejte, jak se koupete v této energii, úplně se vnitřně dokořán otevřete tomuto blahodárnému vlivu...
Nadechněte několikrát pomalu a zhluboka tuto mocnou energii, poskytovanou Bytostmi a naplňte se jí. Velmi účinné je nadechovat ji do "srdce", lépe do STŘEDU HRUDI, kam ji nadechujete a představíte si, jak se tam s několika dechy naakumuluje - a pak zde vznikne teplé, hřejivé, zářící ohnisko, něco jako malé oslnivě zařivé slunce, co prohřívá a prozařuje zevnitř celou hruď... S dalšími dechy pak vždy na nádechu z Bytostí nadechujte, nasávejte skrz povrch svého těla, do tohoto centra CO NEJVÍC energie, po nádechu vždy chviličku tu energii v centru zadržte spolu se zadržením dechu (přitom prociťte, jak je srdeční centrum nabité) a na výdechu ji z tohoto centra pomalu vydechujte vždy do CELÉHO SVÉHO TĚLA i CELÉHO VĚDOMÍ. Opakujte to, dokud nebudete mít pocit, že Vaše vlastní bytost se jakoby "odhmotnila" (tělo je průzračné, lehké jako vzduch) a naplnila se celá TEPLÝM SVĚTLEM (nebo duhově se třpytící energií - záleží na tom, co Vám bude lépe vyhovovat, co prožijete silněji, zkuste obojí). Poté jste připraveni být KANÁLEM LÉČIVÉ ENERGIE, projektované ať už na blízko, či na dálku. Představte si v té chvíli svůj CÍL (léčená osoba, skupina osob, národ, lidstvo, území...) Zprvu doporučuje PCH vybrat si buďto JEDNU KONKRÉTNÍ osobu, nebo naopak nějaký VELKÝ CELEK (stát, národ...). Tedy NE např. 2 osoby najednou, nemocnici, skupinu atd.! V nepřipraveném jedinci vzniká při soustředění se na skupinu osob najednou příliš silná "energetická turbulence" a hrozí, že budou k léčení využívány i jeho vlastní zásoby energie, což není žádoucí. Stejné je to, když pracujete přes FOTO.
Když si zvolíte CÍL, na který budete působit, vizualizujte si ho co nejlépe (pokud máte ještě nerozvinutou vizualizaci, tak třeba nějaký konkrétni prvek - vůně, tvar nosu, vlasy, pocit, že daná osoba je s Vámi, atd...). Pak na výdechu obraz cíle jakoby "vystřelte" za své mysli do Světelných Bytostí. Poté si představte, že alespoň některé Bytosti se nějak přemístí ZA Vás (nemusí "jít", většinou bezhlučně plují prostorem nebo se teleportují) a Vy si Cíl před sebou vizualizujete asi jako na velikém monitoru a obrátíte na něj své dlaně. Pak začněte pomalu, zhluboka nadechovat ZEZADU (a ze stran případně) do své hrudi z Bytostí co nejvíc LÉČIVÉHO SVĚTLA. UNIVERZÁLNĚ PŮSOBÍCÍ je dle zkušenosti TEPLÉ ZLATÉ SVĚTLO, ideální je, aby mělo konzistenci "světelné mlhy". Vdechujte ho (vtahujte, nasávejte) do hrudi tak, jako byste skrz zcela průtočný, průzračný povrch vdechovali proudy teplé, zářivé mlhy. Tato mlha sestává jakoby z tisíců, miliónů, miliard nepatrných zářících kvant LÉČIVÉ ENERGIE. Každé toto kvantum disponuje nepředstavitelnou léčivou silou... Můžete koncentrovat tuto nesmírně kvalitní a mocnou energii ve středu hrudi a naplňovat ji celou hruď, Vaše tělo je teď lehčí než vzduch, průzračné, můžete mít pocit, že je duté jako nějaká "skleněná socha"...

Nechte svoji "dutou průzračnou hruď" se během dalších nádechů a výdechů napřed naplnit obrovským množstvím léčivé energie, určené k transferu do CÍLE (k přesnému přenosu do dané osoby či na dané území). Teprve když máte pocit, že hruď je "k prasknutí plná" a pocítíte doslova "pnutí" zevnitř, nebo pocit koncentrované obrovské síly, v duchu ZCELA zprůtočněte obě paže a dlaně, jako by to byly volné, otevřené dráhy připravené na přenos energie. Účinné je vizualizovat si, že se STŘEDY dlaní otevírají jako průzračné vesmírné květiny, takto se může otevřít malý květ i na bříšku každého prstu. Není to nezbytné, ale pomůže to, zesílí to přenos... PAK několikrát PRUDCE vydechněte DO CÍLE s absolutním vnitřním přesvědčením, že Vaše energie přesně a účinně zasahuje CÍL! A opakujte prudký výdech NEJMÉNĚ 3krát, nejvíce 10krát. Při výdechu v duchu vyslovujte aktivující prazvuk "KCHÁ!!!". Pak chvíli spočívejte v naprostém klidu a uvolnění a opět se nalaďte na bytosti za sebou (a kolem sebe případně). Opět pomalu, zlehka, ale zároveň hloubkově nadechujte z Bytostí novou energii (i kdybyste tu předešlou zcela nevyčerpali). Nejméně 7mi dechy opět naakumulujte spoustu jakoby živé, teplé energie v hrudi - je i jakoby teď naakumulováno ještě víc. A pak opět opakujte výdechy do CÍLE. Cyklus "nasávání energie z Bytostí - vydechování do CÍLE" OPAKUJTE ASPOŇ 3krát. Vždy se musíte v duchu ujistit, že energie přesně našla CÍL. Může Vám při tom pomoci představa, že některé Bytosti jakoby ze stran zaměřují energii přesně do cíle svými pažemi, hroty jejich prstů jsou namířené ze stran na Cíl jako při karatistickém útoku. Důležitá je zopakovaná JISTOTA, že vydechovaná energie dorazila do CÍLE. V zásadě to stačí - daný jedinec (člověk, ale i zvíře) obdržel "naši" energii. Přitom nebyla sebeméně "znečistěna" žádnou naší osobní příměsí (jen samozřejmě nese náš vibrační otisk, ale tomu se nijak nedá zabránit). Zároveň jsme neztratili ani jediné kvantum své osobní energie. Jedinec obdržel KOSMICKY ČISTOU energii. Nedošlo ani ke kontaminaci energií prostředí, v němž se právě nalézáme (ochranná bublina). Bublina slouží i mnoha dalším účelům, zvýší se v ni mnohem rychleji naše vibrace, dojde k usnadněnému napojení na Bytosti, usnadňuje odpojení od pole lidstva (přesněji od jeho negativních aspektů bránících rozvoji ESP, léčitelských schopností a zvednutí vibrace). Můžete si představovat, že vyslaná energie CÍL vždy OBKLOPÍ jako oblak životadárné energetické mlhy ze všech stran a pak jim PROSTOUPÍ SKRZ NASKRZ, doslova IMPREGNUJE svými zářícími částečkami celé tělo, biopole, energetický systém i celé vědomí a spolu s ním i život daného jedince. Prostě nechte světelnou mlhu jedince úplně NAPLNIT. Můžete si představit, že jedinec se vždy rozsvítí zevnitř, jako by se zprůhlednil a naplnil koncentrovaným světlem. Můžete po každé sérii výdechů vnímat jedince jako zdravějšího, šťastnějšího, jako by se např. smál a vykonával radostně nějakou svoji oblíbenou činnost (příp. činnost, kterou teď nemůže vykonávat). Tato technika patří mezi nejúčinnější, její výsledky jsou na stavu jedince brzy patrné.
Existuje řada modifikací této techniky distančního přenosu energie. Postupně skrze komunikaci s PCH budeme na těchto stránkách umisťovat další účinné techniky a také různá cvičení, která povedou ke zvýšení či odblokování Vaší schopnosti léčit, mimosmyslově vnímat, komunikovat s Bytostmi a vytělesňovat se. Je samozřejmé, že tuto techniku, stejně jako mnohé jiné, lze použít samozřejmě NEJEN během úplňkové meditace, ale zpočátku velmi doporučujeme ji právě během jakékoli úplňkové meditace vyzkoušet. Poté, co ji alespoň jednou takto uskutečníte v rámci úplňkové meditace, získáte lepší napojení na Bytosti Světla, které léčivou energii poskytují a získáte tak také určitou energetickou ochranu. Bublina slouží mimochodem také k tomu, aby nedošlo k zpětnému přenosu škodlivé energie či kódu nemoci (životního problému) z CÍLE do Vás... Uvědomte si, že v okamžiku léčení dochází k přímému transdimenznímu spojení Vašeho já a Vašeho biopole s léčeným jedincem! V zásadě již po jednom takovémto léčení skrze pole úplňkové meditace získává každý DOSTATEČNOU ochranu k tomu, aby mohl později realizovat zcela bezpečně toto léčení sám. PCH doporučuje: NIKDY nelečte kohokoli jiného SVOU VLASTNÍ energií. Vznikne energetické vlákno mezi Vámi a léčeným jedincem - a to pak funguje jako most libovolných neřízených transferů. Může dojít k tzv. přejmutí cizí karmy - ve skutečnosti k zamoření sebe sama kódy a programy léčeného jedince. BUDE NÁSTROJEM, ne zdrojem, z něhož léčený čerpá.

Pokud by se Vám zdála tato technika snad příliš náročná, jednoduše POŽÁDEJTE Bytosti Světla o vyléčení daného jedince. I TO může být velice účinné. Všeobecně nás ale Bytosti Světla mají tendenci více "zapojit do hry". Velmi je potěšíte, když nebudete k léčbě přistupovat vždy jen pasivně. Snažte se alespoň v takovém případě s Bytostmi vstoupit do nějaké interakce. PCH opakovaně zdůrazňuje: Nemusíte je vidět, ale měli byste je NĚJAK pociťovat. Každý má jiným způsobem rozvinuté své jemnohmotné smysly, které jsou hlubším vyjádřením Vašich hrubohmotných smyslů. Tedy někdo dokáže snáze mimosmyslově "hmatat", někdo cítí vůně. Během přiblížení Bytostí Světla můžete pocítit i intenzivní vůni růží, která odpovídá srdečnímu centru, ještě vyšší vibraci má šeříková vůně, nejvyšší vibraci má vůně fialek, představuje vpravdě "kosmické návštěvy". Stejně tak energii můžete vnímat jako teplo, proud vzduchu atd... Pokud si přejete rozvinout si dostatečně svoje mimosmyslové vnímání, pak lze jednoduše navštívit semináře PCH v době jeho pobytu v ČR. Pozor - některé techniky používané např. k přenosu léčivé energie na seminářích PCH mohou být odlišné od individuálních technik. Během individuální práce je nutné dbát mnohem více na Vaši BEZPEČNOST a ochranu. Na seminářích či léčebných meditacích (veřejných léčebných meditacích) jste chráněni silným ochranným polem. Vaše schopnost vizualizace, mimosmyslového vnímáni a schopnosti vytělesnit se PŘÍMO souvisi s aktivací Vašich energetických center. KAŽDÝ je schopen získat jakoukoli schopnost, ale musí dostatečně aktivizovat odpovídající centrum. Během úplňkové meditace se aktivizuje u každého spontánně tzv. "3. oko" - a s každou další úplňkovou meditací se tedy logicky u každého o něco více rozvine i Vaše schopnost mimosmyslově vnímat. V průběhu úplňkové meditace se aktivizují ale i další energetická centra. Každá úplňková meditace znamená ZVEDNUTÍ VIBRAČNÍ ÚROVNĚ a je tedy "zasvěcením", kdy se dostáváme na poněkud "vyšší stupeň" vlastní existence - ve VŠECH významech... (Ovšem zasvěcením bez razítka a bez placení, tedy PRAVÝM zasvěcením ze strany Vesmíru, ne lidí...).
Uvedenou techniku přenosu léčivé energie lze použít právě tak dobře i k ODSTRANĚNÍ libovolného problému ze života libovolného jedince. Co se týká léčení - přenos je možné uskutečnit do KAŽDÉHO, na koho si vzpomenete. Vesmír VŽDY léčení podpoří. Pokud chcete odstranit ze života někoho jakýkoli problém, požádejte ještě před tím, než použijete danou techniku, vnitřní vědomí daného jedince (jeho Bytostné Jádro, duši...) o SVOLENÍ k tomuto působení, protože budete zasahovat do soukromí dané bytosti. Energetické zásahy bývají co do efektivity působeni SILNĚJŠÍ než ty fyzické - i když se nemusí tento účinek vždy projevit "hned", a dokonce bývá často jakoby na hmotné rovině "zpožděn". (NE VŽDY!) Pokud si vědomí dané bytosti NEPŘEJE změnu, která se Vám - z VAŠEHO pohledu - zdá přínosná, dosud uskutečnit, tak se spustí mechanismy obrany, které do jedince Vaši energii nepustí, nebo změní její účinek na léčivý. Jedinec ztrácí v kosmickém smyslu právo na "své rozhodnutí" jen v případě, že díky své indispozici (přítomnost negativního kódu) silně negativně působí na jiné bytosti ve svém blízkém nebo širším okolí. V takovém případě se ochranné pole nevytvoří a bude zasažen Vaším vlivem. PCH v této souvislosti upozorňuje: Nechte si zajít chuť na ovlivňování státníků apod... Tito lidé mají kolem sebe řadu astrálních tvorů, kteří co do síly často dokážou vytvořit PSEUDOOCHRANU, která ale může být skoro stejně účinná jako skutečná přirozená ochrana. Bez zkušenosti nevstupujte do astrálních bitev! Bytosti Světla Vás ovšem nejčastěji samy upozorní na to, že jste vybrali nevhodný CÍL. Zastřou ho světelnou clonou, nebo vše jednoduše zmizí a Vy se vrátíte do těla, nebo prostě JASNĚ POCÍTÍTE, že v dané chvíli nejste na takové, byť z Vašeho pohledu velmi blahodárné, působení připraveni. Během působení se vyvarujte JAKÉKOLI agrese a vnucování vlastních přání! I kdyby Vám to připadalo "neškodné", bohužel hrozí vstup na půdu černé magie. Pole každé úplňkové meditace je programováno tak, ze Vás okamžitě "vyhodí zpět" a Bytosti Světla se rychle stáhnou z Vašeho dosahu. Pamatujte prosím, že každý jsme nezaměnitelná Bytost s právem na RYCHLOST VÝVOJE a na VÝBĚR VÝVOJOVÉ CESTY. (Výjimka z pravidla - velmi silně negativní působení na jiné - je vysvětlena výše.)
Pokud chcete někoho VYČISTIT (je naplněn libovolnými fyzickými či psychickými a energetickými toxiny, bakteriemi, viry a jinými - i energetickými parazity), použijte namísto zlatého světla OSTŘE BÍLÉ. Vdechovat do hrudi ho budete jako PRŮZRAČNĚ BÍLÉ, nebo jako jemnou třpytící se bílou mlhu. Postup je stejný, ale výdechy, doprovázené zvukem KCHÁ, mohou být POMALEJŠÍ. Účinná je i vizualizace směsi POMNĚNKOVĚ MODRÉ a BÍLÉ energie nebo PRŮZRAČNĚ FIALOVÉ a BÍLÉ energie. Tato energie nemusí být vždy "teplá", může být i docela studená, při jejím vydechování do CÍLE můžete cítit, jak z Vás proudí do léčeného jakoby "ledový vítr", ale není to vlastně chlad, spíš zvláštní pocit "řeřavosti" částic této čistící energie.
Zlaté světlo je ovšem UNIVERZÁLNÍ! Obsahuje automaticky i OČISTNOU složku. Ostrou bílou a zvláště fialovo-bílou energii lze s úspěchem použít u VIRÓZ a také k likvidaci TUMORŮ, KARCINOMŮ, SARKOMŮ - prostě u všech onkologicky nemocných. PO použití očistného světla je dobré vyslat do dotyčného jedince ještě teplé zlaté světlo.
K léčení skupin: Lze v zásadě POŽÁDAT BYTOSTI, aby působily léčivou či očistnou energií na jakoukoliv skupinu, budovu apod.. Přitom můžete jakoby pozorovat toto léčení, nebo mít alespoň pocit, ze jste si ho vědomi.

Můžete ovšem stejně jako na jedince působit na VELKÉ celky, např. na město, stát, kontinent, nebo celou planetu. To Vaše biopole snese naopak velice dobře, dokonce na tom velmi profituje (jako na KAŽDÉM Vámi provozovaném léčení). Můžete si v takovém případě velmi dobře vizualizovat, že ve své průzračné bublině letíte s Bytostmi jako v "kosmické lodi" NAD danou oblast a vznášíte se následně přesně v takové výšce, odkud se Vám nejlépe působí...

KAŽDÉ léčení kohokoli jiného Vás POSÍLÍ, je-li prováděno správně. Čím více dáme, tím více dostaneme. Průtokem léčivé energie skrz Vás se i Vaše biopole čistí a zpevňuje. Přesto příjemce dostane JEN energii Bytostí, beze stopy Vaší energie, jen s Vašim čistým energetickým otiskem. Kolem každého příjemce vytváříte automaticky i energetické ochranné pole. Energie, kterou jste do něj poslali, v něm pracuje jako ZCELA INTELIGENTNÍ síla, dokud nevyřeší problém (nebo dokud se nevyčerpá, v takovém případě je nutné ji opět obnovit). Nemusíte tedy léčivé energii nijak radit, JAK se má pohybovat v těle příjemce, nebo NA CO se má zaměřit. Snadno vyhledá okamžitě nemocný orgán (neznamená to, že by VŽDY musela léčbu začít v něm!). Léčivá energie je během tohoto způsobu distanční léčby přijímána z "Vyššího Zdroje", než je lidský či pozemský, a proto disponuje fantastickou inteligencí. Často má tato energie tendence se NAPŘED soustředit do určitého energetického centra, kde odstraňuje KÓDY jako "prvotní příčinu" choroby a až poté se věnuje nemocnému či poškozenému orgánu. Tato energie je schopna snadno prostoupit i jádro každé buňky v těle, samu molekulu DNA a vlastně se "vmísit" i mezi nejmenší, subkvantové částice, z nichž je tělo složeno. Může způsobit LIBOVOLNÉ pozitivní změny i v libovolně KRÁTKÉM čase. Může dokonce změnit rychle a radikálně samu strukturu hmoty, tedy je odpovědná za to, čemu během mediumálního a šamanského léčení říkáme "zázračná vyléčení". Energetické částice této energie pocházejí z vyšší, vícerozměrné dimenze, a proto když se jeví jako trojrozměrná zářící kvanta, ve skutečnosti obsahují energii, která je čtyř- , pěti - a více "rozměrná". Mohou tedy manipulovat fyzickou hmotou dle JINÝCH než biologických nebo chemických pravidel. "Zázračná" vyléčení jsou jen příkladem využití jiné, vyšší fyziky v praxi. Vyšší fyzika ovšem už svoji povahou VŽDY přímo souvisí s činností VĚDOMÍ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Léčebné meditace
 
Léčebné meditace PCH vycházejí z indiánského šamanského systému MOSOQ KARPAY. Základem je technika SAMINCHUKUY, během které se skrze korunní centrum lze napojit na v podstatě nevyčerpatelné zdroje univerzálně léčivé energie. Tato technika je často doplněna technikami HUCHA - MIKHUY, které dokáží spolehlivě odstranit z těla a biopole škodlivou energii. PCH se učil tyto techniky u andských a amazonských šamanů přibližně 18 let. Přenos velkého množství léčivé energie naráz se učil zdokonalovat také u nejúspěšnějších léčitelů v Brazílii a na Filipínách.
Během léčebné meditace řízené PCH se v prvé řadě vytvoří velmi silné energetické pole v určitém místě. Toto energetické pole  obklopí účastníka jako jakási bublina. Přitom se tělo účastníka naplní energií z vyšší dimenze. Bublina odstiňuje účastníky od zákonů okolního „matrixu", od zákonů světa kolem. Do bubliny proudí energie skrze koridory otevřené do vyšších dimenzí. (Skrze tyto koridory mají mimo jiné volný přístup také bytosti Světla, které s účastníky léčebné meditace mohou intenzivně pracovat.) PCH zdůrazňuje, že léčivá energie nepochází od něho, jsou to výhradně síly z vyšších dimenzí, které léčí. PCH se považuje pouze za dočasného prostředníka těchto sil během meditace. Během této práce se PCH nachází ve stavu kontrolovaného transu - a jako "médium" pak přesněji naviguje účastníky meditace. Velmi zajímavým efektem těchto meditací je jakési nařeďování fyzické hmoty lidského těla uvnitř energetické bubliny energiemi z vyšší dimenze. Díky tomuto naředění se fyzické tělo stává (jak to lze i subjektivně vnímat) jakoby průhledným, velmi lehkým a velmi tvárným. Následně s ním začíná energie intenzivně pracovat a odstraňovat veškeré bloky a negativní programy. Dochází k intenzivnímu čištění. Do vyčištěného biopole a orgánů člověka poté mocně proudí nová vitalizující energie. Tato energie je naprogramovaná, živá a inteligentní. V určité fázi práce začne tvořit v těle a v energetickém systému účastníka zvláštní světelné shluky. Tyto shluky začínají často pulsovat a teplota těchto shluků roste. Shluky se formují přesně v těch místech lidského těla, vědomí a energetického systému, která potřebují být vyléčena, harmonizována nebo nějak proměněna. Shluky do sebe nasávají a spalují poslední zbytky negativní energie a negativních kódů a energetických bloků. Shluky do sebe soustřeďují stále víc energie až se rozzáří do oslepivého jasu - tak, že v těchto částech těla účastník někdy pociťuje silný žár. Energetické shluky transformují tělo a další úrovně lidské bytosti a čistí je a posilují až do úplného vyléčení a odstranění problémů. Shluk se může vytvořit kdekoliv v těle a nebo v jakémkoliv energetickém centru. Místo vytvoření shluku je naprosto nenáhodné, shluk je tvořen živou a inteligentní energií, která je naprogramována k tomu, aby vyhledala a doslova smazala problém. Během léčebné meditace je každému účastníku dodávána specifická vysokofrekvenční energie (SAMI KAWSAY), která dokáže dokonce restrukturalizovat poškozené orgány a tkáně. Tato energie mění a formuje tělo na subkvantové úrovni. Šamani, stejně jako brazilští a filipínští léčitelé věří, že tato energie dokáže doslova odhmotňovat a zhmotňovat buňky a celé buněčné systémy během neuvěřitelně krátké doby - někdy během okamžiku. Tento druh energie, který pochází z velmi vysokého zdroje, odstraňuje bez rozdílu VŠECHNY negativní energie - i ty, které nazýváme jako karmické nebo rodové. Tímto způsobem lze doslova vygumovat zárodky a příčiny nejen současných, ale i budoucích chorob, ale dokonce také zárodky a příčiny nežádoucích životních situací.
ENERGIE SAMI KAWSAY SE NEPTÁ NA TO, ZDA SI NĚKDO VYLÉĆENÍ "ZASLOUŽÍ" NEBO NE, NEPTÁ SE NA TO, JAK SE V KOMKOLI VYTVOŘILO OHNISKO NEGATIVNÍ ENERGIE - ČISTÍ A LÉČÍ NAPROSTO KAŽDÉHO BEZ ROZDÍLU. Tato energie přichází z tak vysokého zdroje, že jakákoli naše "karma" je jí naprosto lhostejná. Tuto energii lze chápat jako protipól karmy, jako sílu, tradičně označovanou jako MILOST.
Během léčebných meditací jsou tedy efektivně odstraňovány skryté negativně působící kódy z těla, biopole, energetických center i podvědomí.  PCH v této souvislosti zdůrazňuje: ODSTRANIT LZE JAKÝKOLIV PROBLÉM ať vám říká kdokoli cokoli. EXISTUJÍ TISKRÁT MOCNĚJŠÍ SÍLY, NEŽ NAPŘ.KARMA ČI RODOVÉ ENERGIE  - jde o síly MILOSTI, SVĚTLA, všudypřítomného božského HYPERVĚDOMÍ, v němž jsme neustále obsaženi, "andělské" síly pozitivních světelných tvorů z vesmírů vyšší hustoty atd... Prostě VYLÉČIT LZE za správných podmínek VŠE a je v našem zájmu, abychom tomu konečně dokázali uvěřit. Během léčebných meditací dochází také k maximální REVITALIZACI, obnově všech tělesných ale také tvůrčích a pracovních sil. Proto je doporučujeme i všem oslabeným a vyčerpaným.

Z aury jsou během léčebných meditací "vytahovány" nejen programy nemocí, ale také zákeřné programy, brzdící nebo blokující příjem peněz, nalézání vhodných partnerů, pracovního a tvůrčího uplatnění se v lidské společnosti, únavy, předčasného stárnutí organismu, kódy blokující schopnost realizovat v životě své myšlenky a záměry atd... POMÁHAT OSTATNÍM na planetě Zemi může reálně pouze ten, kdo je ZDRAVÝ, SILNÝ, se sebou SPOKOJENÝ, přirozeně ŠŤASTNÝ a společensky ÚSPĚŠNÝ - no a pokud možno BOHATÝ... A takovým může být samozřejmě každý, kdo se odhodlá se takovým (například pomocí radikálního vyčištění biopole a práce s energetickými centry a svým vědomím) učinit. JSME TO, CO ZE SEBE UDĚLÁME. Jsme božské bytosti a "karma", "rodová prokletí", "nemoci" - to vše je na nás krátké - jako špína, kterou lze ze sebe účinně smýt.Existují tři typy terapeutické práce uskutečňované v současnosti PCH - jsou to jednak asi tříhodinová intenzivní očistná a léčebná práce, která sestává z několika asi půlhodinových meditací. Ty se provádějí tak, že účastník sedí v sále a PCH kolem něj koncetruje léčebnou energii a poté mu pomáhá se jí naplnit. Léčivá energie prostoupí každého účastníka v sále a pak má tendenci vytvářet jakési zářící shluky v těch místech těla nebo energetického systému účastníka, kde existují nějaké problémy. Problémy mohou být odstraněny během práce v sále nebo shluky energie působí delší dobu.
Druhým typem terapeutické práce PCH jsou léčebné semináře, které mohou být i několikadenní a sestávají z řady hlubokých léčebných meditací. Během těchto meditací účastníci většinou leží na pohodlné podložce, část práce může probíhat také venku. Tyto semináře se snaží PCH uskutečňovat v blízkosti energetických ohnisek - např. v roce 2011 proběhly dva takovéto semináře u pohoří Biokovo na pobřeží Jadranu. Pokud probíhá seminář u moře je práce usnadněna indiánským čištěním aury a zbavováním se negativních energií pomocí mořské vody. V přírodě PCH též používá k léčení energie živlů - energii země, vody, ohně.
Třetí typ terapeutické práce uskutečňuje PCH na dálku pomocí fotografií. Tato terapie je bezplatná a PCH ji nabízí každému, kdo je zdravotně skutečně ohrožen. K této práci potřebuje PCH co


Name
Email
Comment
Or visit this link