Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Být léčitelem je nebezpečné

Být léčitelem je nebezpečné - Sergej Lazarev

Sergej Lazarev zkoumal, co se děje při běžném léčení, kdy
léčitel například předá negativní energii pacienta domácímu
zvířeti, rostlině, voskové figuríně, vodě, středu Země nebo
vesmíru, anebo tuto energii různými způsoby spálí.
Na úrovni pole (tj. naší aury) tato energie, které je potenciálně
agresivní, přechází do pole tohoto objektu, deformuje ho a
automaticky se vrací do pole léčitele a jeho příbuzných. Takto
dochází k dvojitému negativnímu účinku. Cílový objekt se
deformuje a léčitel dostane zpátky přesně stejnou energii, kterou
se pokoušel odstranit.
Prostřednictvím společného energetického pole pak trpí nejen
léčitel, ale i celý jeho rod.
Každá léčebná metoda, která nemá za cíl duchovní rozvoj
člověka, vede k destrukci, varuje Sergej Lazarev. "Odstranění
příznaků není v žádném případě léčbou."

Rodiče utváří fyzický stav i osud svých dětí
Rodiče, děti a vnuci představují na úrovni energetického pole
jednotný celek. Chování a emoce rodičů mají bezprostřední vliv
na fyzický stav jejich dětí. Pokud se tedy změní psychika rodičů,
změní se také fyzický stav jejich dětí.
Pokud se chováme negativně ve vztahu k našim blízkým, vytváříme
tím deformace (poškození aury) jak ve svém, tak v jejich
energetickém poli. Působí to jako dlouhodobé zablokování zdravého
a šťastného života, neboť vlivem těchto deformací už není naše
pole v souladu s vesmírným polem, které nás obklopuje.
A právě vesmírné pole se neustále stará o to, aby blokovalo tyto
deformace, neboť mohou ohrozit vesmír jako takový.
Tento princip ovlivňuje každého z nás jinak. V závislosti na tom,
jaký máme vztah k životu, může tento vliv zeslábnout a nebo zcela
zmizet. Pokud je například člověk dobromyslný, tento vliv se
podstatně ztlumí.
A pokud milujeme Boha celým svým srdcem, pracujeme na sobě a
usilujeme o duchovní růst, může tento vliv zcela přerušit.

Sergej Lazarev říká: "Hlavní je pochopit a uvědomit si své
prohřešky a prostřednictvím pokání docílit duševní harmonie…"
Musíme však zcela změnit svou představu o světě a vždy klást na
první místo Boha. To se promítne do našeho vztahu k životu. Pokud
si budeme neustále uvědomovat, že naše fyzické tělo je pouze
nositelem této božské podstaty, která se nachází v našem srdci a
neustále se rozvíjí a snaží se projevit, je to dobrý začátek.
A pokud uvidíme božskou podstatu také v ostatních, v každé
rostlině, v každém zvířeti a ve všech prvcích a víme, že
všechno, čím jsme nebo co máme, není výsledkem našeho vlastního
já, ale má svůj původ od Boha, budeme žít ve stavu nekonečné
vděčnosti.
"Když vnímáme lásku k vesmíru, dostáváme velké množství
energie," vysvětluje Sergej Lazarev. "Musíme si být vědomi toho, že
energii, kterou dostáváme skrze vyšší pocity, léčí naše tělo,
osud i duši." Konzumní myšlení naopak vždy vedou k degradaci.

Například, pokud je deformace matky a dítěte shodná, stačí
"opravit" tuto deformaci v poli matky a dítě se může doslova
uzdravit okamžitě. Zdraví dítěte je velmi závislé na chování
matky, zejména v posledních měsících těhotenství"
I otec nese určitou odpovědnost: "Rodiče předávají svým dětem
veškeré informace o svém chování a o chování svých předků a na
základě těchto informací se utváří osud dítěte, jeho fyzické
tělo, povaha a mravní zásady".
Dokonce se může stát, že děti budou prožívat těžké a
nezvládnuté situace svých dědečků a babiček, či ještě
vzdálenějších předků - ve vztazích či kvalitě zdraví.
Například i babička, která nevyslyšela lásku k milovanému
člověka a dala přednost jinému movitému člověku, může přejít
jako porušení vyššího zákona do podobné zkušenosti nenaplněné
lásky její vnučky. Pokud babička porozumí své špatné volbě,
může být její vnučka okamžitě zbavena svého trápení.
Z této zkušenosti se Sergeji Lazarevovi ukázalo, že
nejzávažnějším lidským proviněním je zabití lásky, které se
projevuje v nejrůznějších formách. Všechny ostatní hříchy jsou
druhotné a jsou pouhými následky nedostatečné lidské lásky k
Bohu, vesmíru, příbuzným, dětem a lidem vůbec.
Rodiče nejen předávají dětem svou karmu, ale také nesou
odpovědnost za chování a činy svých dětí na úrovni pole.
Myšlenky a chování dítěte i naopak také mají vliv na stav pole
rodičů, tedy na jejich osud, ducha i zdraví. Tento proces začíná
už v osmém roce života dítěte.
Pokud se člověk nepokusí zjistit příčinu svého provinění,
nebude se upřímně kát a prosit za odpuštění, bude takové
potíže (např. prokletí) působit po celý jeho život!
Mnozí lidé se domnívají, že pokud máme o někoho starost, jedná
se o projev lásky a starostlivosti. Vesmír má však odlišný názor.
Starosti bohužel také vyvolávají deformaci v poli a mohou vést k
nemoci.

Sergej Lazarev také zkoumal, jaké požadavky klade vesmír na ty,
kteří chtějí přežít. Je nezbytné spojit to, co bylo dříve
považováno za nespojitelné. "Člověk, kterému je v následujících
letech souzeno přežít, musí být svatým, podnikatelem i
průměrným člověkem v jedné osobě".
Tím spíše, že potenciál duchovní síly každého člověka se
zvyšuje. Proto jsou důsledky každého negativního vlivu stále
vážnější. Je velmi důležité, aby člověk dnešní doby
kontroloval své myšlenky, emoce a slova. Pravidelně se musí věnovat
sebeanalýze, aby pochopil, co je potřeba ještě očistit, za co
prosit o odpuštění a v čem se má změnit
"Když se člověk ve svých myšlenkách obrací k Bohu, aby mu
odpustil jeho hříchy, tak se jeho duše a tělo mění zásadním
způsobem. V této chvíli člověk uzná svoji nedokonalost, otevře se
Stvořiteli a dostane se mu od Něj síly, aby se mohl změnit a dostal
se tak do harmonie s vesmírem."
Správné pokání není založeno na "nesmyslných výčitkách
svědomí, sebetrýznění a lítostí nad minulostí", říká a píše
Sergej Lazarev. "Takovéto emoce jsou naopak škodlivé. Kát se
znamená ze všech sil snažit změnit sebe a v budoucnu už nikdy
neopakovat své chyby."
Správné pokání však vyžaduje správné vnímání světa. Abychom
zjistili, kde jsme se zachovali nesprávně a kde jsme porušili
zákony, musíme nejprve vesmírné zákony znát. Pokud se budeme
těmito znalostmi řídit, vyléčíme svou duši i tělo.

Sergej Lazarev - ruský léčitel v Praze
17.-18.srpna 2013 s dvoudenním seminářem
web: www.diagnostika-karmy.cz
Kontaktní osoba: Olga Dunayevská - tel. 774 408 154, email:
123info@email.cz
17.srpna,sobota- 2,5 hodiny:16.00-18.30 (možnost zanechat svůj dopis
pro p.Lazareva na stole)
18.srpna,neděle - 4 hodiny:10:00 - 14:00, včetně 40-ti minutové
přestávky
Místo akce: konferenčni sál Aquapalace Praha,
www.aquapalacehotel.cz/konference_meetingy.htm
jak se tam dostanete: www.aquapalace.cz/jak-se-k-nam-dostanete-2
Z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity, zavádíme následující
systém:
Přihlášení: mužete se přihlásit na e-mailu
123info@email.cz.(přihlašuji se na seminář ...jméno,příjmení...)

Co to vlastně jsou informační a energetická pole?
To, čemu říkáme vědomí, pocity a emoce je ve své podstatě pole.
Existuje tu dialektický vztah. Jsou tu vrstvy vědomí a pocitů,
které jsou závislé na těle. Ale jsou tu také úrovně vědomí (?),
pocitů a emocí (podvědomých), které naopak určují tělo, zdraví
a osud člověka a tedy také jeho budoucnost. S. Lazarev je nazývá
superhlubinnými emocemi. Deformace superhlubinných emocí
prostřednictvím pocitů agrese, jako je nenávist, pocit křivdy nebo
sklíčenost mohou vyústit v nemoc nebo nepříjemnosti v našem osudu
a mohou nám zkazit budoucnost. Ukazuje se tedy, že naše nemoci a
neštěstí mají svůj původ právě v těchto superhlubinných
emocích a pocitech. Duše je tedy ve vztahu k vědomí a tělu
prvotní.
Potom objevil Sergej Lazarev další věc. Při pozorování nemocných
dětí si všimnul, že deformace v poli dítěte kopírují deformace
pole matky. S. Lazarev dospěl k závěru, že superhlubinné emoce
mohou být dědičné a že pocity matky ovlivňují povahu a osud
ještě nenarozeného dítěte. Pokud matka například pociťuje před
početím nebo během těhotenství agresi, vede to k různým
onemocněním samotného dítěte. Pokud matka změnila svůj vztah k
událostem, které se už staly, povaha dítěte se změnila, nemoci
zmizely a změnil se také osud.
Během pozorování stovek a tisíců pacientů si Sergej Lazarev
všimnul, že celou řadu svých emocí si lidé neuvědomují, ačkoliv
on sám je zřetelně vidí. Postupně dospěl k závěru, že pocity,
které člověk nevnímá na úrovní vědomí, přechází do jeho
podvědomí. Jinými slovy hlavní emoce, které určují zdravotní
stav, povahu a osud člověk, se nachází v jeho podvědomí.
V našem podvědomí, jak se ukázalo, není promlčecí lhůta.
Podvědomí na rozdíl od našeho vědomí nezapomíná. Podvědomí si
přesně pamatuje všechny naše pocity, přičemž nejen od narození,
ale i z období těhotenství a dokonce i z minulých životů.
Pochopil jsem, proč lidé potřebují náboženství. Pochopil jsem,
že jedním z vůbec nejlepších léků je dodržování přikázání
a láska v duši. V mém výzkumu se věda začala spojovat s
náboženstvím. Zjistil jsem, že víra v Boha, morálně správné
chování a láska v duši mohou postupně člověka zbavit i těch
nejtěžších nemocí. Čistota duše určuje zdraví a osud člověka.
Jednoduše řečeno, jakou máme duši, takovou budeme mít i
budoucnost.
Pokud budeme na první místo klást lásku k Bohu, tak se z lásky k
jinému člověku nestane vášeň nebo připoutanost a nebude zabíjet.
Takto se tedy ukázalo, že jedním z nejlepších léku pro duši,
ducha a tělo je přesné stanovení priorit a správné vnímání
světa, které musí být založené na pochopení vesmírných
zákonů. Během sezení se svými pacienty, kdy jim tyto zákony
vysvětlovat, měl Sergej Lazarev mnohokrát možnost pozorovat, jak se
díky pochopení těchto zákonů pacientům narovnávaly deformované
energetické struktury a zároveň se v jemných strukturách zlepšoval
jejich osud a zdraví. Za nějako dobu se z vnitřní čistoty stala
čistota vnější. Mizely nevyléčitelné choroby, měnila se povaha,
zachraňovaly se rozpadající se rodiny a uzdravovaly se děti.
Znamená to, že pochopení lečí. Pochopení člověka mění...
Nejdůležitější je pochopit, že smysl života spočívá v
posilování lásky v duši. A podstata jakéhokoliv náboženství
spočívá v posilování jednoty s Bohem.
V poslední době dospěl Sergej Lazarev k závěru, že příčina
rozvracení naší civilizace nespočívá v politice a ekonomice, ani v
nemocech, ekologii nebo v živelných pohromách. Skutečnými
příčinami blížícího se zániku moderní civilizace je nesprávné
myšlení, zkreslený žebříček hodnot a ztráta lásky a mravnosti.
Materialistický svět, který usiluje pouze o spásu těla na úkor
všeho ostatního, zapomněl, že duše je prvotní. Sergej Lazarev svou
prací usiluje o co nejrychlejší změnu způsobu myšlení lidí.
Jenom tak může být celé lidstvo zachráněno.


Phoenix - 7/2013
Name
Email
Comment
Or visit this link