Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

Keď myšlienky dokážu toto urobiť vode, čo môžu spôsobiť nám?

Ak by ste pred 10 rokmi niekomu povedali, že samotné myšlienky
dokážu mať priamy efekt na náš fyzický svet, zrejme by ste
vyzerali ako blázon.

Dnes je však situácia iná.

Za posledných pár rokov veda hlavného prúdu dobieha poznanie, že
vedomie skutočne súvisí a môže mať priamy účinok na to, čo my
nazývame fyzický materiálny svet.


Experimenty v posledných desaťročiach skúmali, či samotné
ľudské pohnútky dokážu ovplyvniť vlastnosti vody. Táto otázka
bola aj predmetom výskumu alternatívnej medicíny, pretože ľudské
telo je tvorené z približne 70% vody.

Záujem o danú tému bol v súčasnosti rozdúchaný niekoľkými
vedcami. Tí tvrdia, že vedomím ovplyvnenú vodu je možné skúmať
prostredníctvom ľadových kryštálov, ktoré vznikli zo vzoriek
takejto vody.

Vedci prišli s hypotézou, ktorú aj potvrdili, že voda ovplyvnená
myšlienkami skutočne mení štruktúru pozorovaných ľadových
kryštálov.

Konzistentné výsledky naznačujú, že pozitívne zámery majú vo
zvyku produkovať symetrické, dobre vyformované a esteticky pekné
kryštály. Na druhej strane, negatívne zámery a myšlienky vedú k
asymetrickým, slabo vyformovaným a neatraktívnym kryštálom.

Experiment, ktorý spomínam v tomto článku bol vykonaný Deanom
Radinom, Ph.D., ktorý je hlavným vedcom na IONS a pričlenenej
fakulte, oddelení psychológie na Sonomskej štátnej univerzite.

Bol urobený pokus, ktorý meral, ako úmysel ovplyvňuje formáciu
ľadových kryštálov.

Jeho spolupracovníkom bol aj Masuru Emoto, japonský vedec na
energetiku a autor mnohých publikácií, plus niekoľko ďalších
výskumníkov a vedcov.

Experiment testoval hypotézu, či voda vystavená vzdialeným úmyslom
zmení estetickú hodnotu ľadových kryštálov, ktoré vzniknú z
takto ovplyvnenej vody.

Pokus ovplyvniť vodu na vzdialenosť tisícov kilometrov
Počas doby 3 dní približne 2000 ľudí v Rakúsku a Nemecku
zameriavali svoje myslenie na vzorky vody, ktoré boli umiestnené v
elektromagneticky odtienenej miestnosti v Kalifornii.

Ďalšie vzorky boli umiestnené mimo odtienenej miestnosti tak, aby
mohli slúžiť ako vzdialená kontrolná vzorka.

Kryštáliky ľadu vyformované z viacerých vzoriek vody pri
rozdielnom zaobchádzaní boli následne vyfotografované technikom.

Každý obraz bol ohodnotený na svoju estetickú krásu 2500
nezávislými sudcami. Výsledné dáta boli ďalej analyzované
ľuďmi, ktorí nepoznali, akým východzím podmienkam boli jednotlivé
vzorky vystavené.Závery ukázali, že test bol konzistentný s množstvom predošlých
štúdií poukazujúcich na to, že myšlienkové zámery sú naozaj
schopné ovplyvniť štruktúru vody.

Ako sa líšia kryštály vody z vodovodu, jazera a rieky
Skôr spomínaný výskumník Masaru Emoto sa v jednej dávnejšej
štúdii vykonanej v 90-tych rokoch rozhodol skúmať kryštály 3
druhov vody – z vodovodu, jazera a rieky.

Pri vode z vodovodu nedokázal získať esteticky pekné kryštály.
Dokonca sa mu to nedarilo ani u vody z riek a jazier nachádzajúcich sa
v blízkosti veľkých miest.

Na druhej strane, kryštály z vody jazier a riek ďaleko od
civilizácie vyprodukovali kryštály, z ktorých každý mal svoju
jedinečnosť a zároveň boli esteticky veľmi príjemné.

Výsledky z tejto štúdie tiež ukázali, že tvar a fyzická
štruktúra vody sa zmenili, ak sa k vode smerovali dobré slová, hrala
dobrá hudba, prípadne ukázala, zahrala či ponúkla čistá
modlitba.

Platí to aj naopak – keď sa voda vystavila negatívnym vplyvom,
vytvorili sa z nej znetvorené kryštály.

Na tomto linku nájdete zopár príkladov takýchto kryštálov.

Videoklip, ktorý vás prinúti zamyslieť sa
Videoklip nižšie je z filmu Čo my len vieme z roku 2004, ktorý
zobrazuje kombinácie niekoľkých faktorov týkajúcich sa prepojení
medzi kvantovou fyzikou a vedomím.

Predstaví sa v ňom viacero prominentných vedcov a výskumníkov.
Film tiež vyhral niekoľko nezávislých filmových ocenení.

Videoklip je v angličtine. Pre tých, ktorý ju neovládate, sme
pripravili jeho stručný prepis. Napokon, viac ako slová, sú v ňom
dôležitejšie obrazové vnemy:

Žena beží na metro, popri tom telefonuje. V strese si chce vziať
tabletky (zrejme na ukľudnenie), tie sa jej však rozsypú. Kým ich
pozbiera, metro jej ujde.

V stanici metra práve v tej dobe prebieha výstava s obrázkami
ľadových kryštálov z vody, ktorá bola vystavená rôznym
myšlienkam. Poradie obrazcov je nasledovné:

Voda z priehrady
Ta istá voda po tom, čo sa jej dostalo požehnania od budhistického
mnícha
Čistá destilovaná voda
Voda vystavená energii lásky
Voda, ktorej bolo povedané „Ďakujem“
Voda, ktorej bolo povedané „Je mi z teba zle, zabijem ťa.“
Na konci videa sa žene prihovorí neznámy muž a povie jej:

„Udivujúce, však? Keď myšlienky dokážu toto urobiť vode,
predstavte si, čo naše myšlienky môžu spôsobiť nám…“
Name
Email
Comment
Or visit this link